Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Johana,
ztra Bohuslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
05.08 - Brno:Nov mapa Brna vyprv pbh o mstech Mendlova ivota. Podle nj je pojmenovn krter na Msci i Marsu, polrn stanice, univerzita i planetka ve Slunen soustav. ... (vce >>>)
Ji Duek

03.08 - Beclav:Sprchovn dnes nen jen otzkou hygieny a pe o zdrav, v tuln vybaven koupeln jde tak o rychl a snadno dostupn zpsob odreagovn. Bhem teplho poas letnch ... (vce >>>)
Anna Pivodov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
21.06 - Ostrava:Biodiverzita v Zoo Ostrava: Ochrana mokadnch ivoich a zadrovn vody v krajin. Ostravsk zoologick zahrada vnuje pozornost nejen chovanm zvatm, ale v podstat vem ivoichm a rostlinm, kter se na stohektarov ploe zoo vyskytuj. Pro mnoh druhy pipravuje nejrznj opaten s clem zvit biodiverzitu arelu. Na jae zde napklad vzniklo nkolik novch tn pro mokadn ivoichy a zrove k zadren vody v krajin.

Mokadn ivoichov pedstavuj jednu z nejohroenjch skupin. "Na rozdl od voln zemdlsk krajiny pevaj v ostravsk zoologick zahrad nkter druhy ve slunch potech. Jsou mezi nimi bezobratl i obratlovci, zejmna plazi a obojivelnci. Management tchto skupin spov zejmna ve vyhlubovn a nslednm udrovn vodnch tnk. Ty bvaj rzn velk - od nkolika stovek litr a po destky tisc litr. Jako vechny stojat vody trp po urit dob zanenm organickm materilem, a proto musej bt po nkolika letech vdy prohloubeny a proitny," vysvtluje Otakar Zvalsk, odborn pracovnk zoo a koordintor biodiverzitnch opaten.

V letonm roce byly na zem zoo vytvoeny dv zcela nov tn napjen z ptoku stvajcch rybnk a dle byly prohloubeny tyi stvajc tn. Objem zadren vody se v nich pohybuje od 3 tisc do 50 tisc litr, piem celkov objem zadren vody in 90 tisc litr vody.

***

Kdo takov tn obv?

V tchto tnch meme najt snky vajek naich obojivelnk, nejastji skokan hndch, ropuch obecnch, skokan zelench i skokan skehotavch. Tak zde ij nkter druhy olk. Z bezobratlch jsou nejnpadnj vky, kter zde tak snej sv vajka. Nejastji meme pozorovat dlo modr, vku ploskou, idlko pskovan a mnoho dalch druh. Prvnmi obyvateli zde bvaj i kachny divok. Tky jsou oblbenm lovitm uovek obojkovch, ale teba i ledk nch. Ti v zoo letos poprv i zahnzdili.

"V drb i hlouben novch tn chceme urit pokraovat. Zvlt v suchch letech, kter ns posledn dobou tak suuj, jsou tyto vodn plochy nesmrn dleit jak pro udren biodiverzity, tak pro zadren vody ve voln krajin," dodv Otakar Zvalsk.
rka Novkov