Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Štpán


Štefan je obdobou jména Štpán. Ob jména mají základ v eckém Stephanos, co znamená vnec. Nositelé jména Štefan nebo Štpán jsou tedy ovnení, vncem korunovaní, vítzi.


Svatý Štpán, první kesanský muedník, byl jedním ze sboru sedmi jáhn první kesanské komunity v Jeruzalém. Podle Skutk apoštol neohroen hovoil o vzkíšení Jeíše Krista. Za tvrzení ped synedriem, e jsou idé vinni Jeíšovou smrtí a e Jeíš je roven Bohu byl odsouzen k smrti ukamenováním. Rozsudek byl vykonán mezi lety 35 a 37 ped Damašskou bránou v Jeruzalém.

Stal se patronem námoník, jako svtce si ho oblíbili nmetí králové a císai i panovníci uherští. Štpán je oslavován i jako patron koní - proto se napíklad v Dolním Bavorsku ehná oves. Ve Francii se ehnalo vinné rév, proti zlému povtí se rozhazovala svcená sl a vinice se kropily vínem.


Na svátek sv. Štpána navazují další významné dny:
Sv. Jan Evangelista (27. 12.) je dnem lásky a porozumní. Stídá ho den dtí - svátek Mláátek (28. 12.). Následuje sv. Silvestr (31. 12), Obezání Pán (1. 1.) a Ti králové (6. 1.).


Svatý Štpán je spojen pedevším s koledou. Kdysi se toti vilo, e me pomoci ovlivnit osud. Koleda kdysi souvisela s magickými pohanskými obady. Vnovala se jí velká pozornost, protoe z darovaných pedmt se soudilo, co na koho eká. Kesanství však postupn vytlailo pohanské obady a z koledování se stala zábava dtí a skrytá ebrota dosplých.


„Na Štpána není pána“, tvrdilo staré poekadlo - na tento den toti kdysi zaínal rok a mnila se i sluba vesnické chasy. I ve starém ím dostávali otroci v tuto dobu pi saturnáliích doasnou svobodu. Veselí souviselo s tím, e se vyplácela celoroní odmna, co byly krom penz i naturálie, šaty a dary - napíklad pkná vánoka.


K charakteristické atmosfée venkovských Vánoc patilo pastýské vytrubování. Práv pastýi si toti jako obecní zamstnanci chodili dm od domu pro výplatu. Dary dostával i dobytek. Pro krávy a kon to byly oplatky se zapeeným lístkem petrele, trocha medu, chleba, ovoce i sl. Slepice dostaly zrní, které bylo pi štdroveerní veei pod ubrusem, houser i kohout byli podleni esnekem. Hospodái obdarovávali i stromy, mlynái házeli zbytky mlýnu a pile.


Koledou se obecn otevel veselý as vánoc. V ad míst se konaly rzné jeslikové hry. Malá divadelní pedstavení, kde v jednoduchém ztvárnní vystupovali vedle Svaté rodiny a andl i pastýi, asto humorn se dohadující o cest do Betléma.


Jan Kareta

 

Pranostiky:

Na svatého Štpána kadý se má za pána.

Jestli na Štpána vtry uhodí, píští rok se všecko špatn urodí.

Kdy na Štpána silný vítr bouí, vina smutn oi mhouí.

Na svatého Štpána kdy vítr prudce zavje, víno ped zkázou jistou se chvje.

Svítí-li na koledu v noci msíc, bude ve stodole hojn obilí.

Svítí-li na den svatého Štpána slunce, bude drahé ovoce.

Jestli Štpán valným vtrem fouká, vinohrad na nj smutn kouká.

 

Znáte-li ješt další pranostiku  - pidejte ji do komentá.

 

 Komente
Posledn koment: 26.12.2023  08:26
 Datum
Jmno
Tma
 26.12.  08:26 Vladimr Ki