Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Tentokrát je to pohled na jeden zajímavý lov.
 
 

Na lišky pi úplku
 
Byl to neobvyklý, ale o to krásnjší zpsob lovu lišek. Vyadovala ta záleitost celé chlapy. Nebylo nás moc, kteí jsme to provozovali. Nemohli se zúastnit mladí nedokavci ani starší pánové. Stejný problém byli kuáci a chrchlové.
 
O tedy šlo
 
Celá akce potebovala k uskutenní nkolik podmínek. Musela být jasná, msíní noc kolem úplku a co nejmén vtru. Mráz nemusel být. Urit ne mráz po denní oblev. To potom sníh hlasit kupal pod nohama a vyplašil by se tím celý les.
 
Nemén dleitou roli hrál terén. Ideální byl mírný svah. Z jedné strany kmenovina a z druhé strany odrostlejší kultura nebo proezávková  huština. Stíny kmen byly nejnevýhodnjší po vrstevnici svahu. Staí myslivci práv podle pohybu lišek dokázali urit i dobu, kdy tady kmotra pochodovala. Peskoení pes stíny je velice nápadné. A to vdly i ony.
 
V lese nikdy nepanuje úplné bezvtí. Vdycky se vzduch pohybuje odnkud nkam. A to se muselo bedliv sledovat. Nikdy nesml pohyb vzduch jít od myslivce ke zvi. Vdycky naopak. Potom by se tam mohlo prostát nkolik nocí bez výsledku.
 
Vycházeli jsme kolem 21 hodiny z domova. Cesta zabrala pl hodinky a mohli jsme se podle pokynu nejstaršího rozestavit. Tak, abychom o sob vdli. Bylo to velice dleité.
 
Po zaujmutí loveckého stanovišt bylo výhodné nejdív vyhrabat sníh pod nohama. Ale zase ne tak, aby to mohlo být nápadné. Šlo o prevenci chladu do nohou a také nevhodnému teba prasknutí vtviky v nejmén vhodný as.
 
A jeden z nejkrásnjších lov mohl zaít. Bylo poád na co se dívat. A to bylo schovávání msíce za mraky nebo teba padající hvzdy. Ve stehu nebyl jenom zrak. Na hodn si pišel sluch. Kdo to nezail, nebude vit jak daleko je slyšet padání snhu z vtviek smrk. Práv to bylo povelem k nejvyšší pohotovosti. Flintu pkn pomalu do ramene a snait se co nejmén pohybovat. A zase se dostaví neuviteln hlasité tepání srdce. I kdy se tohle jenom zdá.
 
Kdy ti Diana peje, do padajícího vodopádu snhu se vmísí tmavý stín a te jen chladnou hlavu. Bezpodmínen se musí pokat v naprostém klidu, co z mlaziny vyjde. Me to být teba zajíc nebo srní. Nesmíš je splašit njakou raplovinou. Vbec netušíš, kde situaci monitorují další oi. Teba opatrné kmotry. A je zase na co koukat. Zajíc pomalu poposkakuje a hledá zbytky trávy nad snhem nebo má njaké nutné poslání a upaluje si po svém.
 
Velice úinné je myškování. Ti, kteí to dokáí jen rty, mají výhodu. Hledat vábniku je pece jen víc neádoucích pohyb. V zásad jde o pištní myší kdesi v mechu. Piskoí na n od lasiky a po divoáka,   sovy nevynechávaje, kadý, ke komu se donese.
           
Obláky páry z dechu se mní v mihotavém svtle msíce a nohy pomalu zaínají zábst.
 
Osvobozením je, kdy se ze shora ozve hvízdnutí starého pána, který je dnes šéfem lovu. To u jdou i s kolegou co stál nade mnou dol ze svahu. Polkneme trochu domácí slivoviky a vyráíme k domovu.
 
Dneska nepišla. Ale ten nádherný záitek noního, zasneného lesa je naším úlovkem.
 
Antonín Suk
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.01.2016  15:18
 Datum
Jmno
Tma
 29.01.  15:18 EvaP
 29.01.  12:51 ferbl
 28.01.  19:02 kusan
 28.01.  16:03 Blanka K. Von
 28.01.  15:42 ferbl
 28.01.  13:07 Vendula
 28.01.  12:33 Von
 28.01.  12:12 Blanka K.
 28.01.  11:23 Vesuvjana dky
 28.01.  09:19 Mara
 28.01.  09:09 Marta U. Chytr lika
 28.01.  08:36 Von
 28.01.  07:11 Kvta
 28.01.  05:52 Bobo :-)))