Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ctirad,
ztra Drahoslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.01 - Opava:Jankova filharmonie Ostrava pipravila ve spoluprci se statutrnm mstem Opava
a Moravskoslezskm krajem pro vechny milovnky vn hudby abonentn cyklus symfonick ... (vce >>>)
Markta Hanikov

11.01 - Frentt p.R.:Ve vstavn sni Albna Polka mete zahldnout Kus armnsk due. Nov sezna ve Vstavn sni Albna Polka ve Frentt pod Radhotm byla zahjena v ter ... (vce >>>)
Zuzana Kalinov

Zasmjme se
16.01 - Co je s tebou? Jsi njak roztkan?
Ale, ticet let jsem dlala mum manikru. A vera jsem se dozvdla, e se to nejmenuje manikra.

Manel se vrac ze spolenosti ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
11.01 - Lenivho tah mrz za nos, ped pilnm smek.
KarlaA

Dobr rady
16.01 - 9. Svtl skvrny na nehtech zna nedostatek vpnku
Nedostatek vpnku, se neprojevuje tmto zpsobem. Svtl skvrny jsou vtinou dsledkem otlak nebo porann neht.

8. ... (vce >>>)
Lenka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
05.01 - Ostrava:Nov expozice v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava pro krajty zelen vznikla v pavilonu Papua - nejvtm akvaterarijnm komplexu ostravsk zoo. Nov akvaterrium najdou nvtvnci v prchodu do Voliry Papua.

Krom krajt, kter se staly prvnmi zstupci had v tomto pavilonu, jsou ve vodnm prosted k vidn i dva zstupci paprskoploutvch ryb. Jedn se o hejno stkoun ptitrnnch - ryb se zajmavou strategi lovu potravy - a murnu sundskou, co je jedin druh murny, kter v dosplosti obv sladk vody. Vybudovnm novho akvaterria dolo k rozen a zpesten prostoru prezentujcho nvtvnkm vzcn zstupce papunsk prody. Spolen s otevenm novho akvaterria bude zrove znovu zprovoznna expozice Psiny eky Fly, jej soust je akvrium o objemu 8000 litr, kter prolo v minulch mscch rozshlou opravou. Akvrium obvaj dva druhy elv - karetky novoguinejsk a dlouhokrky Siebenrockovy - a starobyl ryby baramundi severn. Vce v nsledujcm videu.

***

Krajta zelen (Morelia viridis) obv celou Papuu (ostrov obecn znm jako Nov Guinea) a pilehl mal okoln ostrvky, kde se vyskytuje v mnoha barevnch formch. "Krajty v Zoo Ostrava pochzej z malho souostrov Aru jihozpadn od Papui. Na tchto ostrvcch se nachz tropick detn les se spoustou asto bezejmennch ek. Jedna z nich se stala pedlouhou pro nae nov akvaterrium," vysvtluje vedouc zoologickho oddlen Ji Novk. V prod tento krti pes den odpov stoen v typick poloze na vtvi a aktivn je v noci. Mlad jedinci lov pevn drobn plazy (napklad scinky), v jdelnku starch jedinc se vyskytuj hlavn men savci a tak ptci. "V prod zatm nepat k ohroenm druhm, v lidsk pi se vak mno pomrn vzcn. Zoo Ostrava zskala dv dospl samice ze sptelen Zoo Plze, kde se tito hadi spn rozmnouj," dodv Ji Novk.

Stkoun ptitrnn (Toxotes chatareus) obv esturia, mangrovov porosty, ale pronik tak do sladkovodnch ek a malch potok, ije dokonce i v jezerech. Zde preferuje behy s pevislou vegetac. Podobn jako sedm dalch druh stkoun se iv pevn hmyzem. Na rozdl od jinch ryb stkouni neekaj, a potrava dopadne na vodn hladinu, ale vystikuj vodu z tlamky a zasahuj hmyz sedc na vegetaci nad hladinou. Sestelen a na hladinu spadl hmyz je stkouny rychle lapen. Stkoun ptitrnn vak lov tak kore a mal rybky a na rozdl od jinch stkoun ere tak rostlinnou potravu. Hlavn potravou vak zstv hmyz, kter doke sestelit na vzdlenost a 150 cm.

Murna sundsk (Gymnothorax polyuranodon) - jedn se o murny ijc v moch, v esturich i ekch, piem jejich ivotn cyklus nen pesn znm; nicmn se zd, e mlata trv poten cyklus svho ivota v moskm prosted a pot migruj do sladk vody. V ekch bvaj pozorovny a 20-30 km od moe. Nedvn studie z chrnn oblasti Wet Tropics of Australia naznauje, e odrostl mlata a dospl jedinci skuten preferuj sladkovodn prosted a esturia, co z tohoto druhu dl jedin skuten sladkovodn druh murny.
rka Novkov