Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oto,
ztra Jaroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
25.04 - Praha:Praha:Bravurn satirick komedie o parazitech, s jejich svtem zatese jedin srka s parazitem jinho druhu, se dok uveden v autorsk prav a reii Davida Drbka ... (vce >>>)
Lucie Korbeliusov

23.04 - Praha:Sedm ronk Fresh senior festivalu se uskuten letos ji po tradin v prosted galerie Villa Pell a na rozlehl zahrad, kter objekt vilu obklopuje.

V ter ... (vce >>>)
Albta Brtov

Zasmjme se
26.04 - Na svatho Vclava se pt bodr cizinec malho eskho lovka, kolik e ije v echch Vclav. A bodr ech odpov:
ij dva. Ostatn ivo.

Kdy maj et politici ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.04 - V tomto msci jest obyejn mnoho silnch vtr, nato hned snh, d鹻, kroupy, slunenost a protoe stle promniteln povt, e se sotva v celm roku takov nalz.
Rann ... (vce >>>)
Danka

Dobr rady
26.04 - Nepevalujte se v posteli.
Pokud lete v posteli vce ne pl hodiny a nemete usnout, nepevalujte se. Radji vstate a rozptylte se njakou nenronou innost. Nebo ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
14.09 - Praha:Od Krunch hor po Karvinou, od Nchoda po Vimperk, od Prahy, pes Brno, Ostravu a do Bratislavy - mezi 28. zm a 4. jnem zam Den Architektury do tm devadesti mst po cel esk republice a tak na Slovensko. V prbhu tdne pedstav irok veejnosti nov pohled na architekturu, kter ns obklopuje - od modernch, odbornmi cenami ovnench budov pes historick skvosty a po mnohdy opomjen, ale o to zajmavj, stavby.

Celm letonm programem se jako hlavn linie vine tma "Architektura spolen". Festival pipomn leton vro republiky a jeho clem je v cel i postihnout, jak se za poslednch 100 let eskoslovensk architektura vyvjela. Nvtvnci se tak budou moci napklad podrobn prozkoumat Obecn dm, kde byla 28. jna 1918 vyhlena samostatnost eskoslovenska, projt se po prvorepublikov Olomouci, nebo navtvit jihlavsk Legiodm postaven v Nrodnm stylu. Budou moci ocenit mezivlenou architekturu Liberce, poznaj ble Mstsk divadlo v Most, kter se pohybuje na pomez brutalismu a strukturalismu a pat mezi nejuniktnj kulturn stavby 2. poloviny 20. stolet u ns, projdou se po karlovarsk Vdeln kolond z roku 1975 a dozv se vce o uniktnm brnnskm sdliti Lesn. Cestu z minulosti do souasnosti pak zakonme teba v uniktnm archeologickm muzeu Archeopark Pavlov, jen je nositelem Ceny za Architekturu 2017, v modern multifunkn sportovn hale v Dolnch Beanech i v eskm EXPO pavilonu ve Vizovicch, kter ns penese do svta modulrn architektury.

Podrobn program mezinrodnho festivalu Den architektury 2018 v jednotlivch mstech v R i na Slovensku je vetn otevench budov v rmci Hur dovnit! k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Soust DNE ARCHITEKTURY je mezinrodn filmov festival FILM A ARCHITEKTURA, kter se nov rozrostl do dvaceti mst. Hlavn osu programu budou tvoit celoveern autorsk filmy se zamenm na architekturu, tvorbu mst a design. Festival stejn jako v loskm roce oteve slavnostn festivalov warm-up. 20. z v kin Svtozor nabdne projekci fascinujcho ivotopisnho snmku Eames: The Architect and The Painter. Zvr festivalu v Praze bude 4. jna opt v kin Svtozor patit pednce vznamnho nmeckho architekta, profesora Hanse Kollhoffa, kter vytvoil tv sjednocenho Berlna.

PRAHA
V hlavnm mst je pipraven opravdu pestr program, kter zahrnuje pes sedm destek akc. Kubismu a jeho derivtm se bude vnovat prochzka po Praze, kter ns provede po tom nejlepm a nejzsadnjm, co se v architektue tohoto stylu udlo. Sv dvee oteve Hotel International, kter je jednm z nejlepch pklad tzv. sorely v esk architektue. Vinohrady nabdnou prohldku budovy Sokola, kter je pkladem jedn z nejistch praskch funkcionalistickch staveb pelomu 30. a 40. let minulho stolet, Domu zemdlsk osvty od Josefa Gora, Laichterova domu od Jana Kotra i bvalou retrovu restauraci v Riegrovch sadech s vyhldkovmi terasami.

Prahu ek i nkolik netradinch akc. Jednou z nich je bh za architekturou, v rmci nho zavedou zkuen architektky a bkyn astnky do prvorepublikov funkcionalistick vilov kolonie Baba nebo do znmch zahradnch a vilovch tvrt Hanspaulka a Oechovka. Dal z akc je plavba parnkem po Vltav, kter se v letonm roce zam na prask veslae.

