Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bohuslav,
ztra Sandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Symbióza vývoje lovka a náadí
 
Z výkladu ve škole si pamatuji, e vývoj lovka provázel vývoj nástroj a do znané míry práv zdokonalování nástroj obohacovalo schopnosti  lovka.
 
Abych  nezdroval, peskoím od pazourku ke kladívku, kleštím, majzlíku a ve výjimených pípadech i vrtace, t,j. nástrojm, které pod názvem náadí bylo ve vtšin rodin v dob mého dtství. Pomocí nich mui dokázali vyrobit potebné vci do domácnosti, opravit ehliku, praku pozdji i auto nebo postavit domek svépomocí. Záleelo pouze na šikovnosti mu, nebo en, které pomocí jehly, nit, pletacích drát zhotovovaly svetry, rukavice , šaty a další.
 
Nyní je situace jiná a to i v pípad, e k tomu náadí pidám hoblík, dokonce elektrický a k tm pletacím drátm  šicí stroj šlapací.
 
Kdo dnes dokáe opravit praku, vyzdít zídku na zahrad, uplést kulicha? Mnozí u si neporadí ani s tím kladívkem k zatluení hebíku pro obrázek, a pro mnohé  sdlení, e nádobí lze umýt bez myky pokládají za  fake-new.
 
Vrátím k té symbióze vývoje lovka a náadí.
Náadí pokroilo, a co lovk?....... Tmi tekami se snaím popsat, e jsem se polekal, e m napadlo ne zrovna píznivé hodnocení pro lovka.
 
Poté jsem se uchlácholil myšlenkou, e pece to byl lovk, lidé, kteí to dokonalé náadí a stroje vymysleli, objevili vyrobili. Dokonce asto známe i jejich jména, od Newtona, pes Einsteina, Edisona, Sklodovskou, Wata, a další, vetn našeho Heyrovského a  Wichterleho.
 
Ale znáte tu mysl, z váného uvaování se m vynoil vtip o alkoholu, e nií  lidstvo a národy, ale jednotlivcm nevadí, abych si uvdomil ten rozdíl mezi lidstvem a skupinou, by poetnou, která ty stroje pivedla na svt za pasivního pihlíení toho lidstva.
 
Nezbývá mi proto i po popsaných  pokusech si to nepiznat, e m  v té symbióze vývoje to lidstvo pokulhává. Aby to bylo ješt horší, vybavují se m skutenosti ze ivota vyvolávající obavy, jak to s tím lidstvem dopadne. Ono to toti vypadá tak, e ím jsou stroje dokonalejší, tím, jak to íci ohledupln, mén dokonalý, mén zruný, mén znalý, prost jednodušší lovk dokáe to, co ped nkolika roky dlal lovk kvalifikovaný bez stroj  a je jen otázka asu, kdy tu lidskou obsluhu stroje nahradí další stroj.
 
To není sci-fi, to jsem dneska vidl v Globusu, kdy jsem doprovázel  manelku na nákupu.
Vedle zaplacení nákupu pomocí pípajících paní pokladních u tam lze projít jen pípáním njakých stroj. Kdy jsem se manelky ptal, pro chodí  „skrz“ tu paní pokladní, tak ekla, co pak by dlaly ty paní, kdyby kadý chodil vedle?
 
To nevím, jen vím, e to nebudou jenom pokladní, které nahradí stroje a o to více m zaráí, e to zatím asi neví nikdo a co je horší, e to nikdo neeší. A pi tom se eší tolik nepotebných pitomin, staí pustit TV,  nebo internet.
 
Vláda to neeší, nevyeší to ani nyní tak populární zpsob, mám na mysli pobíhání lidí po ulicích s vyvoláváním hesel. Nakonec to není nic nového, u jsem to vidl ped léty ve filmu. Lidé tam  oslavovali nový most pes eku, který tam však nebyl a oni za pokiku hesel se brodili vodou na druhý beh, vili tomu, co se jim eklo. Byla to dsná sranda.
 
Ve filmu to skonilo tou srandou, jednak to byl film a jednak nepišla velká voda.
 
Budou stroje a pístroje chytejší ne lovk? U jsem o takových pípadech slyšel a jeden  zde uvedu:
Blondýna rozebere chytrý telefon a praví: Ta Helena zase kecá, volala m, e je v tom, celý jsem to rozebrala a není tady.
 
Zlatá doba, kdy Boenka psala na vojnu Frantovi: nedostala jsem to. A on odepsal: nic jsem ti neposlal.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 26.07.2018  07:42
 Datum
Jmno
Tma
 26.07.  07:42 Vclav
 26.07.  06:15 Mara
 26.07.  03:32 olga jankov