Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
21.09 - Blovec:Titul mistry Evropy, dva tituly vicemistry i bronzovou medaili si pivezly bloveck maoretky z 16. ronku European Championship of Majorette – Sport, ... (vce >>>)
Lenka Hatlapatkov

19.09 - Ostrava:V Ostravskm muzeu byla zahjena vstava Ve za ticet, je pedstav nejzajmavj exponty, kter do muzea pibyly od sametov revoluce, tedy za poslednch ticet ... (vce >>>)
Lenka Gulaiov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
21.06 - Praha:Podle novho przkumu Eurobarometr, kter byl zveejnn 14. ervna 2018, povauje vtina Evropan hospodskou situaci za dobrou a jsou optimistit, pokud jde o budoucnost. Dvra v Unii roste a podpora hospodsk a mnov unie je na nejvy rovni.

Stle vce oban m pocit, e profituj z hlavnch politik Unie, a dv tetiny Evropan prosazuj silnou EU, pokud jde o obchod. Krom toho vtina Evropan vnm EU pozitivn a podl lid, kte si mysl, e jejich hlas m vhu, doshl sv nejvy rovn od roku 2004. To jsou nkter z nejdleitjch vsledk nejnovjho standardnho przkumu Eurobarometr, kter probhl ve dnech 17. a 28. bezna a byl dnes zveejnn.

1. Optimismus ohledn ekonomiky a siln podpora pro euro
Evropan zaujmaj i nadle pozitivn stanovisko ke stavu evropskho hospodstv (50 %, +2 procentn body od podzimu 2017 oproti 37 %, -2 s negativnm stanoviskem) - to je nejvy skre od roku 2007. Ve 25 lenskch sttech vtina respondent uvd, e hospodsk situace v Evrop je dobr (v porovnn s 23 lenskmi stty na podzim 2017). Od podzimu 2017 pevauje pozitivn vnmn ve 21 lenskch sttech.
Poprv od jara 2007 pevauj pozitivn mnn o stavu hospodstv v jednotlivch sttech (49 %, +1) nad tmi negativnmi (47 %, -2). Od podzimu 2017 vzrostlo pozitivn vnmn ekonomiky v 18 lenskch sttech, nejvce v Portugalsku (43 %, +10), Irsku (79 %, +7), Finsku (77 %, +6) a Litv (38 %, +6). Toto vnmn se vak v jednotlivch lenskch sttech li. Napklad v Nizozemsku a Lucembursku povauje stav nrodnho hospodstv za dobr 93 % obyvatel, kdeto v ecku pouh 2 %.
Podpora hospodsk a mnov unie a eura zstv na rekordn rovni - ti tvrtiny respondent (74 %) v eurozn podporuj jednotnou mnu EU.

2. Dvra v Evropskou unii je na vzestupu
Dvra v EU je na vzestupu - 42 % (+1) - a nachz se na nejvy rovni od podzimu 2010. V 15 lenskch sttech vtina dotzanch dvuje EU. Tato dvra je nejvt v Litv (66 %), Portugalsku a Dnsku (v obou zemch 57 %) a v Lucembursku a Bulharsku (v obou zemch 56 %). Od podzimu 2017 se dvra v EU zvila v 19 zemch, zejmna v Portugalsku (57 %, +6 procentnch bod) a ve Slovinsku (44 %, +6), zatmco v esti zemch se snila, zejmna v Belgii (47 %, -6), Maarsku (44 %, -5) a na Slovensku (44 %, -4).
Celkem 40 % Evropan vnm EU pozitivn (37 % zaujalo neutrln stanovisko a pouze 21 % oban negativn). Tak tomu je v ppad 15 lenskch stt, piem nejvy procentn podl je v Irsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v obou zemch 56 %) a Lucembursku (54 %).
Dvra v EU zstv vy ne dvra v nrodn vldy nebo parlamenty. 42 % Evropan dvuje Evropsk unii, zatmco 34 % dvuje parlamentu a vld sv zem.
Vtina Evropan vid budoucnost EU optimisticky (58 %, +1). To plat pro vechny lensk stty krom tchto dvou: ecko (kde i pes nrst optimismu o 5 procentnch bod je 53 % pesimist oproti 42 % optimist) a Spojen krlovstv (48 % oproti 43 %). Optimismus je nejvy v Irsku (84 %), Portugalsku (71 %), Lucembursku (71 %) a na Malt, v Litv a v Dnsku (ve vech tech zemch 70 %). Nejmen je naopak ve Francii (48 %), na Kypru a v Itlii (v obou zemch 54 %).
"Voln pohyb osob, zbo a slueb v rmci EU" a "mr mezi lenskmi stty EU" jsou vnmny jako dva nejpozitivnj vsledky EU - prvn pro 58 %, druh pro 54 % Evropan. Celkem 70 % Evropan se ct bt obany EU. Poprv od jara 2010 sdl tento nzor vtina respondent ve vech lenskch sttech.

3. Hlavn obavy Evropan pedstavuj migrace a terorismus
Pisthovalectv je hlavn problm, ktermu Unie v souasn dob el (38 %, -1 procentn bod). Nsleduje terorismus(29 %, -9), s odstupem pak hospodsk situace (18 %, +1), stav veejnch financ v lenskch sttech (17 %, +1) a nezamstnanost (14 %, +1).
Na rovni jednotlivch stt zstv hlavn obavou nezamstnanost (25 %, beze zmny), zdravotnictv a sociln zabezpeen (23 %, +3) a pisthovalectv (21 %, -1). Zdravotnictv a sociln zabezpeen doshlo novho rekordu a je nyn na druhm mst poprv od jara 2007.

4. Evropan pociuj pnosy politik a spch Unie
Ve srovnn se sitac na jae 2014 m vce oban nyn pocit, e maj prospch z hlavnch iniciativ Unie, jako je absence nebo men etnost hraninch kontrol pi cestovn do zahrani (53 %, +1), levnj voln pi pouvn mobilnho telefonu v jin zemi EU (48 %, +14), poslen prv spotebitel pi nkupu zbo i slueb v jin zemi EU (37 %, +13), nebo zlepen prv cestujcch v leteck doprav (34 %, +12).
Projevuj tak silnou podporu prioritm, kter stanovila sama Komise. Voln pohyb prosazuje 82 % respondent (+1) a spolenou bezpenostn a obrannou politiku 75 % (stejn vsledek jako v minulm przkumu). Poprv byli oban tak dotzni na jejich stanovisko ohledn obchodn politiky EU a 71% vtina j vyjdila svou podporu.

Souvislosti
Standardn przkum Eurobarometr z jara 2018 (EB 89) byl proveden prostednictvm osobnch rozhovor ve dnech 17. a 28. bezna 2018. V lenskch sttech EU a kandidtskch zemch bylo osloveno celkem 33 130 osob.
(hru)