Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
13.12 - Praha:Poslanci ve 3. ten schvlili sentn novelu zkona o socilnch slubch, kter vznamn navyuje pspvek na pi pro osoby ve III. a IV. stupni zvislosti, kter ... (vce >>>)
Jana Buraov

11.12 - Praha:Laurety se stali Bc. Dagmar Soukupov za rozvoj zdravotn sociln pe a Mgr. Vclav Krsa za prci ve prospch zdravotn postiench.


U pleitosti Mezinrodnho ... (vce >>>)
(hru)

Zasmjme se
15.12 - Sedli dva spolu a kad popjel ze sv lhve koalky. Kdy byli asi v polovin, pohladil jeden svou flaku a zameditoval si: To je zajmav, kamarde, jak tak zkm hrdlem ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
15.12 - Kdy v prosinci mrzne a sn, rodn rok nato b.
Studen prosinec - brzk jaro.
Mrn prosinec - mrn cel zima.
Mrazy, kter v prosinci brzy opadnou, znamenaj ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
14.12 - Vnon tradice a zvyky

Kdy se Vnoce slav?
Akoli je Je jedna z nejznmjch historickch postav, nikdo pesn nev, kdy se narodil. Dolo k tomu, e se na rznch ... (vce >>>)
Dana
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
12.06 - Hlun:Muzeum Hlunska v Hlun pedstavuje na znm putovn vstav Fenomn IGREK profesi, kter je mstu vce ne vlastn. Originlnho IGRKA z dlny Miroslava Svobody mohou nvtvnci vidt jako hranie, vojka 4. hraniskho pluku, kter v Hlun sdlil, a csae Vilma II. Oba maj k mstu zk vztah.

Hlun byl v letech 1742-1920 soust nmeckho sttu. Postava csae Vilma II. tedy symbolizuje nmeckou minulost msta. Sm csa dokonce Hlunsko tikrt navtvil. Oproti tomu hrani pipomn prvorepublikovou ru, kdy v okol msta vznikal mohutn systm elezobetonovch fortifikac. Jednalo se o vbec prvn opevovanou oblast v rmci mezivlenho eskoslovenska. V samotnm mst pak byly postaveny kasrny pro vojky hraniskho pluku, kte mli budovan pevnosti brnit.

Vstava zde bude k vidn od 6. ervna a potrv do 19. srpna tohoto roku. Nvtvnci se mohou tit na celou adu IGRK nejrznjho charakteru. Nebudou chybt IGRCI stavai, dlnci, ale ani princezny a ryti. Soust vstavy je i dtsk herna. Vstava Fenomn IGREK o souasnosti, vvoji a historii vroby tto hraky je podan ve spoluprci s eskou firmou EFKO - karton, s.r.o., kter IGRKA vyrb, a Technickm muzeem v Brn.

"Vstava Fenomn IGREK se opt pesouv do Slezska. Za vce jak sedm let svho putovn navtvila vce ne edest mst," uvd Zdenk Rau, kurtor vstavy. "Vude se doposud setkala s spchem jak u dt, tak i jejich rodi. Nkte zavzpomnali na IGRKY, se ktermi si hrli, kdy byli mal. Nkte se s nimi pochlubili i na vstav. Budu rd, kdy vstava v Hlun bude stejn spn," dodv Zdenk Rau.

"Krom krtkodob vstavy Fenomn IGREK je v Muzeu Hlunska k vidn jet stl expozice "Kdo jsou lid na Hlunsku", je odhaluje specifika tohoto neobyejnho regionu," uvd Ji Nemin z Muzea Hlunska. "Expozice zskala zvltn ocenn v kategorii Poin roku 2014 odborn soute Gloria Musaealis," dodv Ji Nemin.

"Opt se pemisujeme do dal lokce v rmci oblben vstavy Fenomn IGREK. Tentokrte se figurka pedstav v podob hranie, pslunka mstn posdky, je mla na starost obranu nedalekho opevnn. Hlun byl vbec prvnm mstem, kde vznikl elitn hranisk pluk uren vhradn k obran pohraninch pevnost," uvd Miroslav Kotk, majitel spolenosti EFKO.

"Nmeck csa Vilm II. je pak novodobou tv hlunskho muzea. Csa Vilm II. je vbec nejvznamnj osobou, je navtvila Hlunsko, m motivovat turisty k nvtv regionu. Kdy sem tikrt zavtal samotn csa, asi to o nem svd," dodv Miroslav Kotk.

Msto bylo zaloeno krlem Pemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 a pedstavovalo dleit zzem phraninho hradu Landeka. Opevnn msta je patrn nejlpe dochovanm pozstatkem mstskch hradeb v rmci eskho Slezska. Zatmco z vnj strany psob dosud znan homogenn, z vnitn strany je zdivo siln narueno jak pirozenou cestou (vypadan kameny), tak stavebn innost a snad nejvce zmrnm odebrnm stavebnho materilu pro pouit jinde. Dnen sla nadzemnho zdiva baty se dky tomu pohybuje mezi 0,80 a 0,95 m. V letech 1994 a 2001 byla provdna archeologick zkoumn hlunskho opevnn, kter mj. potvrdila poznatek zjitn pedchozmi archeologickmi vzkumy, e baty byly zakldny s ohledem na povahu zdejho ternu. Vzhledem k tomu, e mstn podlo je psit a nesoudrn, byly baty v mst nejvtho monho nporu zaputny do znan hloubky (a 4,5 m), co zrove sniovalo riziko podkopn. Ramena byla ukotvena podstatn mleji.
Muzeum Hlunska sousted svj zjem pedevm na djiny specifickho regionu, kter nese v nzvu. Protoe nemohlo pevzt sbrky pvodnho okresnho muzea, muselo aktivn sbratelskou innost vytvoit vlastn sbrkovou bzi. Mnohalet sbrkotvorn a dokumentan sil bylo korunovno otevenm stl expozice na potku roku 2014. V souasnosti tedy muzeum provozuje dv vstavy, krom stl expozice Kdo jsou lid na Hlunsku nabz i krtkodobou vstavu, jich se za rok vystd tyi a pt. V rmci omezench monost vyvj muzeum tak edin innost. Ve spoluprci se Sdruenm ptel Muzea Hlunska dvakrt ron vydv asopis Hlunsko a pleitostn se podl na vydn monografi i sbornk. Za 13 let existence muzeum vydalo i se podlelo na vydn vce ne destky titul a 14 sel vlastivdnho asopisu. Soust muzea je tak Informan centrum a Mstsk knihovna Hlun. Muzeum je lenem Asociace muze a galeri esk republiky a jeho sbrky jsou zapsny v Centrln evidenci sbrek. Od roku 2015 se muzeum astn nvtvnick soute Do-muzea!, v jejm druhm ronku zskalo prestin ocenn Muzeum roku.
Kateina ehkov