Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
19.04 - Praha:Mimopracovnmi aktivitami na internetu si v roce 2017 et zamstnanci ukrtili ze sv pracovn doby prmrn 61 minut, jak vyplynulo z przkumu spolenosti truconneXion. ... (vce >>>)
Tom Skolek

17.04 - BOHUMN:Na mle ml 65let nesvprvn senior z Bohumna, ktermu zachrnili ivot zdej strnci spolu se sociln pracovnic mstn radnice. Ocitl se v nedobrovoln pasti. ... (vce >>>)
Lucie Balcarov

Zasmjme se
19.04 - Pane vrchn, co je to ta klobsa a la striptz?
No, to je, prosm, v podstat obyejn but, ale muste si ho sm sloupnout!

Verek v prvotdn restauraci. Jeden z ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
19.04 - V tomto msci jest obyejn mnoho silnch vtr, nato hned snh, d鹻, kroupy, slunenost a protoe stle promniteln povt, e se sotva v celm roku takov nalz.
Rann ... (vce >>>)
Danka

Dobr rady
19.04 - 19. Snate se na nic nemyslet.

18. Dejte si do u ucpvky.

17. Pedstavte si, e je as vstt.

16. Zhluboka dchejte.

15. Ped spanm nesledujte televizi ani ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
06.03 - Praha:SSZ informuje o zmn termn vplaty dchod v roce 2013. esk sprva socilnho zabezpeen (SSZ) informuje klienty, e kvli sttnm svtkm, dnm pracovnho klidu a svtkm, kter stanovuje zkon . 245/2000 Sb., o sttnch svtcch, se mn nkter vplatn termny dchod. Ve vech ppadech zmn vplatnch termn obdr klienti dchod o den nebo dva dve.

Zmna se tk nsledujcch vplatnch termn:
Dchody splatn Budou v roce 2013 splatn:
8. 5. 2013 7. 5. 2013
4. 7. 2013 3. 7. 2013
6. 7. 2013 4. 7. 2013
20. 12. 2013 19. 12. 2013
22. 12. 2013 20. 12. 2013
24. 12. 2013 23. 12. 2013

Zmna vplatnch termn se tk pouze dvek dchodovho pojitn, tedy dchod starobnch, invalidnch a pozstalostnch.

Dchody vyplc SSZ bu v hotovosti prostednictvm esk poty na adresu bydlit, nebo bezhotovostnm pevodem na bankovn et klienta. Oban si vol zpsob vplaty dchodu pi podn dosti o dvku dchodovho pojitn s tm, e kdykoliv pozdji me podat SSZ o zmnu.

SSZ k 31. 12. 2012 vyplatila prostednictvm esk poty 1 395 479 dchod a na osobn ty klient provedla 1 402 715 vplat dchod. 43 389 vplat bylo provedeno do zazen socilnch slueb.SSZ dle pipomn OSV termny odevzdn Pehledu za rok 2012 a dal povinnosti

Povinnost podat Pehled o pjmech a vdajch osob samostatn vdlen innch za rok 2012 se tk zhruba 1 200 000 podnikatel, emeslnk a ivnostnk. Termn pro podn Pehledu o pjmech a vdajch za rok 2012 je nejpozdji do 2. 5. 2013. K 31. 12. 2012 sice evidovala esk sprva socilnho zabezpeen (SSZ) 994 088 osob samostatn vdlen innch (OSV), ale povinnost podat Pehled o pjmech a vdajch za rok 2012 plat i pro ty OSV, kter samostatnou vdlenou innost vykonvaly jen po st roku 2012.

OSV, kterm daov piznn zpracovv daov poradce, mus podat Pehled nejpozdji do 1. 8. 2013. Tuto skutenost mus OSV oznmit pslun okresn sprv socilnho zabezpeen (OSSZ) do 30. 4. 2013. Pro OSV, kter nemaj povinnost podvat daov piznn, je termn pro podn Pehledu nejpozdji do 31. 7. 2013. Za nepodn Pehledu nebo jeho opodn podn hroz OSV sankce, OSSZ tak me pistoupit k uloen sankce bez pedchozho upozornn na nepodn Pehledu.

Od msce podn Pehledu o pjmech a vdajch za rok 2012 plat OSV zlohy v nov vi, vypoten podle daovho zkladu dosaenho v roce 2012, minimln 1 890 K, vykonv-li hlavn samostatnou innost, je-li astna dchodovho spoen (II. pil), minimln 1 696 K. OSV, kter v roce 2012 vykonvala vedlej samostatnou vdlenou innost, bude povinna platit zlohy na pojistn, minimln 756 K, je-li astna dchodovho spoen, minimln 679 K, pokud jej daov zklad byl v roce 2012 alespo 60 329 K. Tato stka se sn o jednu dvanctinu, tj. o 5 028 K, za kad kalendn msc, ve kterm tato OSV nevykonvala vedlej innost. Rozhodn stka (daov zklad) pro povinnou ast na dchodovm pojitn OSV vykonvajc vedlej innost v roce 2013 in 62 121 K.

Pehled je mon podat elektronicky nebo doruit pslun OSSZ v psemn form. Jednm z monch zpsob snadnho elektronickho podn je vyuit datov schrnky. OSV vyplnn Pehled odele prostednictvm sv datov schrnky do speciln datov schrnky SSZ (ID 5ffu6xk) zzen za tmto elem. K tomu vyuije elektronick formul SSZ (formt XML) s funkc pro pm odesln do speciln datov schrnky SSZ. Stiskem jednoho tlatka se automaticky spruje datov schrnka OSV se speciln datovou schrnkou SSZ a tm je povinnost podn Pehledu jednodue splnna. Toto podn vak neme obsahovat vce ne jednu plohu. Pehled lze elektronicky podat tak prostednictvm sluby e - Podn Pehledu OSV, v tomto ppad je nutn uznvan elektronick podpis.

OSSZ kadoron registruj nkolik opakujcch se prohek ve vyplnn Pehledu:
- chybn uveden poet msc hlavn nebo vedlej samostatn vdlen innosti – OSV povauj za zahjen innosti u vydn ivnostenskho listu, nikoliv faktick zahjen vkonu innosti,
- chybn uveden ve uhrazench zloh a doplatk,
- nenahlen vzniku dvodu pro vkon vedlej innosti, pokud chce bt OSV povaovna za OSV vykonvajc vedlej innost a nenahlen zniku tohoto dvodu, jestlie k nmu dolo v prbhu roku, za kter podv Pehled.

Formul Pehled o pjmech a vdajch OSV za rok 2012 a podrobn nvod k jeho vyplnn jsou k dispozici na webovch strnkch SSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Elektronick formul pome i s vpotem pojistnho. S ppadnmi dotazy a nejasnostmi se mohou OSV obrtit pmo na svou OSSZ.
Jana Buraov, SSZ