Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Romantika stíbrného vtru


Picházím k nábeí. Koryta ek si jsou podobná. Voda v nich nestejným tempem ubíhá. V jednch k severu, v druhých k jihu se ubírá. Nestejné behy vymílá. Své písn pje, na splavech huí, s vtrem rozmlouvá. Voda hovoí i tím, e se mlenliv valí k moi. Znám eky valící masy vody a ds.

Neznám však eku, která šeptá jako Otava. Protéká Pískem, laškuje na splavu a pokorn podplouvá starobylý most. Sochy svatých po nm jdou, aby nikam nedošly, poslouchají hudbu plynutí asu, aby ji neslyšely, vrhají do vody své stíny, aby je neutopily. Navzdory asu se po mostovce ped mým píchodem promenují studenti, septimáni zdejšího gymnázia. Mezi nimi v jak tpytka v proudu, v klobouku do týla se srdcem rozevlátým v jarním proudu Jan Ratkin. S neuvitelnou touhou ít. Slyší stíbrný vítr. Vane nade vším. Nad ubíhající pekotnou vodou, nad stojatými myšlenkami zdejších za okenicemi nábeí, nad ztuhlou morálkou malomsta. A msíc nad ekou, uzounký srpeek míí do mrak. Daleko je i otcova tvrdá ruka, jeho soudcovské kladívko i svou dobrotou ujamená maminka. ít, jen ít! Do Ratkinova plášt bijí emoce jarního vlání, myšlenky s výrazem letícího ptáka se enou vped, pedhání as, vteiny a ivot se krí v otiscích stop. Nad tím vším tepotavý záblesk lásky. A souasn ped ním otevená náru pedstav, vysnných a vykreslených otcovým bratrem, strýcem bonvivánem.

Písecký kolorit sráí Ratkina na kolena. A nejen msteko, ale i škola a Dm u koulí, kde má svou postel a ostíí oko paní domácí. Úzkoprsá spolenost, zkostnatlí profesoi ukotveni ve svých zásadách neslyší stíbrný vítr a nevidí roztaená kídla mládí. Katecheta zná jen hích a zpov: Ratkine, pro jste vlastn nešel k pijímání? Ani ke zpovdi bych nešel, kdyby to šlo! A nebe se zatáhlo. Kam jinam Ratkine, ne na nedli dom. Tam dopis paní domácí a krutý výprask od otce. Nespravedlnost vytáhla stavidla a vší silou udeila, ubíjela vší silou ideály sedmnácti let. Podupala sny, úctu k otci, zadupala romantickou zvídavou duši do bahna. Strýc neunesl to bezpráví vi romantice. Jeho proslov k bratrovi nepadl na úrodnou pdu, tak odjel. Za nkolik dn se zastelil. 

Minu most a kráím po nábeí a hledám Dm u koulí. Hledám Anikou posedlou se stíbrným vtrem nad ekou. Hledám hlas zdivoelého chtíe. Hledám ivou bytost, septimána Jeníka na kadé pšin, v kadém okn i v korunách strom. Nevidím papírové lodiky jeho básní odplouvat po ece. A pln chápu jeho mladistvou dychtivost, louení s milovaným strýcem, láskou, ideály, se vší romantikou a její krásou: Na tvj hrob Jane Ratkine verejší a potmšilý. A symbolicky házím do eky ješt nerozvitou ri.

 
 
A abych nepropadla smutku, potichu si peíkávám báse Bohumila dichynce
 
Dm u koulí
 
S píseckou vzpomínkou na Msíc nad ekou
z okna domu hledím za ekou Otavou.
Tady psal Fráa Šrámek báse Splav,
kamera obscura šastný svt, mé proité mládí.
Ale pohled ve smru tekoucí eky
je plynutím ivota, v ase moná u neexistujícím.
Stíbrný vítr vane v srdci, oblázek padá na hladinu,
kruhy na vod, kámen klesá ke dnu,
chvíle pítomnosti hyne svou vahou.

Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 15.11.2018  21:28
 Datum
Jmno
Tma
 15.11.  21:28 ferbl
 12.11.  11:46 Von