Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
24.08 - Ostrava:V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava bylo na Cest vody umstno nkolik devnch soch slovanskch boh. Maj bt jakousi pipomnkou toho, e nai pedci ... (vce >>>)
rka Novkov

22.08 - Roalovice:Galerie Melantrich v Roalovicch zahj Vstavou Fenomn IGREK zatek kolnho roku. Vstava zde bude k vidn od 2. do 30. z.

Dti i jejich rodie ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
09.05 - Polika:Vstavn sly poliskho muzea vystav ve dnech 11. kvtna a 25. srpna tohoto roku vedle destek figurek IGRKA nejrznjch povoln a charakter v historickch i modernch variantch tak dva originly. Ty jsou uren pouze pro vstavu v Police. Originln IGRCI z dlny Miroslava Svobody tentokrte ztvrn vznamn osobnosti s Polikou spjat - krlovnu Eliku Pomoanskou, kter ve svm vnnm mst patrn nechala postavit kostel sv. Jakuba, a mima Radima Vizvryho, jen v Police proil dtstv a absolvoval gymnzium. Muzeum pedstav nvtvnkm vrobu figurky, seznm je s histori i souasnost oblben esk hraky. Ti nejmen si budou moci s IGRKY pohrt v pipravenm dtskm koutku. Putovn vstavu pipravil esk vrobce her a hraek, firma EFKO-karton s.r.o., kter IGRKA vyrb, ve spoluprci s Technickm muzeem v Brn, ve kterm ped lety vznikla, a Inspirac Zln.

"Na hlavn nvtvnickou seznu polisk muzeum kadoron pipravuje 2-3 vstavy pro co nejir okruh nvtvnk, vetn rodin s dtmi. V poslednch letech pedstavujeme pedevm celky hraek a stavebnic, kter obvykle zapjujeme od soukromch sbratel. A jak se na muzeum pat, vdy zdrazujeme nejstar historii pedmt a jejich vvoj teba a do souasnosti. Vstava Fenomn IGREK zapad do tto koncepce. Navc komponenty postaviek se vyrbj nedaleko Poliky v obci Korouhev. Druhou st vstavy jsme nazvali Rzn povoln dve i nyn, spolupracujeme na n s Muzeem hraek v Rychnov nad Knnou. Ta pedstav hraky z let 1880-1980 spojen s emesly, se zemdlstvm i s nevrobnm povolnm. Dti dostanou mnoho prostoru ke he v nkolika zkoutch, kter se promn v pole, kuchyni, stavebn parcelu, v dlnu nebo ordinaci," uvd Mgr. Stanislava Cafourkov, kurtorka vstavy.

"Putovn vstava - Fenomn IGREK - m v Police nov spojen. Ryze esk hraka zpodobujc vce jak tyicet let emesla a profese je ve vstavnch prostorch spojena s emesly starmi i souasnmi. Bude zde k vidn i ada deskovch her, z produkce spolenosti Efko, kter doporuuje i Stedisko ran pe, ternn sluba, pomhajc rodinm s postienmi dtmi. Ta, nkter produkty vyuv pi podpoe vvoje zrakov a kombinovan postiench dt ve vku 0-7let, a to ji 28 let," uvd Zdenk Rau, spoluzakladatel a dlouholet koordintor tto vstavy.

"Na vstavu jsme nov zaadili i IGRKY ze 70. a 80. let a tak speciln edice, kter byly uren v e socialismu na export. V expozici mme cca. 30 ukzek tchto IGRK a to v pvodnch krabikch," uvd Mgr. Vra Stojarov, kurtorka vstavy.

Albta Pomoansk byla tvrt a posledn manelka Karla IV., esk krlovna a msk csaovna, dcera pomoanskho vvody Bogislava V. a Albty Polsk, dcery polskho krle Kazimra III. Velikho. I k satku s Albtou vedly Karla IV. diplomatick dvody a snaha zbavit se opozice. Svatba se konala necel rok po smrti Karlovy tet manelky. Csai bylo tyicet sedm let, Albt estnct. Albta, nebo tak Elika, jak ji Karel asto kal, byla urostl, siln, kypla zdravm a sebevdomm, byla rzn a clevdom. Jak prav dvn povsti, lmala dokonce mee. Co vak prolomit nedokzala, byla zatvrzelost vi Karlovm dtem z pedchozch manelstv, pedevm proti prvorozenmu synu Vclavovi. V potu dt ale Albta vechny sv pedchdkyn jednoznan pekonala. Karlovi porodila celkem est potomk - dceru Annu (pozdj anglick krlovna), syna Zikmunda (pozdj uhersk, msk, esk, lombardsk krl a msk csa), syna Jana, jen dostal jmno po Janu Lucemburskm, syna Karla, kter zhy zemel, dceru Marktu, je dostala jmno na pamtku Karlovy babiky, a konen rok ped smrt csae jet syna Jindicha. Svho milovanho manela peila Albta o patnct let. Zemela v stran na svm sdle ve vnnm mst eskch krloven Hradci Krlov. Je pochovna v krlovsk hrobce v katedrle sv. Vta v Praze po boku csae Karla IV.

Mim, autor, reisr, choreograf a pedagog Radim Vizvry pat mezi nejvraznj mezinrodn uznvan osobnosti souasnho mimickho divadla v Evrop. Je absolventem Hudebn a tanen fakulty AMU v Praze, kde doshl nejvyho, doktorskho vzdln, titul Ph.D. Je dritelem Ceny Thlie 2016 v kategorii Balet, pantomima nebo jin tanen dramatick nr za hereck vkon v pedstaven Slo, polsk ceny Perla za autorsk pedstaven Lorca a mnoha dalch ocenn u ns, v Evrop nebo USA. Roku 2014 se stal lenem vznamnch osobnost Oxford Encyclopedia.
Muzeum nabz prohldky nejvtch atraktivit krlovskho vnnho msta Poliky od gotickho opevnn msta - nejzachovalej fortifikace ve stedn Evrop, po rodnou svtniku Bohuslava Martin ve vi kostela sv. Jakuba, je je souasn vyhldkovm mstem s irokm rozhledem do okol. Dle nabz tematick prochzky historickm jdrem msta i jeho modern st, nvtvu expozice vnovan vznamnmu poliskmu rodkovi a hudebnmu skladateli Bohuslavu Martin a interaktivn pojat expozice o historii msta. Sv nov nabyt znalosti si mete procviit v lavicch koln tdy, kde se uil i mal Bohuslav.

V prostorch barokn radnice se nachz Mstsk galerie. Ta nabz expozice vnovan vtvarnmu umn na Polisku od gotiky do 19. stolet a po souasn umn spolu s obrazovou galeri rodu Hohenems a prohldkou uniktn radnin kaple sv. Frantika Xaverskho, kter si dodnes v plnosti dochovala pvodn vzdobu. A expozici modernho umn na Polisku 20. stolet vnovan umlcm, kte se v Police a na Polisku narodili, nebo zde ili, a kte svm vznamem pekroili hranice regionu. Navtvit lze tak vstavu Fenomn IGREK, kter pouke na historii i souasnost oblben esk hraky. Zrove bude st vstavy vnovna volb povoln dve i nyn. Vstava LICHOROUTKA Galina Miklnov vs zavede do svta reisrky, ilustrtorky a vtvarnice animovanch film, kter se dostaly na adu svtovch festival animovan tvorby. A vstava PLSTOLET S CIMRMANEM vm pedstav rozmanitou osobnost eskho giganta i padestilet psoben Divadla Jry Cimrmana.
Kateina ehkov