Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
16.06 - Ostrava:V ostravsk zoologick zahrad se narodila dal vzcn mlata. Jedn se o mlata nejmen koky svta - koky cejlonsk. Koata pila na svt na konci bezna a ... (vce >>>)
rka Novkov

15.06 - Klimkovice:Sbor dobrovolnch hasi Klimkovice oslav vznamn vro, letos uplyne u 140 let od jeho vzniku. Termn narozeninov oslavy je sobota 16. ervna.

Zaloen ... (vce >>>)
Ivana Grakov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
19.05 - Ostrava:Podomn prodejci i pes zkazy stle obchzej domcnosti. Nyn lkaj lidi na spory skrze Elektronick aukce energi. Takto podepsan pihlka do elektronick aukce energi vak nen bez rizika.

Spotebitel si ji adu let mohou vybrat a mnit dodavatele energi. K tomuto kroku se asto rozhodnou motivovni vidinou velk spory nklad za energie, kterou obchodnk podle jeho slov zaruen zajist. V posledn dob se vak v poradnch Sdruen obrany spotebitel Moravy a Slezska, z.s. nkolikansobn zvedl poet lid, kte pi podomnm prodeji, podepsali smlouvu o poskytovn slueb v oblasti zprostedkovn dodvek elektrick energie nebo zemnho plynu. Jedn se o smlouvy s firmami, kter samy dodvky nezajiuj, ale pouze zprostedkovvaj uzaven smluv s dodavateli, nebo poskytuj energetick poradenstv. Takov smlouva me bt nadepsna rznmi zpsoby, jako Pihlka k energetick souti, Pihlka k vbrovmu zen nebo aukci nkupu elektrick energie a zemnho plynu, Smlouva o poskytovn slueb energetickho poradenstv...

Spotebitel by si mli v prv ad uvdomit, e svm podpisem, uzavraj s touto spolenost smlouvu, se vemi dsledky z toho vyplvajcmi, a proto by mli pozorn st ve, na co svj podpis pipoj. Ve vtin tchto smluv se spotebitel zavazuje, e s vtzem aukce nebo s dodavatelem, kterho zprostedkovatel vybere ve smlouv popsanm zpsobem, smlouvu uzave. Spotebitel jsou pak asto rozarovni, kdy jsou nuceni uzavt smlouvu se spolenost s nevalnou povst, na nepimen dlouhou dobu, s vysokmi sankcemi za nedodren smlouvy nebo za jinch podmnek, se ktermi nesouhlas. asto jedinm kritriem pro vbr, toti bv cena.

Ztrta svobody rozhodovn

Ve vech ppadech, kdy se na ns spotebitel obrtili, byla v souvislosti se smlouvou udlena ze strany spotebitele pln moc k zastupovn, a to prakticky ve vech konech, kter se tkaj odbru energi. Zprostedkovatel tak byl nejen oprvnn vypovdat stvajc smlouvy, ale tak uzavrat smlouvy nov. O tom, e dolo ke zmn dodavatele se tak spotebitel dozvdl a z uvtacho dopisu novho dodavatele.

"eme i ppad, kdy poadatel "elektronick aukce" na zklad udlen pln moci pevedl svho klienta k novmu dodavateli tak, e jeho stvajc smlouvy ukonil mimo sjednan termn a vystavil jej tak hrozb sankce od pvodnho dodavatele v du nkolika destek tisc korun", upozoruje na nkter praktiky pedsedkyn SOS MaS, z. s. Marcela Reichelov.

Prvo na odstoupen od smlouvy

Podobn jako u jinch smluv uzavench v domcnosti spotebitele, mte i zde prvo si to cel rozmyslet, a do 14 dn psemn oznmit svj mysl od smlouvy bez sankce a bez udn dvodu odstoupit. Jednat je tedy poteba opravdu rychle. Pokud toti 14 denn lhtu k odstoupen nestihnete, a nedodrte smluvn podmnky, vystavujete se riziku nemal sankce. Upozorujeme, e v tchto ppadech nelze vyut prvo na vpov smlouvy podle energetickho zkona.
Firmy vak i zde vyuvaj kliku a nechaj spotebitele podepsat souhlas se zapoetm poskytovn slueb ji bhem 14 denn lhty na odstoupen. Nov smlouvy tak mohou bt uzaveny, ne si to vbec state rozmyslet.

Nkter msta a obce se ct jednnm tchto firem pokozena

Objevily se ppady, kdy podomn obchodnci nabzej spotebitelm zapojen do e-aukce podan nebo zattn mstem, lidem dokonce tvrd, e maj na zprostedkovn tchto slueb s mstem uzavenou smlouvu, i kdy to nen pravda. Jinde se objevily inzerty v mstnch zpravodajch, kter tento dojem navozuj. Pokud Vae msto i obec pod aukci energi, kter byste se chtli astnit, nebo mte pochybnosti o informacch sdlench obchodnkem, doporuujeme Vm obrtit se pmo na ad, kde Vm jist rdi sdl sprvn postup, jak se mete zapojit.
Dozorovm orgnem a zrove subjektem pro mimosoudn een spor z tchto smluv je esk obchodn inspekce. O poruovn zkazu podomnho prodeje by mli spotebitel neprodlen informovat Mstskou policii v mst.

