Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bartákové z Okrouhlice
 
Okrouhlice je malá vesnika na Vysoin, kde si postavili hnízdo malíi. Jako první ho zaloil Jan Zrzavý tím, e se zde v pilehlé ásti Vadín narodil. Další význaná akademická malíka Vysoiny, která vyšla ze stejného hnízda, je Venda Truhláová. ije stídav v Havlíkov Brod a v Okrouhlici ve svém rodovém domku. Její koeny jsou z rodiny Kaizl, ze které pocházela matka Jana Zrzavého. Jan Zrzavý byl její strýc. Její nadání tak píznané pro Kaizlv rod se promítá do jejích obraz. Jsou plny poezie. Na obraz Rová zima s šípkovým keíkem na snhu nelze zapomenout. A nyní vám pedstavuji dalšího umlce z Okrouhlice Josefa Bartáka, umleckého truhláe, který maluje krom jiného vesniky kolem Okrouhlice, vesniky uloené na ece Sázav.
 
Narodil se v základní škole v Okrouhlici 2. února 1966. A je zajímavé, e 2. února 1993 se mu narodil syn Pepa Barták, který také inklinuje k umní. Tento mladý mu vyhrál cenu Mír je, mír není – poádané eckým centrem pro Unicef „Peace is, Peace is not“ photography competition 2012. Z celého svta, z 52 zemí posílali píspvky a vyhráli z eské republiky dva: Pepa Barták a Vendula Zrstová. Oba byli v první desítce. Kadý posílal do soute dv fotografie dobro a zlo nebo chudoba a bohatství. A jak to tak vypadá, u Barták nepadlo jablko daleko od stromu. Take Okrouhlice nemusí mít starost, e její umlecké hnízdo vychladne, osií. Oba Bartákové jsou toho dkazem.
 
Mne zaujaly obrazy a pastely staršího pana Bartáka, který má v Okrouhlici a na Vysoin asté výstavy. Já jsem se s Bartákovými setkala na Krátech, osamlém statku obklopeném lesy u Havlíkova Brodu, kde zdejší umlci, abych alespo jmenovala ty nejváenjší – manelé Bartškovi – poádají s majiteli statku kadoron adventní setkání.

 

Kadý z malí tohoto kraje pinese na ukázku nkteré své obrazy, spisovatelé nabídnou své knihy, nkteí umlci zahrají na své oblíbené nástroje, aby atmosféra adventu byla dokonalá. A kdo nemaluje, nespisuje, jen umní miluje, pijde si poslechnout a pinese své kulináské výtvory, nad nimi se mnohdy zastavuje rozum nám, kterým není tento dar seshora dán. Starý statek tak oije umním. V bývalém chlév, kde kdysi pevykoval dobytek, visí na stnách obrazy, za svitu svíek se line hudba mísená s pátelským slovem. To vše obloené bohat navršenými stoly vínem, medovinou a dobrotami. Pátelé namakáni jeden na druhém stojí nepohnut a dojat naslouchají programu a oekávají píchod Vánoc.
 

Jako poslední jsem dala úmysln pastel roztomilých pták, aby bylo zejmé, e hnízdeko umlc v Okrouhlici nebude do budoucna prázdné. Bude v nm nadále tepat ivot a zpv jako za dob zaloení samotným mistrem Janem Zrzavým.
 
Fotografie: archív Josefa Bartáka
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma