Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O pesimizmu a katastrofách
 
A ije pesimizmus a katastrofy! Po nkolika tisíciletém vývoji se lidstvo pracn dopracovalo do stádia, e den bez katastrofy nebo alespo bez pesimistické zprávy je prost neádoucí!

Je k nevíe, jak si lidé zejm doslova libují ve vyhledávání takovýchto zpráv. Není dne, abychom se nedoslechli i nedoetli o njaké katastrof, nebo abychom ji dokonce nezahlédli. Všechna zpravodajská média dávají zcela jednoznan pednost zprávám negativním, pesimistickým a katastrofickým, a u jde o nepíjemnosti pírodní i lidské.
 
  

Jen namátkou – v lét boue s krupobitím, pívalové dešt a záplavy, v zim závje, vichice, laviny – tedy pírodní pohromy. A v médiích je vše podáváno tak, jako by to bylo nco nového pod Sluncem! Musíme si konen uvdomit, e lovk prost nikdy nebyl, není a chvála bohu nebude pánem pírody. O tom krupobití i vánicích se ovšem ješt poátkem 20. století dozvdlo pouze blízké okolí postieného místa a o zemteseních - teba v Turecku –  pak lidé v Evrop nemuseli vbec vdt.
 
A jak se prezentují rzné lidské ivotní nepíjemnosti. Klasickým píkladem je podávání informací o zdravotním stavu našeho prezidenta Václava Havla ped lety. Lze chápat, e lékai se po kadé operaci obávají njakých komplikací, ale bylo hned teba pouívat obrat jako – „kritické dva a ti dny“, nebo – „pan prezident zane trénovat chzi“! Jako by po operaci zapomnl chodit! A dokonce i veejnoprávní televize po kadé operaci Václava Havla musela pinášet zvláštní píspvek o veškerých jeho chorobách snad od dtských spalniek - to nepotebuje komentáe! Na druhou stranu ovšem oste kontrastuje zpsob, jak se nyní „informuje“ ve sdlovacích prostedcích o zdravotním stavu našeho souasného prezidenta Miloš Zemana…
 
Nebo z jiného soudku. Kdy se náhodou objeví v kterémkoliv médiu njaká optimistická zpráva, ihned musí být njak zpochybnna. Pi narození tyat se hned vysloví pochyby, zda všichni novorozenci peijí a budou v poádku, kdy se nkde povede vybudovat hezké hišt i koupališt, hned se zane spekulovat, zda byly dodreny všechny zákony a pedpisy a kde na to obec vzala. Je nepochopitelné, jak jsou práv takovéto informace preferovány a naopak je pochopitelné, e pispívají k všeobecné nespokojenosti celé spolenosti.
 
Nevím, jak zjednat nápravu a upozoruji, e nevolám po lakování na rovo! Ale kdyby se provedl seriózní przkum, urit by z nho vyšlo, e lidé chtjí slyšet více zpráv pozitivních, ne negativních. Novinái a zpravodajové by si prost mli dát více práce ty radostnjší události a píbhy najít, zmapovat a pedat veejnosti. Co na to íkáte?
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.12.2018  23:06
 Datum
Jmno
Tma
 29.12.  23:06 Von
 29.12.  22:48 Ivan
 29.12.  22:23 Divan
 29.12.  10:57 Vclav Bohuel, je tomu tak ...
 29.12.  10:33 Vclav Bohuel, je tomu tak ...
 29.12.  09:34 Jana Reichova
 29.12.  09:33 Jana Reichova
 28.12.  10:33 ferbl
 28.12.  08:01 Mara