Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Johana,
ztra Bohuslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
18.08 - Ostrava:V sobotu 25. 8. 2018 se po patnct postav na start Ostravskch okruh nejlep et cyklist i naden amatrt jezdci ve vech kategorich. A nejen oni.

Na ... (vce >>>)
rka Mokr

11.08 - Liptl:Folklorn spolek Lipta, zaloen ped 88 lety, je jednm z hlavnch poadatel a zakladatel liptlskho festivalu. Byl tak inicitorem vybudovn Prodnho kulturnho ... (vce >>>)
(hol)

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
14.04 - Blovec:Blovec se chyst na investin akce, jejich celkov hodnota pedstavuje - spolen s dotacemi - zhruba 120 milion korun. Krom jinho tu letos vznikne nov modern bydlen pro pracujc rodiny s nzkmi pjmy, bude provedena dal etapa opravy zmku, zrenovovna kana na nmst, zrekonstruovn objekt Besedy a z rozpotu msta je vylenno 8 milion korun na opravu chodnk.

Rozshl rekonstrukce v hodnot zhruba 6 milion korun napklad ek ulici 1. mje. "Tato investice je v plnu u od roku 2010. Jsme rdi, e se ji letos konen poda zrealizovat a oban se konen dokaj dstojnho pstupu ke svm domovm," konstatuje mstostarostka Sylva Kovikov. "Krom toho v souasn dob ekme na schvlen dotace ze Sttnho fondu dopravn infrastruktury na rekonstrukci chodnk. Pokud budeme spn, meme zskat a 85 procent z celkovch nklad ve vi 5 milion korun na jejich bezbarirovou pravu," vysvtluje mstostarostka, podle jejch slov bude soubn opravena komunikace v ulici s. armdy, a to v seku od Komenskho ulice smrem k centru msta.

Tuto investin akci finann podpoil Moravskoslezsk kraj stkou 1,75 milionu korun. "Stavba navazuje na rekonstrukci autobusovho ndra, na kterm se u intenzivn pracuje a hotovo by mlo bt na podzim letonho roku," dodv a zmiuje i plnovanou rekonstrukci mstskch schod a ppravu expozice historie msta v podzem zmku. "Na realizaci tohoto zmru ji byla podna dost o dotaci z programu esko-slovensk spoluprce spolen s obc Velinou a za podpory pamtkovch stav obou stt," upesuje Sylva Kovikov.

Tm vak vet letonch investinch akc v Blovci zdaleka nekon... "Prv pipravujeme rekonstrukci azylovho domu v Opavsk ulici. Dky investici ve vi 7 milion korun, z toho 90 procent tvo sttn dotace na podporu socilnho bydlen, zde jet letos vznikne est samostatnch modernch byt. Clovou skupinou jsou rodiny, v nich alespo jeden z manel pracuje, ale celkov v pjmech nepekro polovinu prmrn mzdy ve stt," k starosta msta Pavel Mrva. "Zrove dme o dotaci na opravu Kamene, kde v souasn dob ij oban, kte e svj aktuln bytov problm, a rovn dosahuj velmi nzkch pjm nebo jsou vedeni na adu prce R."

Mezi leton akce pat i restaurovn pamtnku Vincenta Havla na Slezskm nmst, vetn obnovy vodnho prvku v kan. "Z dotace z Ministerstva kultury R jsme zskali tm 2 miliony korun nejen na tento projekt, ale i na dokonen vchodn a jihozpadn fasdy zmku," pokrauje starosta s tm, e investovat se bude tak do osvtlen v pamtkov zn. "Zhruba milion korun by ml pispt ke zlepen bezpenosti v tto sti msta a tak ke snen nklad na energii," dopluje s tm, e velkou pozornost msto letos vnuje tak objektu Besedy. Tady pjde o novou fasdu a opravu interiru v hodnot 5 milion korun. Podle Pavla Mrvy m Blovec pipraveno mnohem vce projekt, jejich objem vak pesahuje monosti rozpotu msta i personln kapacitu adu. Velk zsobnk investinch akc je tedy nachystn i pro nsledujc obdob.
Mgr. rka Seidlerov