Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lucie,
ztra Ldie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
12.12 - BOHUMN:Ve vce ne stoletm parku Petra Bezrue v centru Bohumna jsme vloni v jnu u 16 vytipovanch vzrostlch strom provdli tahov zkouky. U esti dub zkouky vyly ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

10.12 - Ostrava:Snka u vzcnch krokodl ttnatch. Ostravsk zoologick zahrada chov kriticky ohroen krokodly ttnat. Nkolik tdn byl pstup k jejich expozici v pavilonu ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
13.12 - Pi vcviku mus bt vynalzav, pouuje majitel psa svho ptele. J jsem napklad jedinenm zpsobem odnauil naeho Berta lehat si pod gau.
A jak jsi to dokzal?
Uzl ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
13.12 - Kdy pijde svat Lucie, najde tu u zimu.
Na svatou Lucii jasn den, urod se konop i len.
Svat Lucie ukazuje svou moc, neb nm dv nejdel noc.
Svat Lucie noci ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
07.12 - Vnon tradice a zvyky

Pro se Vnoce slav?
Pro kesany jde jednoznan o oslavu narozen Jee, pravho lovka a pravho Syna Boho, slav tajemstv vtlen.

Pohan ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
21.07 - Ostrava:Novinky o vzcnch ibisech skalnch. Ibisi skaln pat mezi nejohroenj pta druh na svt. Voln ijc populace t sotva 600 jedinc. O zchranu tchto vzcnch ptk usiluje mezinrodn repatrian projekt, do nho jsou zapojeny zoologick zahrady a dal ochransk instituce, Zoo Ostrava od roku 2017. Pro poslen divok populace bezplatn poskytla ji osm mladch ibis. Pibydou k nim i leton mlata?

Mezinrodn repatrian projekt Proyecto eremita je zatiovn ZooBotanico de Jerez ve panlsku a odborem ivotnho prosted andalusk regionln vldy Junta de Andalucia. Jeho clem je obnova voln ijc populace kriticky ohroench ibis skalnch v oblasti Andalusie vypoutnm mlat odchovanch v zoologickch zahradch. Zoo Ostrava je do projektu zapojena od roku 2017 a celkem poskytla ji osm mlat.

Poprv to byla v roce 2017 ti mlata ibis (jeden samec a dv samice), piem do prody byli vyputni samec a jedna samice, druh samice zstala v chovatelsk zkladn projektu. Podruh bylo na jih panlska odvezeno pt mladch ibis letos v lednu (ti samci a dv samice). Na vypoutc lokalit byli ostravt ptci umstni s dalmi 36 jedinci z EEP programu do adaptan rozletov voliry, aby poslili ltac svalstvo a seznmili se s okolm. Z n bylo vech 41 ibis vyputno koncem dubna. Ptci se brzy pipojili k voln ltajcm ibism a zaali prozkoumvat okol. tyi z pti ostravskch ibis jsou stle naivu, jeden byl po pr dnech nalezen zeslbl a pevezen zpt do Zoo Jerz k lb, avak nakonec uhynul.

Zoo Ostrava chov ibisi skaln od roku 2008. Nvtvnci maj monost malou kolonii pozorovat ve volie spolen se supy blohlavmi. V hnzdnch budkch chovn pry pravideln odchovvaj mlata. Celkem u se jich podailo odchovat pes 30. V letonm roce jsou ve volie k vidn ti mlata vylhl 20. kvtna 2019. Jejich pohlav zatm neznme. Od dosplch jsou dobe rozeznateln - nemaj jet ziv erven zbarven zobk. O jejich ppadnm zapojen do repatrianho projektu budeme jednat s koordintorem Evropskho zchovnho programu pro ibisy skaln.

Ibis skaln (Geronticus eremita) se v minulosti vyskytoval v Evrop (vcarsko, Nmecko, Rakousko, panlsko, Itlie), severn Africe a na Stednm vchod. V dsledku ztrty pirozenho prosted, ileglnho lovu a kladenm otrvench nvnad dolo na mnoha mstech k jeho vyhuben. Koncem 20. stolet se objevily dal hrozby - pouvn insekticid a elektrick veden. Ve voln prod dnes ije pouhch 500-600 jedinc, m se tito ptci ad k nejohroenjm druhm na svt. V ervenm seznamu (The IUCN Red List of Threatened Species) je tento druh zaazen v kategorii kriticky ohroen. 95 % svtov populace dnes ije v Souss-Massa National Park and Tamri v Maroku, necel stovka ptk pev v polodivok populaci v Turecku, zbytkov populace (jen cca 5 ptk) v Srii je pravdpodobn ji vyhuben.

Dky repatrianm snahm ve panlsku a v Rakousku se mal populace tchto krsnch ptk znovu vyskytuj i v Evrop. Mezi lety 2004 a 2009 bylo v rmci projektu vyputno celkem 190 ibis skalnch a vypoutn stle pokrauje. Mortalita vyputnch mladch ptk je vysok, pesto se vak v roce 2008 vytvoil prvn hnzdn pr a v oblasti se v roce 2011 vytvoila mal, nezvisl a nemigrujc kolonie.

Zchrann projekt Proyecto eremita je dalm pkladem konkrtn pomoci novodobch zoologickch zahrad pi ochran prody a nprav kod, kter lovk na prod napchal.
rka Novkov