Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Re: o, alebo kto je Boh?
Datum:
17.05.2017  15:43
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Chtj nm ukrst jet i pdu!


Na bezedn chamtivosti postaven souasn systm, ve kterm chtj mt bohat stle vce zan zken sahat na pdn fond zem stedn Evropy. Kdy se ji toti spn podailo rozkrst, nebo nadnesenji eeno prodat do rukou zahraninch investor tm vechny strategick podniky, pichz na adu pda.

Zvraznit a podpoit je vak teba fakt, e zem visegrdsk tyky se sna tomuto trendu zabrnit. Napklad Polsko definuje pdu jako nejcennj nrodn bohatstv s odvodnnm, e pece nrody kdysi vedly vlky o zem, ili o pdu, protoe jim poskytovala obivu.

Slovensko a Maarsko jsou Bruselem tlaeni ke zmn legislativy, ochraujc jejich pdn fond, protoe jinak jim hroz aloba na evropskm soudu za to, e pr diskriminuj obany ostatnch evropskch stt v jejich prvech na voln nkup zemdlsk pdy v EU. esko je zatm jedinou zem, kter prodej pdy nereguluje.

Vypotav zkenost prosazovn zsady volnho trhu v rmci EU je vak postavena na jistot finann pevahy. Prostednictvm n je mon ovldnout absolutn vechno, co se alespo trochu nebrn. A prv toto je tm nejdleitjm dvodem, pro star zem EU a Brusel tak vehementn tla na uplatovn principu volnho trhu i v oblasti pdnho fondu. Nebo kadmu, snad i tomu nejprostmu mus bt jasn, e hromadn skupovat pdu nezanou ei v Holandsku, ale naopak, Nizozemci u ns pesn tak, jak se to dje.

Zemdlci zem V4 svorn tvrd, e jsou ohroovni kapitlov silnjmi cizinci, kte se je sna obrat o zkladn vrobn prostedek. Ztrtou pdy je zrove oslabovna potravinov sobstanost, co me v budoucnu jet vce zhorit kvalitu potravin pro nae spotebitele.

el realita je takov, e cizinci se i pes omezen dokou dostat ke stedoevropsk pd prostednictvm rznch nastrench, nejastji domcch firem, nebo jinmi nekalmi, ale legislativn regulrnmi zpsoby. Ze strany zem V4 je vak snaha pohotov reagovat na vechny legislativn mezery a brnit cizincm v nakupovn vlastn pdy, co se samozejm Bruselu vbec nelb.

Maarsko napklad odvn deklarovalo, e tak, jak se dosud nezaleklo Bruselsk kritiky svch vlastnch postup, nezalekne se ani te.

Celou, ve popsanou kauzu lze vnmat jako urit zsadn spor o hodnoty. Na jedn stran zde toti mme nzor starch lenskch stt EU, pro kter je vechno pouze zbom. Zbom, kter lze voln prodvat a kupovat.

Na druh stran je tu ale postoj stedoevropskch nrod, kter i pes morln a mravn balast, pichzejc k nm ze zpadu pece jen jet alespo v uritch vcech vyciuj, e ne vechno je mon mit pouze penzi. e prost nrody, jako i jednotliv lid mus mt i njak vy hodnoty, ne jen penze a zisk.

A zcela konkrtn v naem ppad je to hodnota pdy. Hodnota rodn zem, kter nesm skonit v rukou cizinc. Nebo co potom zstane nrodu, pokud pijde i o vlastn zem? Vdy pak nebude u ns doma nae celkem nic! pln vechno bude patit pouze cizincm a my sami se staneme cizinci ve vlastn zemi.

A pece prv takov trend raz Bruselsk administrativa, z eho je jasn vidt, e vbec nehj zjmy nrodnch evropskch stt, ale pedevm zjmy silnho nadnrodnho kapitlu. Zjmy penz a zisku! Ty maj pevlcovat vechny vy a ulechtilej hodnoty, jejich zbytky v stedoevropskch nrodech jet zstaly.

