Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poselství od protinoc
 
Kniha lékaky Marlo Morgan podávající svdectví o kmeni australských domorodc, který a ije zcela primitivním zpsobem ivota, je duchovn nejvyzrálejší rasou na planet Zemi. Marlo Morgan se do divoké buše dostává ve svých padesáti letech a zpoátku vbec netuší, o co jde. Domnívá se, e jí kmen chce podkovat za to, jak se v Austrálii stará o jeho leny, kteí mají problém se zapojit do spolenosti. Všechno ale dopadne jinak a Marlon s kmenem zstává po dobu nkolika msíc v divoin, aby poznala hloubku skuteného bytí.

ím hloubji do myšlení kmene proniká, tím více chápe, jak strašliv se všichni mýlíme, jak moc si vzájemn nerozumíme a jak se oddalujeme od sebe samých. Kdy se podíváte na dnešní svt oima tchto Opravdových Lidí, jak si australský kmen íká, je vám z civilizace do pláe. Kolik mladých lidí ije bez ivotního smyslu a cíle, kolik lidí bez domova je pesvdeno, e nemají spolenosti co nabídnout, kolik lidí je závislých na drogách, protoe chtjí ít v jakési jiné realit, píše Marlon a vy víte, e je to pravda. e základy dnešní spolenosti jsou postaveny špatn a lidstvo ene samo sebe i celou planetu do záhuby. Jediný zpsob, jak se tomu vyhnout, je vrátit se ke koenm, k svému já, k pírod a k Boské Jednot, co není Bh, ale tvoivá síla, energie, která spoívá ve všem, v kadém stromu, kameni i v nás.

Marlon poutav vypráví, jak spolu s domorodci putuje po australské poušti k posvátnému místu a poznává, e i tady se dá najít potrava a voda, ale hlavn se kadý den uí nco nového o lidských schopnostech, na které jsme díky technické vysplosti zapomnli, ale všichni je poád máme, resp. k nim máme cestu. Domorodci se také od Marlon uí, objevují nové souvztanosti a detaily. Jejich hodnocení naší spolenosti je neuviteln trefné: Zdá se, e ve vašem ivot existuje nco, emu se íká omáka. I kdy znáte pravdu, pohbíváte ji pod koennou vrstvou pohodlí, materialismu, nejistoty a strachu. Ve vašich ivotech je také nco, emu se íká cukrová poleva, která symbolizuje zpsob, jakým trávíte tém celý as vymený vaší existenci: povrchním, umlým, doasným konáním, které píjemn chutná a má pkný vzhled. Strávíte však píliš málo asu rozvíjením svého vného bytí.

 

Po dlouhé dob se Marlon vrací opt do civilizace, aby mohla pedat poselství od Opravdových lidí nám ostatním. Je hubenjší, opálenjší a špinavjší, ale v duši mnohem svobodnjší. Záleí na nás, zda budeme jejímu vyprávní vit nebo ne. Záleí jen na nás, jestli budeme ochotni udlat svt lepším. Není nutné dávat obti, stavt chrámy nebo budovat obecn prospšné spolenosti, úpln staí zaít sám u sebe. Dívat se, naslouchat, rozvíjet své schopnosti, vit a chovat se ohledupln.
 
Morgan Marlo, Poselství od Protinoc, nakladatelství Práh 2000

 
Renata Šindeláová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.05.2018  08:46
 Datum
Jmno
Tma
 09.05.  08:46 ferbl
 07.05.  13:02 oga jankov
 07.05.  04:18 Ivan