Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
13.12 - Praha:Poslanci ve 3. ten schvlili sentn novelu zkona o socilnch slubch, kter vznamn navyuje pspvek na pi pro osoby ve III. a IV. stupni zvislosti, kter ... (vce >>>)
Jana Buraov

11.12 - Praha:Laurety se stali Bc. Dagmar Soukupov za rozvoj zdravotn sociln pe a Mgr. Vclav Krsa za prci ve prospch zdravotn postiench.


U pleitosti Mezinrodnho ... (vce >>>)
(hru)

Zasmjme se
15.12 - Sedli dva spolu a kad popjel ze sv lhve koalky. Kdy byli asi v polovin, pohladil jeden svou flaku a zameditoval si: To je zajmav, kamarde, jak tak zkm hrdlem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
15.12 - Kdy v prosinci mrzne a sn, rodn rok nato b.
Studen prosinec - brzk jaro.
Mrn prosinec - mrn cel zima.
Mrazy, kter v prosinci brzy opadnou, znamenaj ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
14.12 - Vnon tradice a zvyky

Kdy se Vnoce slav?
Akoli je Je jedna z nejznmjch historickch postav, nikdo pesn nev, kdy se narodil. Dolo k tomu, e se na rznch ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
10.02 - Blovec:Roziujc se nabdka slueb, zjem o ubytovn ve mst a dal pozitiva. Tak po pti letech provozu zbavnho parku v Milovicch hodnot jeho vznik starosta msta Milan Pour. "li bychom do toho znovu," k a dodv, e zastupitel Milovic nyn dali zelenou i vzniku indoor parku.

V Blovci bude v noru opt projednvna smlouva na realizaci zbavnho parku v prmyslov zn msta. "K optovnmu projednn tto smlouvy, k n nebylo v jnu na zasedn zastupitelstva pijato usnesen, jsme byli motivovni bloveckou obanskou iniciativou, kter ve vybudovn parku spatuje pnos pro Blovec. Ozvaj se vak tak hlasy proti jeho vzniku, kde mezi argumenty zaznv napklad to, e bychom mli ptm generacm zanechat poklidn msto. Otzkou je, zda nai potomci chtj ve mst, kter couv ped novotami a zmnami, t," zvauje mstostarostka Sylva Kovikov a poznamenv, e podobn stet zjm a nzor vcelku logicky provz vt zmny nejen v Blovci, ale i kdekoliv jinde.

"Nzory oban se rzn, nkdy to mon souvis i s nedostatkem relevantnch informac. Veden stedoeskho msta Milovice vak u zkuenosti s provozem parku m," vysvtluje.

Milovice toti zhruba ped pti lety vyly vstc podnikatelskm zmrm a umonily vyut st mstskch pozemk pro vybudovn zbavnho a naunho parku Mirakulum i Tankodromu Milovice. Tyto dva investin zmry u dva roky spojuje parn zkorozchodn eleznice a lokalita se rozvj dl. "Do rozvoje tohoto zem podnikatel neustle investuj a v Mirakulu, kter ron navtv a 280 tisc lid, jsou kadoron otevrny dal hern prvky a atrakce. Majitel tohoto parku navc Milovicm vyel vstc napklad bezplatnm vybudovnm parkovit pro obany v lokalit Topolov i bezplatnm vybudovn dvou autobusovch zastvek ve stylu zbavnho parku i zhotovenm dtskho hit. Obyvatel Milovic maj krom toho dvakrt ron vstup do parku Mirakulum zdarma a st parku me msto zdarma vyuvat pi jednn zstupc municipalit nebo pro zahranin nvtvy z partnerskch mst," nastiuje starosta Milovic Milan Pour zmny, kter vznik zbavnho parku mstu pinesl, a dopluje, e park bv vyuvn i pro pmstsk tbory a bhem letnch przdnin tu najdou adu pracovnch pleitost i mstn studenti. "Ve mst bohuel nen hotel a dva zdej penziony nejsou schopny uspokojit vysokou poptvku," dodv. "Je teba zmnit, e tento park je venkovn, proto bv obvykle oteven od dubna do jna," pokrauje s tm, e msto nyn uvauje o vyuit dalch lokalit na okraji Milovic k vybudovn dalho, tentokrt indolovho parku pro rodiny s dtmi.

"Zastupitel dali tomuto projektu zelenou, nyn ekme, zda si investoi Milovice vyberou z nkolika nabdek lokalit," konstatuje Milan Pour a na otzku tkajc se hlunosti a nrstu mnostv odpadk ve mst odpovd: "Nen pravda, e by pliv nvtvnk parku vrazn ovlivnil nedostatek parkovacch mst ve mst. Stv se to obas jen v sousedcm sdliti Topolov, kde tuto situaci e hned na mst mstsk policie. Pokud jde o odpadky v okol parkovit u parku, nepekrauj v dnm ppad nosnou mru, stejn jako hluk, kter je slyet v nedalekm sdliti pouze ve vjimench ppadech pi nkterch vkendovch promonch akcch. Problmy nemme ani se zvyujc se hustotou dopravy ve mst, protoe park le na jeho okraji a 90 procent vozidel Milovicemi pi nvtv tohoto parku vbec neprojd," dopluje starosta msta, kter pat k nejdynamitji se rozvjejcm obcm Stedoeskho kraje. Milovice jsou tak - pokud jde o vkov prmr obyvatel - nejmladm mstem regionu. Zatmco vkov prmr v republice je 42 let, v Milovicch je to 35 let. A mlad lid, kte zakldaj rodiny, se sem sthuj neustle.

Co tedy vyroste v podnikatelsk zn Blovce? Strojrensk haly, kter se neobejdou bez kamionov dopravy a s jejich provozem je spojena pranost, hluk i pedpokldan pliv zahraninch zamstnanc, nebo indoor park pro rodiny s dtmi? "Ob cesty, zbavn park i strojrensk prmysl, jsou v souladu s zemnm plnem msta a ob pinesou nov pracovn msta i pleitosti. Ob maj svoje pozitiva i negativa," uzavr mstostarostka Sylva Kovikov s tm, e v pondl 12. nora se bude od 17 hodin konat v knihovn na Slezskm nmst veejn schze s obany. Ti jsou zvni i na zasedn zastupitelstva msta, je se uskuten ve tvrtek 15. nora od 15 hodin ve zdejm kulturnm dom.
Mgr. rka Seidlerov