Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Pilo mi potou
Datum:
28.07.2018  13:48
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Mon vm to tak piilo
 
Mon vm takov meilk tak piel, ale je moudr tak pro to tady nedat.

Mal inspirace z indinsk pohdky o dvou vlcch

Star indin vyprvl svmu vnukovi o boji, kter probh uvnit kadho lovka.

ekl mu, e takov boj se d pirovnat ke krutmu souboji dvou vlk.

Jeden z nich je zl - je to zvist, rlivost, smutek, sobectv, nenvist, hrubost, sebeltost, domlivost a ego.

Ten druh je dobr - je to radost, lska, pokoj, nadje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, tdrost, vrnost, soucit a dvra.

Vnuk o tom vem pemlel a po chvilce se zeptal: "A kter z nich vyhraje?"

Star indin odpovdl: "Pece ten, kterho krm!"
 
Datum:
16.05.2010  13:38
Od:
imraL (len klubu)
Nzev:
Re: Monost nebo poplan zprva? Vyber si !
 
Ped asem bych tomu jet nevil. Ale: tak 20 let jsem neml dn katar nosohltanu, prduek ap. Ped tdnem nebo dvma (byl jsem hodiny venku) jako kdy to na mne hod. porn kael, hodinov ataky, kter dusily, nutily ke zvracen. Dky neustle rostouc kvalit naeho zdravotnictv jsem se pomoci dokal a mnoha hodinch, m praktick lkaka mi nasadila antibiotika, dodnes to nen zcela v podku.
 
Datum:
16.05.2010  08:10
Od:
emach (len klubu)
Nzev:
Monost nebo poplan zprva? Vyber si !
 
To, co (u mne) vypadalo jako rma a kael s podrdnm hlasivek, nebylo
nejsp nic jinho, ne ZASAEN SOPENMI PLYNY, rozptlenmi v
atmosfe, kter nejspe dorazily u k nm - mnohem dve ped viditelnm
mrakem sopenho prachu Byli jsme jimi zasaeni nejsp vichni, kdo jsme pobvali venku, ale mon mi staila krat doba expozice (kter okamit spustila obrannou reakci vnmavho organismu, "he"... :-( ) Kdo by to byl ekl, e se nkdy budeme muset uit eliminovat otravu sopenmi plyny, e?! Ale zapad to pesn do sebe jako ozuben koleka...

U na konci pedchzejcho tdne mdia informovala o "zhadn stevn
chipce" v Praze (a mon i jinde), prjmech, zvracen, na n nezabraly
dn lky (ani protiprjmov). Vme ale, e akutn otrava fluorem,
kter sopen plyny obsahuj (a ped jejich ptomnost ve vzduchu
zamoenm sopenmi plyny u varovali sami Islanan ihned po erupci
sopky), probh prv takto - tedy prjmy, zvracen, bolesti hlavy...

Dal plyny, obsaen v sopenm plynovm koktejlu, jsou sloueninami sry a chlru a jsou rovn siln jedovat, ale rovn (ve spojen s vudyptomnmi vodnmi parami) tak siln leptav. Nejen tedy, e nm asi zanou vc reznout(hned pr km po nedlnm vyjet, kdy auto stlo 3 dny v prodn zpadnho vtru, se na aut mlem zadely brzdy, ale hlavn meme ctit pomrn SILN POLEPTN SLIZNIC NOSU (vypadajc jako rma, kdy se sliznice sna vypudit nedouc sloky hlenem), RT (popukan jako pi horece...), NOSOHLTANU A DCHACCH CEST (kael, chrapoty, ztrta hlasu...), O (slzen, plen, znty spojivek...), bolesti hlavy.

Je to rychl analza, mon pijdou dal "pecky", z eho vyplvaj
nsledujc bezpenostn opaten:
- pli intenzivn nevtrat,
- radji se moc nezdrovat venku - jen po nezbyzn nutnou dobu (dvno pry
jsou doby, kdy jsme kali o pobytu venku, e jsme "na erstvm vzduchu") -
HLAVN DTI!!! - oetovat rty a ppadn poleptn pokoky nejlpe
Rakytnkovm olejem (preventivn i po expozici), ppadn mastnmi bylinnmi
krmy nebo oleji BEZ EFEKTU VYSYCHN. Radji NE hemnek (stahuje) ani
gely, u vbec ne terickmi oleji i dokonce synteticky parfmovan krmy!!!! Detoxikace pirozenou cestou me trvat asi tden, otzkou ovem je, jak
dlouho budeme inkm sopench plyn a nsledn sticm podobn drdivho
popela vystaveni...
Tolik pro rychlou prvn pomoc, dejte informaci i dl, a lidi nepanika s
epidemi a nebat zbyten chemick lky, kter nezaberou....
Mnoho tst a intuice - bude nejsp jet hou!!!!!
 
