Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alois,
ztra Pavla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
21.06 - Praha:Podle novho przkumu Eurobarometr, kter byl zveejnn 14. ervna 2018, povauje vtina Evropan hospodskou situaci za dobrou a jsou optimistit, pokud jde o budoucnost. ... (vce >>>)
(hru)

16.06 - Ostrava:V ostravsk zoologick zahrad se narodila dal vzcn mlata. Jedn se o mlata nejmen koky svta - koky cejlonsk. Koata pila na svt na konci bezna a ... (vce >>>)
rka Novkov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
04.10 - Blovec:Zastupitelstvo Blovce odsouhlasilo uvolnn 700 tisc korun z rozpotu msta na vstavbu nov kov cesty. Ta povede smrem na Blov a hotova by mla bt na jae roku 2018.

"Nae kov cesta, kterou chceme zat stavt jet letos na podzim, bude v poad tet na zem Moravskoslezskho kraje. A prvn, kter v regionu vznikne v tomto tiscilet," k starosta msta Pavel Mrva a dodv, e v z byla v lokalit Hubleska, kde kov cesta vznikne, tedy z Blovce smrem na Blov, dokonena oprava nov komunikace v hodnot zhruba milion a pl korun, kterou oban msta u nyn vyuvaj k prochzkm a relaxaci. "Vm, e tak nov kov cesta, kter vznikne v krsn krajin, poslou vem obanm, nejen vcm, k uritmu zklidnn a zastaven v dnen hektick dob," vysvtluje smysl vzniku kov cesty Pavel Mrva.

Autory vtznho nvrhu jsou Tereza Hozov a David Grabec, architekti z Blovce, kte pro jednotliv zastaven zabrajc plochu 1 m2 a dva metry do vky vybrali materil typick pro zdej industriln region - kov v kombinaci s betonem.

"Tma kov cesty je star pes dva tisce let, hledali jsme materil, kter bude psobit starobyle. Vybrali jsme povtrnostn odolnou patinujc ocel, je si po instalaci v exteriru vytvo ochrannou vrstvu brnc korozi," vysvtluje Tereza Hozov. "Nae pojet kov cesty je spe klasick. Vychzeli jsme z tradinch maleb, kter zachycuj poslednch pr hodin ivota Jee Krista a pevedli je zjednoduenou formou do prostorovho vyjden. Kad zastaven je tvoeno siluetou, ppadn dvojic siluet a kem," dodv Tereza Hozov, kter se bude na vzniku kov cesty podlet jako autorsk dozor. "Pbh utrpen Jee Krista vnmm jako metaforu ivotn cesty souasnho lovka. ivot je mono vnmat jako cestu, kter je plna neekanch udlost, setkn a tak pd.
I v tkch chvlch bychom nemli ztrcet odvahu a najt slu jt dl. Vm, e kov cesta pispje k zatraktivnn msta nejen pro vc."

Slavnostn oteven kov cesty by se mlo uskutenit v symbolick dob Velikonoc. "Protoe nejastj dobou meditace kov cesty je doba postn, zvlt posledn dny ped Velikonocemi, pedpokldm poehnn a prvn veejn projit v modlitb na Velk ptek nebo ppadn pedchzejc nedli, kter se k Kvtn," plnuje bloveck dkan Lumr Tk.

"Vjimenost a sla venkovn kov cesty je v jejm spontnnm vyuvn, kdy j - teba jen nahodile - prochzej jednotlivci i skupiny. Pedpokldm, e zjem o tento uniktn, umlecky i duchovn hodnotn artefakt budou mt lid ze irokho okol. Smyslem kov cesty je nabdnout na turistick a vychzkov trase vedle krsy prody i duchovn, neboli spirituln rozmr. Tedy to, co dv smysl a naplnn lidskmu ivotu a pomh hledat odpovdi na nesnadn otzky, pro se to i ono dje v naich ivotech. Pestoe poutnk nemus znt ani rozumt celmu pbhu ivota, smrti a vzken Jee Krista, me si uvdomit souznn nkterho konkrtnho momentu svho ivota s nkterm z vyobrazench zastaven kov cesty a nalzt nov porozumn a postoj k situaci, kterou prov. Vedle spolench meditac uvauji tak o vyuit nov vytvoen kov cesty k vuce dt a mldee."
Mgr. rka Seidlerov