Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludk,
ztra Otakar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
26.08 - BOHUMN:Pro turisty, kte si chtj zpestit vlet s dtmi nebo vyjku na kole, jsou v Bohumn pipraveny ti zbavn stezky. Spojuje je hledn tajnch indici, plnn ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

24.08 - Ostrava:V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava bylo na Cest vody umstno nkolik devnch soch slovanskch boh. Maj bt jakousi pipomnkou toho, e nai pedci ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
03.08 - Beclav:Sprchovn dnes nen jen otzkou hygieny a pe o zdrav, v tuln vybaven koupeln jde tak o rychl a snadno dostupn zpsob odreagovn. Bhem teplho poas letnch dn tak nen divu, e lid vol sprchu jako osven nejen tla, ale i mysli, a to asto i nkolikrt denn. Jakch je pt nejastjch mt a fakt kolem tto prospn a zrove pjemn innosti? Pinme vm pehled toho, co je pi sprchovn vhodn a eho se naopak vyvarovat.

Mtus . 1: Sprchovat se musme kad den
Jde o velmi rozen omyl, kter ale nen zrovna prospn pro nae zdrav. Dermatologov se obecn shoduj, e sprcha bohat sta jednou za dva dny. Bhem ostatnch dn poslou pouze rychl hygiena, ke kter skvle poslou napklad bidet. Ten se stv soust domcnost m dl astji. Uvaujete-li nad rekonstrukc koupelny, i dokonce plnujete stavt, zvate i vy pozen tohoto zazen.

Mtus . 2: Po spre je poteba se utt do sucha
Dal hygienick nvyk ady lid, kter ale pokoce spe kod, ne prospv. Trocha kapek vody na tle po spre vbec nevad. Naopak! Voda rychle uschne i bez pomoci runku. "Natete-li navc jet vlhkou pokoku pleovm krmem i mlkem, krsn vodu na pleti "uzamkne" a ta pak vydr dle hydratovan," vysvtluje Bohumil dichynec, uznvan lka celostn medicny. "Osukou proto sta tlo pouze jemn ott, nen teba vydrhnout do sucha," dodv.

Mtus . 3: Sprcha je vrazn spornj proti van pln vody
Zle ovem na tom, kolik asu ve spre trvte. Pokud preferujete rychlou, ptiminutovou sprchu za pouit sporn hlavice, zvldnete se osprchovat u ticeti litry vody. Co je oproti van, kter obvykle pojme mezi 100 a 200 litry vody, spora pomrn vrazn. Jste-li milovnkem dlouhch sprch, vzte, e u po dvaceti minutch sprchovn s bnou, nespornou hlavic objem spotebovan vody v pln van spolehliv pekonte.

Mtus . 4: Vana je lep investic, lze se v n koupat i sprchovat
Z krtkodobho hlediska jde o pravdiv tvrzen. Sprcha se vak me stt proti van finann sporou do budoucna, jak se lovku s pibvajcm vkem sniuj pohybov schopnosti. "Myslet na budoucnost vlastnho zdrav se vyplat u v mladm vku. ada lid v dnen dob upravuje koupelny svch rodi i prarodi, kde vysok vany nahrazuj sprchovmi kouty se sedtky, a pedevm se snenm vstupem, bez vaniky. Jde o takzvan walk-in sprchy, kter voln splvaj s okoln mstnost," vysvtluje Martin Jurkovi, projektov manaer spolenosti Alcaplast. "Tento typ sprchy proto doporuujeme pi rekonstrukci koupelny i mladm lidem, pedejdou tak investicm do prav, a je zdrav zane samo vyadovat. I nzk vanika toti me starm lidem velmi ztovat vstup do sprchovho koutu," podotk.

Mtus . 5: Hork sprcha je skvlm zpsobem, jak se odreagovat
Tepl voda m blahodrn inky na mysl i tlo, nic se vak nem pehnt. Zatmco pjemn tepl sprcha po nronm dni skuten ulev svalm, pokoce, a nakonec i hlav od celodennho stresu, pli hork voda me napchat vce kody ne uitku. "Zejmna nae pokoka trp, hork sprcha ji toti zbavuje pirozenho ochrannho filmu, a ke se tak stv citlivj. Trpte-li na suchou ple i v horm ppad ekzmy, hork sprchy se vyvarujte," podotk lka Bohumil dichynec. "Pnov by se navc mli obloukem vyhnout i pravideln van pln hork vody. M toti vrazn negativn vliv na jejich potenci a plodnost," uzavr.

***

Spolenost Alcaplast byla zaloena v roce 1998 jako rodinn esk firma. V souasnosti m 7 dceinch spolenost v zahrani a exportuje do vce jak 40 zem svta. Alcaplast je nejvtm vrobcem sanitrn techniky ve stedn a vchodn Evrop, vyrb vce ne 580 vrobk - ventily, sifony, moduly, laby, vpusti, WC sedtka a dal sortiment.

Ve filozofii spolenosti hraje kvalita a design klovou roli. Prmiov znaka ALCA pedstavuje adu krsnch vrobk s vysokou uitnou hodnotou. Alcaplast je tvrcem novch trend v sanitrn technice. Nae spoluprce s pednmi eskmi designry pi tvorb novch vrobkovch ad pinesla adu ocenn, nap. Red Dot Award 2014 za kolekci ovldacch tlatek FLAT.

O MUDr. Bohumilu dichyncovi
Bohumil dichynec je esk lka, kter se zamuje na oblast celostn medicny. Zrove psob jako spisovatel, je autor populrnch i vdeckch prac z lkaskho oboru a prodnch vd, literatury faktu, esejista a bsnk. Je autorem celostn knihy O lovku jinak, dostupn v prodejnch na www.kosmas.cz a Mega Knihy. Ve sv praxi se zabv pedevm problematikou civilizanch chorob a perspektivou fyziologick regulan medicny v klinick praxi.
Anna Pivodov