Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dobrodruh Jerry
 
Bylo to k ránu kolem druhé, kdy zazvonil telefon. Chvíli mi trvalo, ne jsem na druhé stran rozpoznala hlas bráchy Jerryho. Chystá se do Evropy a rád by prý vdl, jaký by ml pivézt dárek, aby potšil i mého mue.

Pivezu njaké hady… oznámil osvícen. Sluchátko se mi rozklepalo v rukou.

Hady ne, zaprosila jsem chab. V duchu jsem u vidla Jerryho pae roztrené dlouhými zuby krajty. Došlo k tomu na kanadském pechodu z Buffala do Fort Erie, kdy celníci neekan naídili otevít a ukázat zavazadla. Široké, jakoby popálené pruhy kolem hrudníku byly zase zpsobené metrovým varanem, který se probudil pod bundou dív, ne Jerry oekával.

ekají nás horké chvíle, prozradila jsem svému mui. Znal mého bratra dosud jen z vyprávní, otoil se tedy na druhý bok a spokojen usnul.

Jerry se objevil o týden pozdji s plnovousem a dvma lodními kufry. Po obsahu jsem nepátrala, brácha to ekl latinsky a tušení bylo zlé.

Poj a piprav necky, poruil, kdy odloil bundu, pod kterou se objevil proraný svetr. Na mj zdrcený pohled upesnil: Moly pstuju ve skíni, chov je jednoduchý…

Napouštla jsem vodu do vany a pozpátku couvala ke dveím. Osteolamus tetraspis je západoafrický krokodýl, ten náš se jmenoval Jerry, no jak taky jinak, a mil bratru osmadevadesát centimetr. Aby mu nebylo smutno, vezla se ve druhém kufru také Mary, kousavá jako kadá enská, je-li delší dobu krácena na svých právech.

Máte v sousedství koky? Zeptal se Jerry nevinn a chlácholiv dodal: Kdy jsou koky, pak je krmení hraka… Nm jsem kývla a nohou zamezovala mui vstup do koupelny.

Štn je taky dobrý, vyloil si Jerry moje kývnutí po svém. Vidím, e nemáte daleko do lesa. Njakýho mrtvýho ptáka najdeš vdycky, staí se dívat… Uznale kývl do kraje. A nezapome sledovat inzeráty: Kot do dobrých rukou. Majiteli je dobrý íct, e máš dti…

Instrukce byly povzbudivé, zdrcen jsem mlela.

A obhni si prodejny a výzkumný ústavy, a si zajistíš králíky a morata. Nezapome na drbeárny. Kohoutci jsou obyejn lacinjší… Dm je dost velký,  zaídíš si chov myší a máš po starosti! nepestával se radovat Jerry.

Mu, zvdavý, o em tak dlouho rokujeme, se vedral do koupelny.

No ekni, nejsou nádherný? Moh sis vbec pát lepší dárek? Rozjasnil se brácha, zatímco mému mui mrznul úsmv.

Tady Jerry je trochu na hlavu, ale ty to pece oceníš…. Mu naprázdno polkl.

Nejsou to skvlý kousky? Doadoval se Jerry tvrdošíjn uznání. Osteolamus ve van mrskl ocasem a ohodil nás jako Niagara.

Máte nádherný exempláe… Jerry se pyšn rozhlédl po spoušti na podlaze. Odjakiva býval hrdý na to, co zpsobil, dokonce i vyloené neštstí bral jako plus, které zabránilo neštstí ješt vtšímu.

Mary vypadá unaven, pipustil, kdy nikdo neodpovdl. Utrpla šok z letu, ale to se spraví. A si ji ochoíte, bude za vámi bhat jako pejsek. Nejradši má ryby, ale jezero tu máte, tak to nebude problém. A nezapomete si ji vzít obas na klín a trochu se s ní vyslunit. Jak jí schází slunce, zane bejt agresivní…

Mj mu, ten, o kterém jsem si vdycky myslela, e si dovede poradit v kadé situaci, opt naprázdno polkl. Jerry ho neuznal za hodna pohledu.

