Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nina,
ztra Beta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
24.10 - Frentt pod Radhotm:Vestrann vtvarnk, kresl, ezb a kreativec Radek Zdrail zahjil svou vstavu ve valaskm stylu. Ve Vstavn sni Albna Polka ve Frentt ... (vce >>>)
Zuzana Kalinov

22.10 - Ostrava:Spinln jednotka Fakultn nemocnice Ostrava m uniktn handbike trenar. Trenar se stal soust speciln vybaven tlocviny. Spinln jednotce ho vnoval spolek ... (vce >>>)
Mgr. Naa Chattov

Zasmjme se
30.09 - Stovala si jedna tika druh: Vbec nerostu, jsem pod takov mrav...
Lehk pomoc, k druh tika. Na behu sed ryb. Sko mu na hek a uvid, jak vyroste, a ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
30.09 - Svat Jeronm, bez deva zatopil.

Na svatho Jeronma, sthuje se k nm u zima.
Soa

Dobr rady
30.09 - Lze zstat mlad?
Kad z ns dostv do vnku pi startu do ivota jist potencionl. st z nho spad do sfry spoleensk - stupe vzdln, kterho se nm dostalo, ... (vce >>>)
DJ
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
19.09 - Frentt pod Radhotm:Dne 22. z 2018 se na vi skokanskho mstku ve skokanskm arelu Arelu Jiho Raky ve Frentt pod Radhotm a v jeho nejblim okol uskuten 2. ronk vjimen akce Vertikln Horeky. ekaj vs nejen siln adrenalinov zitky se silckmi a rychlostnmi vzvami, ale i pohodov a recesistick aktivity. Akci Vertikln Horeky podpo i znm esk olympionik ve skocch na lych Jaroslav Sakala se svmi svenci, kte se budou astnit soutnch aktivit.

Jak nzev akce napovd, na programu budou adrenalinov vzvy jako je Slaovn z 25 m vysok ve, budeme se ovem pohybovat i opanm smrem: nahoru po provazovm ebku, vythneme skokana na lych pomoc Valaskho Vtahu. U vech discipln se bude mit as. Mme pipraveny i dal soutn aktivity jako je zvod - asovka na horskch kolech MTB Fever Race na mstnm trailu, dle "Splaen kon" aneb speciln edice osobnho auta, kter m ti kon - ti soutc navc. Sout spov v tahn automobilu na as v tlennch drustvech. Pro nvtvnky chystme turnaj v DiscGolfu za asti zakladatel a nejlepch hr R, kad si me vyzkouet vzn uzl a slaovac trenar pedtm, ne pjde slaovat v mstku naostro. V nabdce jsou i raritn kola, u kterch je zbava zaruena. V neposledn ad si mete vrhnout ikovnm karbalem. Vertikln Horeky je akce uren nejen pro rodiny, dobrodruhy, sportovce, tmy, ale i pro fanouky. Do naich discipln se mohou pihlsit i firemn tmy.

Smyslem cel akce je poukzat na krsu arelu na Horekch. Toto magick msto nabz ideln podmnky pro sportovn-rekrean vyit. A nejen to, cel arel spojuje ndhern prodn prosted s regionln architekturou v podob restaurace Rekovice se zvonikou ve valaskm stylu. Nad tm vm majesttn vynv skokansk mstek Jiho Raky jako symbol eskoslovenskho olympijskho spchu. Jeho parametry pmo vybzej k vertiklnmu dovdn.

Akce je urena nejen pro rodiny, poitke, firemn drustva, sportovce, ale i pro astnky, kte chtj nkomu fandit a nco neotelho vidt, nebo se jen pohybovat v zajmavm prosted. Organiztoi se zavzali, e 30 % vtku pjde na rozvoj skokanskho mstku. V letonm roce se pipravuje nov studie a rozpoet na jeho celkovou rekonstrukci, aby se zde mohl konat svtov pohr mu ve skocch na lych. Vme, e kadou takovou akc se posouvme ble ke kompletnmu rozvoji mstku a lep udritelnosti tohoto sportovit s ohromnou histori, je formuje nejen nai mlde.

Leton ronk je jakmsi pedskokanem toho, co bude nsledovat pt rok. Ke stvajcm aktivitm pidme vybhn skokanskho mstku, kter se pak stane klovou disciplnou cel akce. V plnu jsou i dal zejmna vertikln aktivity, ale ty si nechme zatm pro sebe. "Vertikln Horeky" jsou soust projektu s nzvem Slato (www.slanto.eu), je m nadregionln charakter.

Doufme, e akci podpo spousta lid a firemnch drustev nejen tm, e pijdou fandit ostatnm, ale e se i aktivn zapoj. Akce se pod za podpory msta Frentt pod Radhotm, obce Trojanovice, Mstskho kulturnho stediska ve Frentt pod Radhotm a centra volnho asu Astra. Hlavnmi partnery jsou Hajdk a.s, KBP kovo s.r.o. a HQ Lipka s.r.o.
Radim Kristek