Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdeka,
ztra Jan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eská msta jsou v zim pesvícená


eská
patí nejen nekvalitní spánek, ale i váné zdravotní problémy. Svtelný smog toti me odstartovat psychogenní onemocnní a zvýšit riziko vzniku civilizaních chorob, jako jsou rakovina prsu a kardiovaskulární onemocnní. 


Venkovní osvtlení obtuje polovinu ech
Podle studie nmeckých vdc stoupá ve svt míra svtelného zneištní kadým rokem o zhruba 6 %. Na vin je pedevším
msta jsou v zim pesvícená, lidé he spí, hrozí jim váné zdravotní problémy. Zvlášt v zimních msících záí v eských mstech krom pouliního osvtlení také reklamní plochy a svátení výzdoba. Pebytek svtla a absence tmy má však podle odborník na obyvatele mst stále více negativních dopad. Mezi následky svtelného zneištnírozšiování systém veejného osvtlení, které svítí moc siln a špatným smrem.

„Typickým píkladem špatné praxe jsou lampy namontované se sklonem nebo ty, které mají ve spodu vypouklý kryt. Nevhodné kryty toti odráí a rozptylují svtlo vodorovn a šikmo nahoru, ím nejen oslují, ale také zhoršují noní viditelnost. Nové bíle svítící zdroje jsou v tomto ohledu ješt horší ne dosavadní oranové sodíkové výbojky,“ upozoruje Dr. Jan Hollan, který se svtelnému zneištní dlouhodob vdecky vnuje na Masarykov univerzit v Brn. Situaci zhoršují i osvtlené a siln záící reklamní plochy, jako jsou napíklad city lighty a billboardy. Svtelný smog vydatn piivuje i osvtlení památek, které bývá absurdn silné a míí nejen na budovy, ale i kolem nich a nad n. Z marketingového výzkumu pro Pírodovdeckou fakultu Masarykovy univerzity navíc vyplývá, e nadbytek a intenzita venkovního osvtlení alespo obas vadí 45 procentm ech. Tém polovin lidí pak umlé osvtlení svítí do místnosti, kde uléhají ke spánku.


Nekvalitní spánek zvyšuje riziko rakoviny a psychogenních onemocnní
Absence tmavé noní oblohy se pitom me ván podepsat na lidském zdraví. Tma je toti dleitá pro produkci hormonu melatoninu, který uspává lidský organismus a umouje mu regenerovat. Pi spánku v nedostaten zatemnných místnostech se produkce melatoninu sniuje a délka i hloubka odpoinku výrazn klesá. Po krátkodobém nekvalitním spánku se lidé he koncentrují, pokud však problémy trvají déle, mohou vyústit v deprese a další psychogenní onemocnní.

„Správná produkce melatoninu ovlivuje i jiné ásti našeho hormonálního systému. Spánek za svtla i nedostatek spánku tak vede ke zvýšení rizika rakoviny prsu, kardiovaskulárních chorob a obezity,“ varuje Michal Bittner z Centra pro výzkum toxických látek v prostedí – Recetox Masarykovy univerzity.


Msta pichází s ešením pomalu, obané si musí pomoci sami
Mstské samosprávy zatím pichází s koncepním ešením svtelného šumu jen velmi pomalu. Svtelný smog lze pitom eliminovat správným výbrem designu venkovního osvtlení a druhu svítidel nebo regulací reklamy. Ochranu spánkového reimu a pirozeného biologického rytmu tak musí vzít obané do vlastních rukou a svtlu se bránit úpravou interiéru pímo ve svém obydlí. Lidé, kteí nemohou vlivem svtla z venku spát, nejastji instalují aluzie nebo rolety. Stále astji pitom volí zatemovací systémy s automatickými spínacími hodinami, které simulují prbh dne a propouští svtlo na základ intenzity sluneního svitu venku.

„Tém 20 procentm ech vadí, e kvli nucenému zatemnní pichází o pirozené ranní svtlo. Pozvolné rozednní má pitom zásadní vliv na správné nastartování organismu a nabuzení mozkové aktivity,“ upesuje Lubomír Valenta ze spolenosti Lomax, která se zabývá výrobou a distribucí stínicí techniky. „V poslední dob registrujeme, e v zim stoupá poptávka po instalaci aluzií a rolet do nemovitostí ve mstech nad 10 tisíc obyvatel,“ doplnil Lubomír Valenta. Práv v zim je toti lidské tlo biologicky nastaveno na mnohem delší spánek, ne v lét, a proto lidé dsledky nedostatku tmy vnímají intenzivnji.


Lenka RudišováKomente
Posledn koment: 17.01.2015  16:30
 Datum
Jmno
Tma
 17.01.  16:30 alena