Te potebujou klid a teplo, rozhodl a vystril nás z koupelny. Nato si zevrubn prohlédl dm a terasu a vybhl na zahradu. Králíkárny dole pod svahem ho viditeln potšily. Tady se Mary i Jerrymu bude líbit! Lidi, vy ani nevíte, jaký vás potkalo štstí, slzel.

 
 
K první nehod málem došlo v noci. Záchodovou mísu steil krokodýl Jerry. Otevená tlama s ostrými špiáky nepotebovala tlumoníka. Trvalo dobrých deset minut, ne se brášku poštstilo probudit dberem ledové vody a dalších deset, ne se mu podailo vystrit krokodýla z obranné pozice s ocasem pipraveným k útoku.

Nedlejte nic, co by se mu nelíbilo a nemusíte se bát, pouoval Jerry, zatímco drel krokodýla jednou rukou vší silou za hlavou a druhou pod krkem.

Ty jsi praviák, vi? obrátil se na mého mue. Pedstav si, e tvj krokodýl nezastupuje ádnou politickou ani náboenskou stranu, není nacionalista a nemá peníze v bance. Jakej by ml dvod t nenávidt? Zvíe je snášenlivjší ne lovk, zbyten nezabíji a nenapadá…

Ve van se jim nelíbilo, ale trvalo to ješt skoro týden, ne se Jerrymu podailo vybudovat uspokojivé vivárium. Noní píhody se opakovaly.

Pamatuješ se, jak jsem se kdysi proboural k sousedm? Moje ještrky potebovaly nejen slunce, ale taky stín, njakou tu chodbu jako schovávaku, chápeš? Zakiel do vrení vrtaky Jerry a pobaven se zasmál.

Chápala jsem daleko víc naši matku a souseda, které odvezli spolen se luníkovým záchvatem do nemocnice. Stalo se tak poté, co si soused postoval, e se mu Jára pokoušel vyvrtat do lonice odposlouchávací zaízení. Matka byla nucena po pravd doznat, e je tam má u dávno, pinejmenším od té doby, co byla jeho snaivé rodin za stranické zásluhy pidlena polovina našeho bytu.

Jerryho vzpomínka zahála jak dubnové sluníko, které se konen opelo do sklenných tabulí vivária.

Odpoledne pjdeme na áby, rozhodl. Je as kaviáru… Asi jsem se dívala hodn pitrouble.

No pece abí vejce, kaviár chudých. Dají se dlat na všechny zpsoby. S cibulkou a octem, taky s vajíkem, ale nejlepší jsou jako salát…

Bazén s kameny a horký, zapaený vzduch, podobn jako mohutné kaktusy, se kterými se bráška vláel z Tucsonu dobrých šestaticet hodin, dlaly vivárium útulné a Jerry a Mary se rychle zabydleli. Mj mu si zvykal nepomrn déle. Krmila jsem krokodýly dlouhými kleštmi na okurky, kdy povyrostli, nabodla jsem maso prost na dlouhý klacek, ale toho se nikdo jiný neodváil.

Nepemáhej se, rádlo je starostí enských, uklidoval ho Jerry trpliv. 

Nic se neme stát, nanejvýš e bys pišel o enskou. Ale tch je moc, o padesát procent víc ne chlap…

Podívej, jaké to jsou výstavní kousky, volává m te astji mu do vivária a nutí m zblízka obdivovat krokodýlí moudré oi pod visutým oboím a špiatou pilku tlamy v tkém pancéi pravku. Kupodivu se jim oteve pokadé, kdykoli se objevím. Mj mu se záhadn usmívá…

 
Blanka Kubešová
* * *
Jerry je hlavním hrdinou ásten biografického románu Blanky Kubešové 
Brácha Jerry aneb ivot pod nebeskou horou
který vydalo nakladatelství Eroika, s. r. o.
Koláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.07.2018  16:49
 Datum
Jmno
Tma
 26.07.  16:49 Blanka K.
 26.07.  10:18 Richard
 23.07.  20:17 Von
 21.07.  11:05 Blanka K.
 20.07.  17:00 Ludk
 20.07.  11:40 Ivan