Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Záitek havíe Jonszty

 podle vyprávní mého tatínka…
 

Poldek Bartk pocházel ze staré hornické rodiny. U jeho ddeek za první republiky docházel kadé ráno a z pedhí Beskyd na šachtu František, v zim, v lét, za kadého poasí. Byl to poctivý, šetrný, ale velmi hrdý lovk a Poldek tyhle vlastnosti zddil po nm.

 

V šedesátých letech minulého století, v dob, kdy u nás hornictví proívalo svj rozmach, byl Poldek v jinošském vku a hledal si nevstu. V Podbeskydí bývalo zvykem, e si chlapci brávali místní dvata, jene Poldkovi se ádná nelíbila. Jedna byla tlustá, jiná zase hubená, další nemla „ped našima“ to jako, e byla málo prsatá, zkrátka, nic podle jeho gusta.

 

A tak Poldek zabrousil do vedlejší vesnice, kde bydlela fešná dvucha Maka. Povst mla sice trochu pošramocenou tím, e mnoho chlapc, jak se íká, rozparádila a pak je nechala, a také se o ní íkalo, e je haminá, jene to vše umla skvle zakrýt svým šarmem a krásou. ím jí tenkrát Poldek zaimponoval nikdo neví, jisté je, e po urité dob se chystala veselka. Kamarádi Poldkovi závidli krásnou enu a v podnikovém autobuse, který havíe kadé ráno vozil na šachtu do práce se nejednou bavili na její úet.

 

Manelky se o své mue staraly, jak nejlépe umly a také se jedna ped druhou pedhánly, co lepšího svému muíkovi do práce na svainu pichystat, i kdy penz nebývalo tehdy nazbyt.
Kdy u byl Poldek njaký ten msíc enatý, zaal ze své suverenity ponkud ubírat…

 

A pak se to stalo.
Jednou, na ranní smn, v dob svainy si havíi posedali na okory a zaali pojídat pichystané dobroty. Poldek sedl malinko dál od svých parák. Rozbalil svainu, piichnul a hodil ji do závalu. “Ku…. ! Zas ty izki, kdo to má poád rát?“ Chlapi sedli jako opaení, v dob, kdy masa bylo pomálu, Poldek takhle vyvádí? Nejelo jim to pod fusiska…
Na další šicht se situace opakovala….

 

Starému Jonsztovi to nedalo, i zvedl se a pinesl vyhozenou, ješt skoro zabalenou svainu. Jaké bylo pekvapení, kdy ji rozbalili, neteba mluvit. Byly tam obyejné suché „stryky“ – bramborové placky! Všichni se na Poldka rozpait podívali. Ten sklopil hlavu a tiše ekl. „….e sem si nevzal dvuchu od nás, ta by o m jinak dbala“.

 

Kamarádm bylo v tu chvíli tak Poldka líto, e se s ním o svainu rozdlili… A to pebolelo, bylo v autobuse slyšet . “Tu co, Poldek, jak ti šmakuju izki?“

 

Libuše Minolová 

Další lánky autorky:
Projekt pro kadého
Oteveme svá srdce
Plesová sezóna
Ben
Mrtvola na propagaci
Poíta - mj nepítel
Jak to vidím já

 Komente
Posledn koment: 24.02.2009  11:02
 Datum
Jmno
Tma
 24.02.  11:02 jisuch53
 23.02.  21:46 Libue
 23.02.  19:32 Rozrka