Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslav,
ztra Vladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.01 - Opava:Jankova filharmonie Ostrava pipravila ve spoluprci se statutrnm mstem Opava
a Moravskoslezskm krajem pro vechny milovnky vn hudby abonentn cyklus symfonick ... (vce >>>)
Markta Hanikov

11.01 - Frentt p.R.:Ve vstavn sni Albna Polka mete zahldnout Kus armnsk due. Nov sezna ve Vstavn sni Albna Polka ve Frentt pod Radhotm byla zahjena v ter ... (vce >>>)
Zuzana Kalinov

Zasmjme se
17.01 - Proboha, co sis to koupil za ltku na oblek? Ty sis v ivot neuml nikdy nic podn vybrat! nadv manelka manelovi.
J, to pozoruju, sta kdy se podvm na tebe!

Nevm, ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
11.01 - Lenivho tah mrz za nos, ped pilnm smek.
KarlaA

Dobr rady
17.01 - 10. Kdo mo na elektrick plot, dostane rnu proudem
Ne vdy. I kdy je mo dobr vodi, tekutina se nkolik centimetr po oputn moov trubice zmn v proud mikroskopickch ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
11.06 - Praha:V ptek 8. ervna navtvil prask sted esk sprvy socilnho zabezpeen (SSZ) pedseda vldy R Andrej Babi v doprovodu ministryn prce a socilnch vc Jaroslavy Nmcov. Seel se zde se leny veden a pedstaviteli regionlnch pracovi SSZ. Krom toho, e se seznmil s aktuln situac na SSZ, se hlavnm tmatem setkn premira s vedenm SSZ stala realizace e-neschopenky.

"Pokud je dnes nkdo doasn prce neschopn, tak na to m pt formul. Chtli bychom formule, kter vystavuj lkai, tedy prvn a druh dl, zelektronizovat dky Nrodnmu registru zdravotnickch pracovnk Ministerstva zdravotnictv. V nm je 48 250 pracovnk, z toho 32 tisc doktor, kte vystavuj pracovn neschopnost. Jde nm o to, aby nedochzelo ke zneuit neschopenek. Chtli bychom, aby od 1. ledna 2019 byly prvn dva formule eeny elektronicky, aby se neschopenka nedala napsat zptn. Nsledn chceme eit propojen na zamstnavatele a na zamstnance," uvedl premir Andrej Babi. Dle se pozastavil nad nzkou rovn plat zamstnanc v SSZ.

Ministryn Jaroslava Nmcov uvedla pedevm na pravou mru informace o zruen e-neschopenek: "Chci odmtnout spekulace v mdich a nkterch poslanc, e souasn veden resortu prce a socilnch vc zastavilo eNeschopenku. To je le. Nai pedchdci nm nepedali nic, co by tento projekt mohlo uvst v ivot a navc bychom za to nic vyhodili stovky milion. Plat, e neschopenky zelektronizujeme a za podstatn men nklady."

Zastupujc stedn editel Pavel Krej v tto souvislosti jet dodal: "Z jednn s panem premirem vyplynulo, e od ledna 2019 me SSZ zamstnavatelm poskytnout pstup k potebnm dajm o jejich nemocnch zamstnancch."

Zastupujc stedn editel SSZ pedstavil ad jako stabilizovanou modern instituci, kter vbrem pojistnho na sociln zabezpeen a sttn politiku zamstnanosti v msnm objemu 40 miliard korun pispv do sttnho rozpotu celou jednou tetinou, piem spnost vbru pojistnho dosahuje u adu let vce ne 99 %. "SSZ spravuje zleitosti bezmla 9 milion oban tto zem, z toho 2,9 milionu dchodc. Msn nai zamstnanci zpracuj v prmru 28 tisc rozhodnut v zen o dchodech, 326 tisc ppad vplat dvek nemocenskho pojitn a zajist vplatu 3,6 milionu dchod," pipomnl vybran daje o objemu agendy SSZ Pavel Krej.

Premir Andrej Babi, ministryn prce a socilnch vc Jaroslava Nmcov v doprovodu Pavla Krejho a len veden SSZ navtvili jet uniktn strojovou evidenci, technickou pamtku nachzejc se v budov sted.


Barbora Peterov, tiskov mluv adu vldy R
Vladimr epka, tiskov mluv MPSV
Jana Buraov, tiskov mluv SSZ
Jana Buraov