Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Triky jak chapnout štstí
 
Ji desítky let, staletí ba tisíciletí se nespoetné kvantum jedinc snaí ulovit kus poádného ŠTSTÍ.

Rady bývají všelijaké:
 
Kdy podrobn prozkoumáme uvedené symboly, zjistíme, e si meme pivolat ne jedno, ale dokonce mnohonásobné štstí.
 
Jen si vezmme nošení zlaté a stíbrné mince v ruce, která nám má pomoci získat to nejlepší v jednání ohledn penz i práce. Za prvé meme být šastní, e nám díky zpoceným dlaním nevyklouzne ješt ped schzkou.
Za druhé - štstí, e nespadne neúplatnému budoucímu šéfovi pod nohy, to by nás nemilosrdn vyhodil za úplatkáství.
No a štstí íslo ti – snad nás kvli tomu steenému bohatství nikdo cestou nepepadne a neublíí.

Ovívání vjíem má té pinést štstí, ale ouha, nesmíme se ovívat vlastní rukou. Take štstí, kdy seeneme pracovitou posilu, nejlépe zdarma, nebo e si pi trénování ostatních ástí tla na ovívání nepivodíme trvalou invaliditu. Nošení vjíe v tašce nám navíc zajistí opodní stárnutí. Nikde se ale nepíše, na jak dlouhou dobu, moná to nebude stát ani za e tahat se s ním stejn jako s deštníkem v kabelce i naopak stárnutí se opozdí tak dlouho, e nás nebude bavit být vn mladým, aktivním a novinkami hýícím lovkem.
 
Košt postavené vzhru za dvemi  domu odsune z píbytku arodjnice, zlé duchy a nechtné návštvy. No, ruku na srdce, co kdy dm zstane úpln prázdný? Navíc hovoíme o štstí, pokud si ho na uvedeném míst nkdo všimne a obas zamete dvr i ho neznámý vetelec v noci nepovalí a my se o nj ráno neperazíme. Nebo naopak jsme rádi, e ho nikdo denn neodnáší, protoe košata se u dávno nepletou  z vlastních vrbových zdroj, ale stojí víc ne denní výdlek na osobu.
 
Klíe patí k nejmocnjším amuletm, které existují. Aby ne, kdy otevou teba i poklad. Doporuují se nosit klíe elezné a co nejvíce staré. Je dobré je nosit v pravé kapse kalhot, v tašce,  nebo zavšené na krku a pevn zmáknout, pokud chceme, aby se na nás EŠ usmálo.
Pro nás je štstí, pokud njaký starý a nerezavý klí doma vyštracháme a nezjistíme, e jsme si posly štstí dávno vyhodili pi jarním úklidu. Dále máme štstí, pokud nás velmi rezavý klí nepoznamená a nkdo nás pak dle znamení na dlaních neoznaí za spojence ábla i obyejnou starou zrezivlou babu.
 
Špendlíky na saku i na kalhotách nám pomou vyhrát hry osudu. Také prý máme štstí, jestlie najdeme jeden na zemi a hlavika míí k nám. Nicmén pokud najdeme špendlík v obráceném stavu, tedy hlavikou od nás, máme ho nechat tam, kde je, protoe by mohl štstí ve zlo obrátit. No, a tak se meme modlit, e doista nezapomeneme, kde leí, protoe pokud na nj šlápneme bosí... ach jo.
 
Ped tím, ne nasedneme do letadla, doporuuje se vzít do cestovní tašky pár holubích per. Ano, nastane opravdové štstí, pokud se díky nim promníme pi leteckém neštstí na ptáka a odletíme tam, kam jsme chtli, a ne na onen svt.
 
No a posledním nosiem štstí je vstup do moe, eky, rybníka i koupališt v nahém stavu. A to je hotové štstí, kdy nás nkdo tajn nevyfotí a nepošle neupravenou fotku do lechtivých asopis s poznámkou „Štstí, e tohle nemáte doma!“
 
Ale co, nakonec jedno dobré znamení – pekvapíme autora fotografií, kdy se koupe sám nahý. Zaruuji vám, e u si píšt nic nedovolí a vy budete mít další štstí, protoe vás neudá za šmírování.
 
A na závr rada, samozejm šastná, nachytejme štstí a chapnme ho! Kdekoliv a v jakékoliv form, protoe štstí nás stále obklopuje, a tak nebume zoufalí, kdy má podobu teba drnícího budíku, protoe máme štstí, e ho vbec slyšíme.
 
Toti - a to dsné ranní zvonní nezaslechneme, potom, milí tenái, snad šastn mííme do nebe a ne do pekla díky naší celoivotní nespokojenosti z marného hledání...
 
Petra Nachtmanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 22.05.2016  08:42
 Datum
Jmno
Tma
 22.05.  08:42 Von
 22.05.  08:37 kusan
 22.05.  07:29 Mirka