Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emlie,
ztra Kateina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
23.11 - Slavkov:Bitva t csa se letos pesouv na sociln st. Na Slavkovsk bojit o vkendu 27. - 29. listopadu 2020 kvli protiepidemickm opatenm nezam tisce uniformovanch ... (vce >>>)
Veronika Slmov

30.10 - Blovec:Msto Blovec stihlo jet ped uzavenm kol prokolit pedagogy malotdnch kol v distann vuce.

Po jarnm uzaven zkladnch, stednch i vysokch kol ... (vce >>>)
Lenka Hatlapatkov

Zasmjme se
24.11 - Dva turist studuj mapu. Na Zelen kopec je to odtud vzdunou rou patnct kilometr, k prvn.
Posly, zaraz ho druh, zeptejme se nkoho z mstnch. Teba bude znt ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
24.11 - Tepl jen - studen listopad.
Kdy krtek v listopadu ryje, budou na vnoce ltat komi.
Na zatku listopada teplo se se zimou hd.
Zatkem-li listopadu sn, ... (vce >>>)
Dana

Dobr rady
24.11 - Ped itnm kad skvrny musme pedevm zjistit, z jakho vlkna je tkanina vyrobena. Sta, kdy vytrhneme z tkaniny tkovou i osnovou nit a opatrn ji sirkou zaplme. ... (vce >>>)
Jan
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
08.12 - Brno:Poet senior v esk republice dlouhodob roste. ivotn styl dnench lid v seniorskm vku se ale za poslednch deset let vrazn zmnil. Z vzkumu Fenomn edestnk vyplv, e 60 % senior chce cestovat a m velk plny do budoucna, tm polovina z nich se pak chce uit pracovat s novmi technologiemi. Pestoe nejvyuvanjm mdiem zstv u lid nad 55 let i nadle televize, senioi se tak ji neboj ani novch mdi. Aktivn sleduj internet, maj smartphony i teky knih. Tm polovina z nich je pak aktivn tak na Facebooku.

Podl senior na celkovm potu obyvatel se v esk republice dlouhodob zvyuje. Zatmco v roce 2014 se pohyboval maximln okolo 19 %, statistici pedpokldaj, e bhem ptch patncti let bude mezi echy a 25 % obyvatel v seniorskm vku. V roce 2050 maj senioi ve vech krajch tvoit dokonce tetinu obyvatel. Kadoron se zvyuje t nadje na doit eskch senior. Dle eskho statistickho adu m prmrn ptaedestilet mu ijc v hlavnm mst nadji na doit dalch 17 let, ena stejnho vku pak m nadji t zhruba dalch 20 let.

Vtina senior je online
Mn se zrove i ivotn styl eskch senior. 3 ze 4 senior se dle vzkumu Fenomn edestnk ct mlad, ne ve skutenosti jsou. "Dnen senioi se sna bt aktivn, rdi cestuj, vyhledvaj spoleensk akce a neboj se zkouet nov vci. Lid star 50 let jsou navc nejrychleji rostouc skupinou uivatel internetu," ekl Tom Kunc ze spolenosti Senior Safe, kter lidem starm 50 let nabz poradensk sluby.

To potvrzuj i statistiky. Dle aktulnch dat TGI-MML vlastn 87 % lid ve vku 55 a 65 let pipojen na internet, tm 30 % jich m internet v mobilu. V 81 % ppad pak senioi internet vyuvaj k e-mailov komunikaci, k oblbenm innostem ale pat rovn sledovn poas, zpravodajstv i vyhledvn informac. Vzkum Fenomn edestnk pak odhaluje, e senioi pichzej na chu i online nakupovn, vyuvaj ho ti tvrtiny z nich. Tm 70 % lid starch 55 let dnes tak pouv online bankovnictv.

Facebook lk tm polovinu lid nad 55 let

Senioi jsou navc stle aktivnj i na socilnch stch. Podle daj TGI-MML je pouv tm 45 % osob starch 55 let. Podobn jako mlad ronky nejastji vyuvaj Facebook. Polovina senior sleduje na internetu videa, pes 30 % osob starch 55 let pak pes internet i telefonuje. "Star lid vyuvaj sociln st pedevm ke kontaktu s rodinou a blzkmi, Facebook nebo Skype je pro mnoh jedinou monost, jak bt v pravidelnm kontaktu s vnouaty. Senioi se zde navc mohou dostat do skupiny lid se stejnmi zjmy a navzat nov ptelstv," vyjmenoval vhody socilnch st Tom Kunc ze spolenosti Senior Safe.

Star lid vyuvaj speciln elektroniku i nejmodernj pstroje

Ani investice do novch technologi a elektronickch vychytvek nen seniorm ciz. Z vsledk vzkumu Fenomn edestnk vyplv, e tyi z deseti senior vlastn smartphone. Mobiln telefony pitom senioi nevyuvaj pouze k voln a psan zprv, ale i k fotografovn i sprv kalende. Vce ne 12 % jich vlastn elektronickou teku knih. Tetina domcnost pot vlastn televizor mlad pti let.

***

O spolenosti Senior Safe
Telefonick asistenn sluba Senior Safe je svm zamenm uniktn. Spolenost zaloili mlad lid nespokojen s prostedm a souasnou situac senior v esk republice s clem pinst obanm starm padesti let, kte jsou asto terem nsil, podvod a nekalch praktik obchodnk, bezpenost, kvalitn sluby, jednoduchost, pohodl a dostatek informac. Kad len spolenosti Senior Safe obdr informan brourku a kartu, dky kter me v ppad poteby vyut sluby asistenn linky. Opertor na lince ihned vyhodnot poadavky volajcho a nsledn seniorovi porad, vyhled potebn informace nebo zprostedkuje dodavatele konkrtn sluby. Spolenost, kter je dritelem ochrann znmky, v souasn dob spolupracuje s osvdenmi dodavateli z rznch obor. Seniorm se sna zprostedkovat serizn a slun jednn emeslnk i odborn prvn i finann poradenstv.
(hru)