Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
24.06 - BOHUMN:Knihy doslova za "babku". V takovm duchu se i letos nesl antikvarit pod irm nebem v Bohumn, kter vera (ve stedu 19. ervna) u popt uspodala ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

21.06 - Ostrava:Biodiverzita v Zoo Ostrava: Ochrana mokadnch ivoich a zadrovn vody v krajin. Ostravsk zoologick zahrada vnuje pozornost nejen chovanm zvatm, ale v ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
25.06 - Aforismy:
Nejastj pinou ztrty optimismu je zskn zkuenost.

Domov je msto, kam v dnen dob chodvaj mlad lid, kdy u je vude zaveno.

ensk vsada:
eny ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
25.06 - Svat Ivan bv plativ pn.
Marie

Dobr rady
25.06 - 11. Mjte rdi svou prci
Nen to vdy bohuel mon, ale je dokzno, e lid, kte jsou ve svm zamstnn spokojen, bvaj mn nemocn a dlouhodob v lep kondici. ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
13.04 - Praha:Vstava Stories na pedn ilustrtorky Renty Fukov nabz od 12. dubna v Galerii Villa Pell magick a pestr pohled na fakta i mty naich djin i vhledy do kadodennosti. Pbhy v podn autorky, proslul u ns i v zahrani zejmna dtskmi autorskmi knihami, se budou v komplexnch celcch i drobnch detailech snait odpovdt na otzky, kter si pod dotekem fantazie nkdy pokld kad z ns: Jak se kralovalo Karlu IV.? Co se honilo hlavou skladateli Dvokovi za jeho americk anabze?

Co vidl Jakub ve hvzdch? Jak bylo na duchu ehoi Samsovi, kdy se "jednou rno probudil z nepokojnch sn" a "shledal, e se v posteli promnil v jaksi odporn hmyz"? A pro je Evropa n domov?

Renta Fukov, pracujc vtinou technikou rytiny, si vypracovala originln styl, kter vak zcela respektuje srozumitelnost a itelnost. Samoeln experimenty a poteba novtorstv za kadou cenu jsou j ciz. Mezi jej nejspnj knihy pat Letopisy Narnie, ilustrace k pohdkm brat Grimm, H. Ch. Anderesena i pohled do djin milovanho msta v knize Praha v srdci.

Jejm opusem magnum je pak autorsk kniha Historie Evropy, v n sleduje djinn seky, mapuje dobov fenomny a ilustruje pokrok. Prim zde hraje sama historie. Na druhm plu autorina zjmu jsou pak klov hybatel djin, zejmna tch nrodnch, ponaje Karlem IV. pes Jana Amose Komenskho a po Antonna Dvoka nebo Tome Garrigua Masaryka. Za svoji prci obdrela Renta Fukov adu ocenn doma i v zahrani, vetn jedencti Zlatch stuh za knihu pro dti a mlde i pti mezinrodnch ocenn White Raven, udlovanch Internationale Jugendbibliothek v Mnichov.

Ve Ville Pell se Renta Fukov pedstav retrospektivn expozic, kter pedstav klov dla poslednch ticeti let, s drazem na autorinu vazbu na historickou, magickou i fantaskn Prahu, s n je svzna ivotem i prac. Soust vstavy bude bohat doprovodn program s tvrmi dlnami pro dti i rodie, komentovanmi prohldkami i besedami. Vstava potrv do 19. ervna. Vce informac na www.villapelle.cz.

"Dlo Renty Fukov m siln vzdlvac a naun potencil," k kurtor, literrn a vtvarn kritik Radim Kop, kter vstavu pipravil, a dodv:"Chce pedevm vyprvt - vyprvt pbhy. V dobe, e pbhy maj odjakiva magickou, sociln stmelujc a identifikan funkci. A v jet lpe, e djiny nejsou nic jinho ne velk kniha pbh. Pbh, na nich vyrostla a stoj nae civilizace, spolenost, kultura. Pbh, kter je teba znt, abychom byli sami sebou; abychom vdli, kdo jsme, odkud pichzme a kam jdeme."

Vstava je pojata jako interaktivn prochzka, v n se nvtvnk setk s Prahou Franze Kafky v reln ztvrnnm vjevu ze ivota ehoe Samsy, slavnmi postavami eskch djin od Konstantina a Metodje i Ludmily, pes Karla IV. nebo Jana mose Komenskho a po Antonna Dvoka i T. G. Masaryka. Soust expozice budou i zkout s ryvky z pohdek Hanse Christiana Andersena, nskch pohdek, Bruncvka, Letopis Narnie, Dvou rok przdnin i prvnmi autorinmi kresbami. Nvtvnci poznaj pravk, starovk i stedovk Evropy. Zaujmou jist pbhy eskch knat a krl i obrazy z Novho i Starho zkona nebo zpracovn tmat starch eskch a moravskch povst. Soust budou i filmov projekce, stl s kompletn knin produkc, nabzejc monost zalistovat si djinami i monost usednout na krlovsk trn Otce vlasti i za pracovn stl TGM a podit si "vladask" selfie.

Renta Fukov (*1964) vystudovala ilustraci a uitou grafiku na Vysok kole umleckoprmyslov v Praze, kde absolvovala v roce 1988. Cel svj tvr ivot je na voln noze; zanala jako ilustrtorka, pozdji si k vtvarnmu projevu pibrala slovo, co j umonilo realizovat se naplno ve formtu takzvan autorsk knihy. Zaadila se tak k nejdleitjm postavm esk ilustrace a autorsk knihy pro dti a mlde po roce 1989. Zanala s kresbou a kvaem, v poslednch letech se vnuje zejmna technice ryt, respektive prokrabovn. Spolupracuje s pednmi nakladatelskmi domy v esku (Albatros, Euromedia, Mlad fronta, Prh nebo Vyehrad) i v zahrani (napklad francouzsk Grnd, nmeck Bertelsmann, jihokorejsk OzBooks). Za sv rozshl dlo, kter t pes tyi destky kninch publikac, posbrala adu cen (napklad jedenctkrt Zlat stuha za knihu pro dti a mlde, ptkrt mezinrodn ocenn White Raven, udlovan Internationale Jugendbibliothek v Mnichov, prvn cena na Bienle ilustrac v Tehernu). Vystavovala samostatn v esku i v zahrani (2016, 2015 Naminara; 2014 Vde, Amsterdam, Chicago, Soul, Tokio; 2013 Peking; 2009, Naarden a dal). Od roku 2016 vyuuje na Fakult designu a umn Ladislava Sutnara Zpadoesk univerzity v Plzni.

V rmci vstavy jsou pipraveny vjimen bohat doprovodn a edukan programy pro koly i irokou veejnost. Kompletn program a dal podrobnosti naleznete na webu galerie a na socilnch stch Villa Pell, i prostednictvm newsletteru, k jeho odbru se mete pihlsit. Zmny programu vyhrazeny.

RENTA FUKOV: PBHY / STORIES 12. 4. 2019 - 19. 6. 2019
oteveno: t - Ne | 13 - 18h.
Radim Kop