Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Starý revír
 
V Trojanovicích byly kdysi hájenky tyi. Po ad: na Bystrém, na Lomné, tam se jinak ne „starý revír“ neeklo. A potom byly další hájenky -  pod Radhoštm a pod Javorníkem. Dnes u tam zstala hájenka jediná, jenom ten „starý revír“. Hájenky byly vdy pro nezasvcené místem romantickým, k nim se váe mnoho píbh v naší literatue.
 
Trojanovský „starý revír“snad práv proto, e díve slouil úelm vyšším, ( ne postavili krásnou budovu dole u hlavní cesty, bydlel tam nadlesní) – ml podobu zcela jinou a má ji skoro stejnou do dneška. Rozlehlá ku podivu celokamenná stavba je posazena na úpatí Mjašího, její okna se dívají k východu i k západu, ale také do široké frenštátské kotliny. Bývala rozdlená pro dv rodiny a já jsem za svého mlada mívala vztah k obma  a také jsem dobe vdla, jak nevlídné je bydlení v kamenné budov v zim, kdy se místnosti nedají poádn vytopit, ani velikánská kuchy, by deva bylo dostatek.
 
V první polovin velikánského stavení, která mla okna i na západ a pod nimi byl hustý thujový plot, bydlel nov pišlý hajný. Pisthoval se odnkud z roviny, kde mu nešastnou náhodou na zaátku války zastelili manelku. V ase jeho píchodu na „starý revír“ se u o dv dvata starala tuze mladá macecha, která brzy po píchodu pidala k obma dvátkm sestiku Eviku.
 
Píbh jako z románu. Hajný, statný tyicátník s neobvyklým kestním jménem Ilja, byl fešák. Vysoký, ernovlasý srovnatelný s idolem tehdejším en Gary Cooperem. Jeho nové paní, pvabné blondýn, bylo nco málo pes dvacet. Dv dvata, z nich jedné bylo kolem deseti a druhá zápasila s pubertou, se mezi vkov nesourodou dvojicí mlátily ode zdi ke zdi. Starší Ira, která kamarádila s mou sestrou Jindrou, nejednou našla útoišt u nás. Nkdy i na nkolik týdn. Mladá maminka stí rozumla svému miminku – ó, to byl poprask na ddin, kdy malikou umývala studenou vodou pod pumpou ve vku, kdy se ješt nemluvata balila do peinky! Tak nebylo divu, e její vztah k dcei jen o málo mladší, byl vtšinou konfliktní a pro desetiletou mla té málo porozumní.
 
Ira byla hubatá a zejm pro horší slovo daleko nechodila. Stalo se, e jednou k veeru k nám pibhla zcela uícená, hledala útoišt u naší maminky a chvíli za ní se objevila hajná se sekerou v ruce a volala:“Kde je ta zmijeeeé, já ji zabiju!“ Vše se vysvtlilo, náš taktní tatínek paní hajnou zklidnil a slíbil, e dve me zstat u nás njaký as, aby doma neprovokovalo.
 
Pes tyto neshody, skoro románové, se rozrstalo pátelství. Maminka ochotn pedávala své výchovné zkušenosti mladé krasavici a tatínek s hajným trávíval volný as. Ono ho zase tolik nebylo. A já jsem se skamarádila s Eliškou, která byla snad o rok starší. Ráda jsem k nim chodívala! U pro ten obrovský prostor. Veliká, peveliká kuchy. Tedy, ta byla! Vnitní stnu dlila na polovinu bachratá kachlová kamna, u nich vdy vonla obrovská hromada díví – vdy to byla hájenka! Uprosted veliký stl se idlemi a na elní stn se mezi dvma okny ztrácela kredenc. Ve srovnání s naší kuchyní, kde jsme se sotva otoili a bylo nás sedm, to byl pímo ráj.
 
Ani nevím, jak dlouho slouil šarmantní hajný ve „starém revíru“. Elišku si vzala njaká teta na Slovensko, setkala jsem se s ní u jako s dosplou. Starší Ira se samozejm provdala  a i ta Evika u dnes bude mít skoro šedesát. ivot v hájovn se uklidnil, na krásnou mladou paní si sousedé zvykli a pomlouvali ji pak u jenom ti, kteí ji hajnému závidli.
 
I druhá polovina „starého revíru“ dostala v mém dtství nové osídlence. Navštvovala jsem tetí tídu obecné školy, kdy k nám pišel spolu s povinnou nminou nový spoluák. Shodou okolností práv do hodiny nminy,“ Na první otázku uitele Strakoše: „Wie heist du? – Jak se jmenuješ?“, odpovdl drobný blonáek s úzkým obliejem a výrazným nosem tak hlasit, e se zachvla okna: „Ich heise Franz Vlek“ zaznlo z drobného chlapeka tak, e si u navdy získal autoritu celé tídy.
 
A já jsem se poprvé zamilovala. Byla to zvláštní láska. V ase, kdy jsem k nim chodívala pro mléko a v duchu si sumírovala, kterou rukou musím zaklepat, jak otevít dvee a jaká budou má první slova po jejich otevení (obyejn mi mj plán zhatila sympatická paní hajná, která se svou elegancí a noblesn vyesaným drdolem jako by do tohoto prostedí ani nepatila, tím, e m první pivítala) jsem k tomu praktickému pidávala i myšlenky na svou první lásku.
 
V mých pedstavách byl nemocný, jeho choroba dleitá nebyla, jen to, e leí v posteli, já ho poctím návštvou a on bude mít radost. Takovou podobu mla moje láska. Dnes bychom ekli s Murphym, e jsem chorobu pivolala. František opravdu onemocnl a ne chorobou ledajakou: dostal zápal mozkových blan a skonil v nemocnici. Tvrdá skutenost m zaskoila. Jen jsem se staila vyptat paní hajné, jak se mu daí, myslím, e i njaké pozdravení jsem mu vzkázala, ale láska v podob samaritánky se rozplynula.
Ani nevím, kdy se František vrátil do školy. Jen se to všechno uloilo v pamti ke vzpomínkám na „starý revír“.
             
Hana Juraková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.03.2017  08:58
 Datum
Jmno
Tma
 20.03.  08:58 Von
 20.03.  08:25 ferbl Podkovn.
 20.03.  05:29 Bobo :-)))