Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Apríl, aneb turistická sezona zahájena
 
Apríl, aneb jak jsme zahájili s Kvtou a Timmikem turistickou sezonu...

Tak vera TO zaalo... Zima dlouhá, tvrt roku pry a zatím bez poádného  výletu. Kvta navrhla - co takhle sekvojovce? Trochu jsem znejistla, e by do Ameriky? Kdepak, rostou i u nás.

A jsme u toho, aby bylo jasno, Kvta je zcestovalá turistka, nejen v cizin, ale i doma, s bohatými znalostmi. Komplexy si nebudu pipouštt, ráda se nechám inspirovat. Take, kdo neví, sekvojovce se nachází v obci Ratmice, mezi Voticemi a Blaníkem. Z Prahy výlet odhadem na pl dne. Kdy se nám, resp,. mn za pomoci navigace (i ta z toho byla zblblá) podailo najít obec, našly jsme v zámeckém parku dva sekvojovce. Nelze je pehlédnout, jsou krásné, monumentální, ale....  u nich cedulka "památné stromy" nic víc. Kdo si o nich  pedem nepete na Wikipedii, tak se nedozví ani, e se jedná o sekvojovce, které jsou staré pes 150 let, výšku mají 40 m a v roce 2002 mly na obvodu 548 cm!

 
    
 
Sekvojovce jsme shlédly, vyfotily a co s "naatým veerem", tedy dnem? Co takhle se podívat na Blaník (?) byla moje myšlenka. Kvta vyslala mírn pekvapený pohled, ale souhlasila. Najít parkovišt pod Blaníkem u nebyl problém a tak jsme vyrazili my dv a Timmy (kdo neví, tak to je mj jorkšírek). Cesta celkem nenároná, a k hlav rytíe.
 
 

Tady monost volby - po zelené znace smrem k Veejovské skále (400m), kolik metr dál k rozhledn se nedozvíte a nebo jít  po ervené znace 300 metr na rozhlednu.

Volba padla jít po ervené! To u bylo trošku horší, Timmy se hbit zmnil na kozu turistinou (tedy na kamzíka) na rozdíl od nás, cíl jsme s vyptím sil zdolaly. A kdy u jsme v cíli, tak peci musíme navštívit i rozhlednu (pouhých 107 devných schod), to dáme!!! První dv patra OK, postupn se schody mnily na schodoebík! Timma, jak jinak, jsem nesla v náruí (schody v této podob nezvládá). Kdy jsme zdolaly s Kvtou poslední "ebík", pojala m hrza, nahoru to šlo, ale jak dol se psem v náruí?

 
  

Nastoupila improvizace, perovnat vci v batohu a usadit do nho Timmika. Nejprve trošku protestoval (aby ne) a m se podailo ve zdraví sestoupit dol. Na okraj, pro Timma mám doma nový cestovní batoh, ale kdo plánoval Blaník? V bufetu nás ekala záchrana  v podob kafe a domácího štrúdlu (pesvdila jsem se, e si ho zaslouím). Bylo to prozíravé rozhodnutí, to a pozdji...

Ješte jsem poslechla Kvtu a kafe si daly a po ebících, to by stoupl tlak! Paní v bufetu si nás prohlíela (aby ne v tom moment jsme tam byly nejstarší), ptala se, kudy jsme pišly a po naší odpovdi, e po ervené, vyteštila oi a vykikla "coe po ervené"! Jak nám v ten moment stouplo sebevdomí nemusím popisovat. Na dotaz, jak se dostaneme zpt na zelenou znaku pravila nejprve po ervené a potom odboit na zelenou. To zní jednoduše, ale nemajíc s sebou turistickou mapu jsme se vydali po ervené. První pochybnost se objevila, kdy byl ped námi polom, který tam pedtím nebyl. Protoe na vrcholu vítr nefoukal, vylouily jsme, e by šlo o erstvou záleitost. Za námi sestupovali dva mladí a na dotaz jdeme-li správn na parkovišt, mladík vyndal mobil a prohlásil zpt k rozhledn a na opanou stranu.

Zmocnil se m pocit beznadje, mapy v mobilu mám, ale ješt jsem se nenauila s nimi zacházet..... tak zpt cca 150 metr. Pekvapení se dostavilo, paní z bufetu vybhla ven a zvolala "vy m tady bloudíte"! To, e jsme se v tom moment stali stedem zájmu nemusím zdrazovat. Kdy Apríl, tak Apríl... to jsme netušily, e ervená znaka protíná vrchol Blaníku a pokrauje dál... A pitom by stailo upesnit smr, kudy na parkovišt, ale asi bych toho chtla moc. Vysvtlení máme, pekroili jsme bludný kámen nebo koen? Na zelenou znaku jsme se trefili, jde se po vrstevnici, zdlouhavé, ale nenároné. Konen u auta, Timmy v tom momentu "omdlel" a my se vydali na zpátení cestu. Pes Vlašim na D1 nebyl problém, ten nastal a na samotné D1. Mé pesvdení, e je nedle, take provoz bude OK se po krátké dob zmnilo, navigace mi po zapnutí sdlila, e ped námi je kolona na cca 50 minut s páním šastné cesty! Tch avizovaných 50  minut se protáhlo na dv hodiny (u nájezdu od Votic shoelo auto). Jak jsme s vdností vzpomnly na štrúdl nemusím zdrazovat.

Co závrem: naše turistická sezona je zahájena,  bloudní na vrcholu Blaníku bude zapomenuto. Podle povstí nic neobvyklého (ješt e jsem to nevdla).

V noci jsem pemýšlela kolik sval se nachází v nohách, spoítat se nedaly, ale urit jich je hodn!

Peji pkné jarní dny a pokud se nkdo rozhodnete pro návštvu Blaníku tak pozor na vrcholu, povsti nelou....
 
zdraví Jana
 

P.s.: eštinám se omlouvám za -i a -y, s ohledem na rod muský v podob psa.
 
Text: Jana Hozáková
Foto: Kvta Rozntínská


Komente
Posledn koment: 08.04.2018  14:58
 Datum
Jmno
Tma
 08.04.  14:58 alena
 08.04.  14:03 KarlaA
 07.04.  16:40 v aprl
 07.04.  08:22 Helena
 06.04.  21:06 Lba
 06.04.  19:29 Ivana Lena Aprl....
 06.04.  17:12 Von
 06.04.  15:58 DuanH
 06.04.  12:20 Kvta s Janou podkovn tenm
 06.04.  11:57 Milan
 06.04.  11:22 Vendula
 06.04.  10:36 zdenekJ
 06.04.  09:00 Vesuvjana dky
 06.04.  07:40 Karla I.
 06.04.  07:10 Mara
 06.04.  06:04 miluna