Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek ofie
 
K ofii se lidé modlili, aby je ochránila ped pozdními mrazy a podpoila rst polních plodin. Ješt dnes mnozí pstitelé vystavují balkónové kvtiny a po jejím svátku.  Dnešní den je také nazýván dnem studené nebo uplakané ofky, který uzavírá triumvirát ledových mu Pankráce, Serváce a Bonifáce. Po nm by tedy mlo u natrvalo pijít teplo.
 
ofie bývá nkdy zobrazována s meem a neckami. Snad to naznauje její smrt setnutím, ale její obraz lze spatit s knihou a palmou.
 
enské jméno ofie dnes zdobí obanský i církevní kalendá a vzniklo z eckého slova sofía, které bychom peloili jako"moudrost". Proto jsou všechny ofinky, ofky, ale i Sophie povaovány nejen za eny krásné, ale i moudré. ofie je oproti svým tem pedchdcm mnohem rozšíenjší jméno.
 
K moné  variant meme piadit i jméno Soa. Na Slovensku mají ofiu, Srbové Sofiju stejn jako Bulhai a Rusové. Jméno Maarek je Zsófia, Polky jsou Zofije, Francouzky Sophie. V arabském svt jsou oblíbené Sufíji.
 
Patronkou dnešního dne je ofie ímská, muednice a „ledová svtice“, která se narodila ve tetím století v ím. Pijala evangelium a v dob císae Diokleciána, kdy vrcholilo pronásledování kesan, podstoupila asi roku 305 muednickou smrt. Kolem roku 846 penesl pape Sergius II. její ostatky do kostela svatého Martina v ím, kde je pochoval pod hlavním oltáem.
 
Pranostika íká: „Svatá ofie políka asto zalije“.
 
Podle údaj meteorolog nepichází májové ochlazení v posledních desetiletích pesn na dny "ledových svtc", ale následuje vtšinou po velmi teplých dnech s letními teplotami, které bývají v první polovin kvtna.
 
Od roku 1994 byl 15. kvten Organizací spojených národ vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny.

(zdroj – internet)
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 16.05.2024  20:41
 Datum
Jmno
Tma
 16.05.  20:41 Vladimr K
 15.05.  10:18 KarlaA