Zvr
Zapojenm se do energetick aukce je opravdu mon uetit. Ale stejn jako u jakkoliv jin smlouvy, je poteba peliv vybrat, s km do toho pjdete. Podvejte se proto na zkuenosti jinch spotebitel s danou firmou na internetu. Neukod, kdy se seznmte s cenovmi nabdkami jednotlivch dodavatel, piem mete vyut nezvislou kalkulaku pro srovnn cen energi. Kdy u nco podepisujete, nepodceujte nutnost pozornho ten vech smluvnch podmnek... Jinak toti hroz, e se upete spolenosti, kter sleduje jen a jen svj vlastn zjem v podob zskanch proviz, nebo dokonce firm, kter je s dodavatelskmi firmami propojen i pedem domluven, a je tak v podstat jen dalm distribunm kanlem konkrtnch dodavatel energi... Zamyslete se! Bude spolenost, kter sama poruuje pravidla ji tm, e pekrauje zkaz podomnho prodeje, tm sprvnm partnerem?


Kontakt:
Sdruen obrany spotebitel Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdruen obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. je nezvisl, neziskov spolek, hjc zjmy spotebitel. Poskytuje zkladn informace o reklamanm zen, o dlce zrun doby, lht k vyzen reklamace nebo podmnkch odstoupen od kupn smlouvy nejen na internetovm serveru ww.sos-msk.cz, emailov adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradensk lince 608 722 582, ale tak ve svch poradnch, kter provozuje v mstech Moravskoslezskho, Olomouckho, Zlnskho, Pardubickho, Libereckho, steckho kraje. Krom poradenstv realizuje adu dalch aktivit, zamench na zlepen postaven spotebitel a spolupracuje s adou dalch neziskovch organizac, kter prosazuj a obhajuj prva a zjmy oban.


Sdlo :
Stelnin 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.czPoradn dny :
Ostrava : Po: 13 - 17 hodin, t: 14 - 17 hodin, t: 9 - 12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumn : t: 14 - 16 hodin, kad druh a tvrt tvrtek v msci, tel. 605 801 362, 723 692 166
esk Tn : St: 13 - 17 hodin - kadou prvn stedu v msci, tel. 558 712 695, 723 692 166
Frentt p.R. : St: 13 - 17 hodin - kadou druhou stedu v msci, tel. 556 833 270
Bruntl : St: 11.30 - 15.30 hodin - kadou druhou stedu v msci, tel.554 706 276, 723 692 166
Nov Jin : St: 13 - 17 hodin - kadou tet stedu v msci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 - 17 hodin - kadou tet stedu v msci, tel. 553 756 601
Frdek-Mstek : St: 12 - 16 hodin - kadou tvrtou stedu v msci, tel. 723 692 166
Olomouc: P: 12 - 16 hodin - kad prvn ptek v msci, tel. 773 901 773
Hranice: St: 13 - 17 hodin - kadou prvn stedu v msci, tel. 581 828 560-1
Perov : St: 13 - 17 hodin - kad ter v msci, tel. 773 901 773
Jesenk: St: 13 - 17 - kad druh tvrtek v msci, tel. 772 623 536
Krom: St: 13 - 17 hodin - kadou druhou stedu v msci, tel. 573 321 307, 773 901 773
Otrokovice: St: 13 - 17 hodin - po pedchzejc tel. dohod, tel. 773 901 773
Uhersk Hradit: St.13 - 17 hodin kadou tet stedu v msci, tel.572 525 655,773 901 773
Ronov p.R.: t.12 - 16 hodin, kad tvrt tvrtek v msci, tel. 571 661 111, 773 901 773
Valask Mezi: Po: 13 - 17 hodin - kad prvn pondl v msci, tel.571 674 516
Pardubice: t.: 13 - 17 hodin - kad tet tvrtek v msci, tel.723 692 166, 466 335 630
Choce: St: 12. - 16 hodin, - kadou prvn stedu v msci, tel. 606 382 280
Liberec: St: 13 - 17 hodin - kadou tet stedu v msci, tel.607 921 290
Dn: t: 13 - 17 hodin - kad tvrt ter v msci, tel. 607 922 405, 773 772 683
Praha: konzultace po pedchzejc telefonick objednvce, tel. 606 382 280

E-mail pro spotebitelsk dotazy poradna@sos-msk.cz
Marcela Reichelov, SOS Ostrava