A prv na poteb ochrany zemdlsk pdy ped neregulovanm volnm prodejem, jak to akutn vnmaj zem V4 je krsn vidt, e pokud lovk jednotlivec, nebo nrod jako celek ztrat ctu k vym a ulechtilejm hodnotm, ztrat nakonec pln vechno. Ztrat podniky ve vlastn zemi, pdu pod nohama a stane se doma cizincem, vydanm na milost jinm.

Jasn tedy vidt, e dstojnost lovka i jeho reln svoboda jsou pmo zvisl na preferovn vych a ulechtilejch hodnot. e jedin ten, kdo takov hodnoty m a uznv me bt hrdm a svobodnm.

Kdo vak vechno vy a ulechtilej nahrad pouze zvrcenmi hodnotami preferovn penz a zisku, ten nastoup cestu hodnotovho rozvratu vlastn osobnosti a stv se bu otrokem, nebo otrokem. Stv se tedy bu tm, kdo slou zvrcenmu systmu ekonomickho zotroovn lid a nrod, nebo se on sm stv otrokem, kter se sice pod uritm tlakem, ale vcemn dobrovoln vzdal vech vych a ulechtilejch hodnot a proto ve ztrt lidsk a nrodn hrdosti piel o svou svobodu.

Svobodn a dstojn ivot me toti pevat pouze takov lovk, kter je jet schopen vnmat vy a ulechtilej hodnoty a preferovat je. A tmi hodnotami nen jen rodn zem a pda, ale tak napklad smysl pro est, spravedlnost, dobro, nebo cta lovka k lovku. Pokud toti tyto skuten hodnoty odvrhneme a postavme nad n souasn pseudo hodnoty penz, konzumu, materialismu a uvn si, spolu s nimi odhazujeme i sv prvo na vlastn svobodu a nae realita se postupn stane realitou zotroen a nesvobody.

Samozejm, e penze a vci hmotn potebuje ke svmu ivotu kad z ns, ale v dnm ppad bychom je nemli nadadit nad cosi takov, jako je est, spravedlnost, dobro, cta lovka k lovku, nebo cta k rodn zemi, na kterou se nelze v dnm ppad dvat pouze ist jako na zbo, tedy pes penze.

Kdo se vak d strhnout dobou a pod jejm tlakem zane vzvat pouze penze, zisk, hmotu a konzum, kdo se kvli tomu stane ochotnm bt neestnm, nespravedlivm, nedobrm a bezohlednm, ten se vzdaluje od duchovn podstaty vlastn lidskosti. Ve svm vlastnm zotroen ducha se stv sluebnkem temnoty. Stv se ivoichem, otrocky sloucm temnot tm, e zotrouje jinch a nikdy nem dost, nebo tm, e se on sm nechv zotroovat, protoe se zekl veho vyho a ulechtilejho.

A pokud se na prvn pohled zd, e ten, kdo doke spn manvrovat v tomto systmu si me t v pohod, blahobytu a dostatku, je to jen sten pravda, protoe bt spnm v temnm a zvrcenm systmu bez jakchkoliv vych hodnot uin kadou podobnou lidskou dui temnou a proto neschopnou doshnout pravho tst, ale pouze toho chvilkovho a doasnho.

A ve sv ztrt nejelementrnj lidskosti, postaven na skutench hodnotch ztrat takov jedinec i tak nakonec pln vechno. Sv tlo, sv majetky, svou dui i sv vdom duchovn byt, protoe jeho existence bude vymazna ze zlat knihy ivota tohoto univerza, pevn stojcho na ocelovch pilch skutench hodnot.

Jedin to, co je opravdu hodnotn me dt byt lovka skutenou hodnotu! Jedin to mu me dt svobodu, tst, radost, naplnn a mr!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
14.03.2016  19:10
Od:
Joska (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Kdosi poctil potebu mesistv a pouovn jinch. Fanatismus zrovna moc nemiluji. Pesto zstanu vi autorovi slun, jen ho podm, aby sv "kydy" vyprvl doma a neobtoval s nimi na veejnosti.
Reim zobrazen: ve / strom