Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z hrušovského Huberta se stal Stachanov

 

Dl Hubert v Hrušov zaloilo v roce 1854 tístvo bratí Klein a pojmenován byl po jednom z nich. V dlním poli však probíhaly kutací práce ji od roku 1849. V roce 1855 dl odkoupila Severní dráha Ferdinandova.

 

První velká pestavba a modernizace dolu probhla v letech 1870–76. V rámci dílí rekonstrukce v roce 1898 byl instalován v tní jám nový parní tní stroj o vtším výkonu. V té dob to byl nejvtší parní tní stroj u dol Severní dráhy Ferdinandovy. Pi další rekonstrukci dolu v letech 1911 –1916 byla zaloena výdušná jáma Vrbice, která mla konenou hloubku 386,7 metru. V letech 1924–28 následovala kompletní rekonstrukce Dolu Hubert vetn strojového parku. Celý provoz byl elektrifikován. Tní jáma byla rozšíena na prmr 6 metr a dosáhla hloubku 386 metr. V té dob byl ji instalován elektrický tní stroj s mniem Ward-Leonard Ilgner o výkonu 1500 koských sil. Ocelová tní v byla vysoká 35 metr.

 

Po druhé svtové válce byl dl znárodnn a od 1. ledna 1946 zalenn do n. p. Ostravskokarvinské doly Ostrava. V prosinci tého roku byl dl pejmenován na Dl Stachanov podle sovtského úderníka.

 

V rámci rekonstrukce a modernizace dol OKR byl ásten modernizován i Dl Stachanov. Vroce 1961 následovala spolená rekonstrukce dol Vítzný únor, Urx a Stachanov, která byla ukonena v roce 1970. Od ledna 1964 byly tyto ti doly sloueny v jeden národní podnik. Dl Stachanov se tak stal pomocným závodem. Samostatná tba byla ukonena 1. ervence 1966 a byla pevedena na novou jámu Vítzný únor 2.


Dl Stachanov byl 1. ledna 1974 organizan zrušen a dlní pole rozdleno mezi doly Vítzný únor a Urx. Tní jáma Stachanov hluboká 568,7 m, vtrní jáma Stachanov hluboká 474,5 m a jáma Vrbice hluboká 386,7 m byly zasypány v roce 1992.

 

Dl Hubert postavil pro své pracovníky dv kolonie. Dlnická kolonie U jámy Hubertovy vznikla v roce 1877 a mla 44 pízemních dom. Tyto domy byly v letech 1961–64 postupn rekonstruovány. Další dlnická kolonie Vrbice vznikla v letech 1900–12 a mla 8 jednoposchoových dom.

Areál vtrní jámy Vrbice se svou tní ví vysokou 16,5 m a dvma lanovnicemi o prmru 2,5 m je národní kulturní památkou R a usiluje o zapsání do Seznamu UNESCO. V odstelili v roce 1998


K 1. dubnu 1990 byl Dl Vítzný únor pejmenován na Dl Odra. Nebyla pitom respektována skutenost, e dl stejného jména existoval u v letech 1908-1967.

Tba na Dole Odra byla zcela ukonena 30. ervnu 1994, kdy byl symbolicky vyvezen z dolu poslední vz.
Skipová jáma . 2 byla zasypána a tní v odstelena 6. listopadu 1998.

Vítzslav HettenbergerKomente
Posledn koment: 29.05.2009  10:03
 Datum
Jmno
Tma
 29.05.  10:03 Libue Hornictv - nae lska