Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (60)
 
U proto, e „hlavní centrála“ tohoto internetového magazínu je v Ostrav, musím zde ješt pipomenout mé dvojí „angamá“ v ostravském televizním studiu.
 
Má úast v silvestrovském poadu koncem roku 1978 byla jakousi vstupenkou do nkolika dalších zábavných televizních poad. Koncem roku 1980 si na nás meteorology vzpomnlo ostravské studio a pozvalo nás na natáení tehdy oblíbeného poadu Dobrá parta. A tu dobrou komoanskou partu jsem jel reprezentovat spolen s kolegynmi Janou Bílovou a Magdou Lípovou a s kolegou Vladimírem Seifertem
 
U v rychlíku do Ostravy nás poznal jeden starší herec, který tam jel také nco natáet, a kdy nás spatil, tak zvolal – proboha – tyi meteorologové pohromad, to zas bude strašný poasí! A ml pravdu – moc hezky nebylo!
 
U pedem byl napsán scéná, který erpal z našich pracovních a televizních záitk. Pipomínali jsme rzné své mimoádn „úspšné“ pedpovdi, milé pebrepty, Jezkydy a Beseníky a také snháky, které se pozdji ujaly u moderních televizních rosniek. Magda a Vladimír dávali k lepšímu své lyaské píhody, vzpomínalo se teba na dtský amatérský srákomr, do kterého Jan jeden malý chlapeek naral. Dále i na to, jak ješt na letišti se nám zelelo kolegy, který oekával od západu déš, a kdy se nedostavoval, pokropili jsme z horního patra jeho okno konví, abychom mu udlali radost. Mimochodem – tento kolega si tak bral své obasné neúspchy v pedpovídání, e to nervov nevydrel a sám dobrovoln naše ady prorok opustil! A já jako exhibicionista jsem tam dokonce zpíval a doprovázel se na klavír! Tedy – abych to uvedl na pravou míru, sice bych to asi zahrál, ale natáení by se urit strašn protáhlo, ne by se mi to povedlo zabrnkat bez pehmatu. A tak se to nahrálo pedem. Profesionál mou Komoanskou hymnu zámrn nahrál – jak pravil - „sokolsky“, a já ji nazpíval, jak jsem uml, snad jaksi skautsky. Celý ten tém hodinový poad jsme pak natoili tak rychle, a se štáb tém zlobil, nebo se obával, e píšt jim vedení zkrátí natáecí frekvenci! A nyní si dovolím pedvést tu naši hymnu, její slova jsem drze sloil na pochod Jaroslava Jeka –  Proti vtru.  (Kdy nás pjdou miliony, všichni proti vtru…)                                                                              
 
 
Píroda, a matka dobrá, kdy poasí vaí,
Nám prorokm u ze zvyku naši práci maí.
Nechceme se vymlouvat a dlat obezliky,
Hrozn rádi denn kouknem´ pod její pokliky.
 
Ve vštírn komoanské, huí to jak v úle,
Zkrotit všechny izobary k tomu teba vle.
Pýthie vdy je a bude naším vzorem dále,
Stoprocentní pedpovdi chceme chrlit stále! 
 
Ostravské televizní studio m pak ješt jednou pozvalo na natáení dalšího silvestrovského poadu, tuším, e nkdy v roce 1982.
 
 
A se tehdy nikomu o mobilních telefonech ani nesnilo,  „odchytili“ mne na vesnickém telefonu dokonce u v srpnu na dovolené na Orlíku! Na natáení poadu jsem jel nkdy na podzim a šlo v nm o stihae – zmatkáe, který pomíchá natoené kazety a vznikne zmatený poad. Natoil jsem jednu pedpov poasí s vlastním textem a nazpíval písniku Mám malý stan. Toté pak natoil i Waldemar Matuška a ten stiha to zmotal tak, e se stádaly ob pedpovdi a oba zpvy! S Waldemarem jsem se bohuel nesetkal a dokonce jsem ten poad ani nikdy nevidl, protoe šel na Silvestra nkdy odpoledne, kdy jsem – opt v Harrachov – lyoval.
 
A nakonec ješt jeden pikantní paradox. Zdejší naše „seniortipová“ kolegyn Hana Juraáková se marn snaila  v ostravském televizním archivu sehnat záznamy tchto mých  „ivotních televizních rolí“. Poškodily se nebo ztratily pi povodni v roce 1997!  ivot je prost nkdy prevít…
 
Foto internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.04.2017  15:24
 Datum
Jmno
Tma
 29.04.  15:24 Von
 29.04.  13:28 ferbl
 29.04.  05:47 Hana