Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Unikátní divadelní pedstavení


Na dole Michal v Ostrav vzniká unikátní divadelní pedstavení inspirované ivoty horník z Ostravska. Na základ autentických událostí z padesátých let vytvoil mladý dramatik Miroslav Bambušek divadelní hru, která zrcadlí osudy lidí pracujících v dolech i atmosféru tehdejších razantních politických zmn. Hra byla napsána pímo pro prostor Národní kulturní památky Dl Michal, piem tvrci divadelního pedstavení chtjí maximáln vyuít jedinené prostory bývalého dolu.


Název inscenace: ZDA BH!


Podtitul: Tak málo mám krve a ješt mi tee z úst

Datum premiéry: 12. záí 2009

Reprízy: 13., 14. 9. a 10., 11.10. 2009 na Dole Michal v Michálkovicích. Zaátky pedstavení budou ve 20 hodin, pouze v sobotu 10.11. bude zaátek ve 21hodin.


Dj divadelní inscenace se odehrává v padesátých letech minulého století. V období tzv. prví ptiletky. Tedy tsn po komunistickém pui v roce 1948. V tomto období, kdy docházelo k horenaté tb erného uhlí na Ostravsku, došlo také k tyem velkým dlním katastrofám, které byly zapíinny pedevším nekompetentními zásahy do zpsobu tby ze strany nového majitele dol, jím byla komunistická strana. Hlavním tématem projektu tedy je erné uhlí, jakoto energetický zdroj v osidlech komunistické moci.


Ony dlní katastrofy si vyádaly ivoty více ne 70 horník. Tyto události pak byly podntem k inscenovaným politickým procesm, je mly lidem nahnat strach a hlavn zastínit skutené viníky katastrof, jimi byl nastupující komunistický reim.


Inscenace má být poctou horníkm a hornictví a souasn reflexí temných komunistických praktik, které byly uplatovány v ostravském kamenouhelném revíru na zaátku padesátých let.


Inscenace se odehrává v industriálních prostoráh dolu Michal v Ostrav Michálkovicích. Projekt je první ásti tíletého cyklu, který se zabývá djinami energetických zdroj v bývalém eskoslovensku.


Inscenátoi: o.s. Mezery

 

Dramatik: Miroslav Bambušek, Reie: Ewan McLaren, Výprava: Zuzana Krejzková, Hudba: Vladimír Franz

 

Obsazení: Tomáš Dastlík, Janusz Klimsza, Tomáš Bambušek, David Czesany, Pasi Mäkelä, Pemysl Bureš a Jan Lepšík

 

Partnei: o.s. Za starou Ostravu, Národní památkový ústav a NKP Dl Michal, eský rozhlas Ostrava, 5. Mezinárodní bienále industriální stopy 2009

 

Projekt podpoili: Ministerstvo kultury R, Nadace OKD

http://www.perzekuce.cz
http://www.fajnaostrava.com
http://www.dul-michal.cz/
http://industrialnistopy.cz/2009/


Spolupráce: Geologický ústav AV R, Výzkumné centrum prmyslového ddictví pi VUT V Praze, Divadlo Petra Bezrue


Olga Doláková

 

Foto:

Divadelní zkouška na Dole Michal

Reisér Ewan McLaren pi zkoušce

T. Dastlík, P. Mäkelä, P. Bureš, D.Czesany, T. Bambušek

 Komente
Posledn koment: 27.09.2009  00:52
 Datum
Jmno
Tma
 27.09.  00:52 vqvglsix bulNhWKJUZq
 09.09.  14:24 imraL