Datum:
28.04.2010  17:44
Od:
Karla (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Tak jsem to meilem dostala. Je neuviteln jak rychle se zprvy .
 
Datum:
28.04.2010  10:39
Od:
Igor (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Mon znte - dolo meilem:

Tak jsem se vydala na ad abych zskala sociln dvky pro svho psa.

Pan u oknka mi ekla, e to nejde, e psi nemaj na sociln dvky nrok.

Vysvtlila jsem ji, e mj pes je sndej, nezamstnanej, lnej, neum esky. Byl nkolikrt napomnn za sexuln obtovn, m plno potomk po cel vesnici. Navc neplat dan, na zchod chod do parku, obtuje ciz lidi a ebr. Krade jdlo a ani netu, kdo byl jeho otec.

Pan ednice se znovu podvala do papr a pt tden se mm stavit pro penze...


 
Datum:
03.06.2009  21:50
Od:
Lia (len klubu)
Nzev:
Re: Pilo mi potou
 
No to bylo poveden rande,mm tak vzpomnky na zjezd v Holansku,kdy se m stala tak podobn situlace,ale to dopadlo lp,pkn lneek,pro pobaven.
 
Datum:
03.06.2009  14:32
Od:
JaninaS (len klubu)
Nzev:
Re: Pilo mi potou
 
Zapomnla jsem se pihlsit a pspvk je jako od anonyma omlouvm se - u jsem pihlen a vm, e pi ten mailu, kter mi dnes piel se pobavte i vy.
 
Datum:
03.06.2009  14:28
Od:
JaninaS (anonymn uivatel)
Nzev:
Pilo mi potou
 
Stoj za to si to pest :-)

Pokud jste to nevidli na Tonight show, doufm, e sedte. Tohle je pravdpodobn nejsmnj pbh, a u jde o prvn rande nebo ne!!! My vichni jsme zaili patn rande, ale tohle je nco...

Jay Leno el mezi divky, aby vyhledal, jakou nejtrapnj prvn schzku zaila ena. Vtzkyn popsala svj zitek. A nikdo se neptal, pro si cenu zaslouila!

ekla, e to bylo uprosted zimy...Snilo a bylo pkn zima... a kluk ji vzal na lyovn do hor. Byl to denn vlet (ne pes noc). Neznali se, koneckonc, jet se nikdy nepotkali. Byla to trochu zbava, ale nic se celkem nedlo a do chvle, kdy se pozd odpoledne vydali na cestu dom. Sjdli autem z kopc, kdy si postupn zaala uvdomovat, e si nemla dvat to extra kafe. Byli asi hodinu daleko od nejbliho zchodu a v pln pustin! Spolenk j navrhoval, a to zkus vydret, co na chvli fungovalo. Nanetst, kvli tkmu snhu a nsledn pomal jzd se dostala do bodu, kdy u se to nedalo vydret - a mus bu ke krajnici, nebo na sedaku jeho auta. Zastavili a ona se rychle odplila za auto, strhla si kalhoty a zaala. V hlubokm snhu se j patn drela rovnovha, tak se opela plkou zadku o nraznk, aby sebou nepratila. Spolenk stl na druh stran auta a dval pozor na silnici, a byl to opravdov gentleman a ani ho nenapadlo se juknout. Jedin, na co myslela, byla ta leva v tto ponkud ostudn situaci. Nicmn, hned jak skonila, zaala si bt vdoma jinho pocitu. Jak se ohnula, aby si nathla kalhoty, zjistila, e je pevn pilepena k tomu nraznku. Mylenky na jazyk pilepen k hlkm j vstoupily do hlavy, jak se pokouela oddlit svou ki od ledovho kovu. Rychle zanalo bt jasn, e dky extrmn zim m na krku pln nov problm. Zdena trapnost situace a pesto si vdoma i humornost t chvle, odpovdla na otzku spolenka, "pro j to tak dlouho trv", e j opravdu pimrzla jedna plka a e potebuje trochu pomoci! Jak obchzel auto, tak se pokouela zakrt svetrem a jak se tak dvala pnliv do jeho o, on se zaal hrozn smt. Ona se tak zaala hihat a kdy se konen uklidnili, zali to dilema eit. Zejm elili, i v tto hysterick situaci, opravdovmu problmu. Oba souhlasili, e potebuj nco horkho, aby osvobodili jej chladnouc pozad ze zajet ledovho kovu! Mluvc o tom, co ji pvodn dostalo do tohoto problmu, pochopili, e tmto zpsobem jej tak mus eit. Take, jak se dvala odvrcenm smrem, jej nov npadnk ji na prvnm rande odral plku zadku od nraznku.


A jak jejich prvn rande skonilo? Stal se jejm manelem a sedl vedle n na Tonight show!
Reim zobrazen: ve / strom