STEDOESK KRAJ
Pestr program Dne Architektury nabdne Stedoesk kraj hned v 15 mstech. V Beroun se vydme po stavbch prvn republiky se spolkem Beroun Sob. V Beneov budou tak pipomenuty prvorepublikov stavby, ek ns napklad prohldka Karlova a Klterky. V rmci projektu Hur dovnit! se otevou veejnosti stavby s poutavm vkladem architekt a historik. V Beneov to bude secesn muzeum od Marcela Dusila. V Dolnch Beanech prozkoumme sportovn halu a v Libicch nad Vltavou zase Kotelnu a Uheln mln pmo s autorem projektu. Ve Stranicch se podvme do experimentln administrativn-provozn budovy postaven jako betonov odlitek.

JIN MORAVA
Bohat program Dne Architektury pipravuje i Jihomoravsk kraj. V Brn se lid mohou tit napklad na prohldku t nej (nejstar, nejmlad a nejvt) vil jednoho z nejvznamnjch brnnskch mezivlench architekt, Ernsta Wiesnera. V Hodonn se bude putovat s historikem umn po prvorepublikov architektue. Ve Znojm se veejnosti oteve nejstar tovrna ve stedn Evrop, kde si budou moci nvtvnci prohldnout uniktn interiry a vrobn procesy tovrny na keramiku z roku 1878. Muzeum Archeopark v Pavlov, kter se skrv tyi metry pod povrchem na zem archeologickho nalezit z obdob mladho paleolitu, pipravilo poutavou prohldku s autory stavby.

MORAVSKOSLEZSK KRAJ
Me se zdt, e pro Porubu tak typick architektura socialistickho realismu je jen jedinou historickou vrstvou, kterou tato st Ostravy obsahuje. Poutav prochzka s nzvem Od vesnice k mstu odkryje i vrstvy dal. Prohldka plynojemu, dnes ji znmho jako multifunkn aula Gong od architekta Josefa Pleskota, pedstav centrum vzdlvn a kultury netradinm zpsobem. V Ostrav se vydaj napklad i po stopch architektonickch sout.

Jak se promnila mstn krajina vlivem tby ernho uhl? To se dozvd nvtvnci Dne Architektury v Karvin. Zajmav audiovizuln program bude k vidn ve Frdku-Mstku, kde bval budova Moravia banky od architekta Bohumila Hbschmanna z roku 1928 oije pod vedenm mstskho architekta. Prochzka s krajinskm architektem pipomene jedinen a rozshl krajinsk dlo ebelv park v Kunicch pod Ondejnkem. Nov Jin nabdne uniktn pleitost prohldnout si narz vechny novorenesann Hckelovy vily s prvodcem a ped rekonstrukc.

SEVERN ECHY
Pmo v Liberci se zamme na mezivlenou architekturu. Jak rozumt mstu se dozvme na moderovan debat s prochzkou v esk Lp. Mstsk park oiv podzimn land artov dlna, kter nabdne workshopy, prochzky i doprovodn program. V rmci Dne Architektury se v Lomnici nad Popelkou otevou i jinak nepstupn pamtky jako spoitelna, Tylovo divadlo, Mstsk kino, zvonice, mrnice a kaple na hbitov.

S architekty se vydme po stopch mezivlen vstavby bytovch dom v st nad Labem. Stejn tma nese i pipravovan vstava fotografi. Konat se bude i pednka o steckm architektovi Franzi Josefu Arnoldovi, tvrci nejen mezivlench komunlnch bytovch dom. Pes 20 akc chyst Dn. Objevovat budeme historii a souasnost Tyrova mostu - nejstarho dnskho mostu pes Labe. Na promny dnsk infrastruktury v prbhu historie a jej srovnn s pklady ze zahrani se podvme se studenty architektury.

V Most se bude konat netradin prohldka Mstskho divadla s historikem umn a diskuze s architekty na tma Znovuzrozen msto. Jak dokzala architektura reflektovat ducha doby ped 100 lety a nyn? To se dozvte na prochzce 100 let do minulosti s architekty v Lounech. Pkobusem nap minulm stoletm se vydaj s architekty po vznamnch stavbch v atci.

JIN ECHY
esk Budjovice plnuj prochzku po umleckch dlech ve veejnm prostoru se fredaktorem asopisu ERA21. Za souasnou architekturou na okraji msta esk Krumlov se zjemci vydaj se studentem architektury, kter pipomene, e architektura msta nen tvoena jen jeho centrem. V dob prvn republiky se v Tboe postavilo nkolik zajmavch staveb, po kterch vs architekti provedou. Msto nabdne i besedu s historiky na tma Vkladn sk spch mlad republiky. Zmeckm arelem Vimperk provede kasteln, kter se zam na pravy a pestavby objektu bhem 20. stolet. Ve Volyni a okol se vydaj po stopch architekta Josefa Ztka, tvrce Nrodnho divadla. Ve Vesel nad Lunic v rmci Dne Architektury znovu oije renesann radnice hudebnm festivalem a otevenm galerie modern architektury.

Kompletn program vech kraj a mst naleznete na www.denarchitektury.cz.
Lucie underlikov