Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
InformaceGalerieSeznam lenRegistrace do klubu

Galerie
Nzev:
Zpov galeristky
Vlastnk:
Papeov Hana
Popis:
lovk ve zralejm vku/ mm 81 let / je vdn za kadou pknou chvilku, kdy jet me pro nkoho nco dokzat, splnit si njak tajn sny / chtla jsem bt modertorkou v rozhlase a tatnek mi tehdy ekl, e na to nemm dlouh lokty, jakou ml pravdu, ale lovk se prv tm , co dl, ty " lokty" nau mt, jak v m milovan kantoin, tak i v dal milovan prci galerii, kterou nejenom organizuji ,moderuji, fotografuji ./ Jeliko se v Ostrav- Zbehu stavl jednopatrov dm pro seniory ped tritm , nastavila jsem si cl, tady budu vystavovat sv fotografie / u jsem se troku vce realizovala v tomhle nru a zabvala jsem se dokumentem i prodou/ , kter se postupn a pomalu i vyplnil.A protoe nejsem sobec, napadlo m, e by to mohli vyut vichni, kte maj podobn zjem jako j a nabdnout sv utajen poklady, teba v seniorsk galerii v mst, kter bylo ji pro seniory ureno.Take zase s odvahou oslovit m nadzen, zda je to mon uskutenit a ono to nakonec lo .A j jsem se stala galeristkou.A tady zan mj pbh... la jsem do toho po hlav a s velkou naivitou a pomalu i ustupovala ze svch ambic , protoe pesvdit star seniory k vstav,nen zase tak jednoduch, jsou hodn nedviv, nev si. Maj sice pr fotografi v utajenm trezoru, ale najednou vyvstala i otzka , v em vystavovat , kde na to vzt -pipravit k vstav uritou serii fotografi -, kde vzt tu odvahu, pedstoupit ped masu lidiek v sle , jak je asi pijmou a podobn, take zatm nebyl zjem.. Urit jsem nejdve myslela i na to / kdy jsem si nejdve pedstavila sama sebe v thle roli /,e sama nevydrm stt, musm na nem sedt, , dt tedy idle do slu,musm slyet / ne kad senior dobe sly i j /, zajistit tedy mikrofon, musm vidt /zajistit promtn obraz, fotografi na velkm pltn v sle a tm se i lid zaujmou, protoe ne kad , kter pedstoup ped publikum, um zeteln a hlasit mluvit i kdy si to mysl / mme v sle shrnovac dvee , take mus bt slyet i na chodbu-kde je i nae chlouba - ndhern kvtinov atrium / .Mus se dt i prostor k popovdn , o pestvce pipravit i njak oberstven /naanan stoly s oranovmi ubrusy/. i k tomu pohyb - i si zatanit., zacviit . Samo o sob nic ke m nepijde, proto musm za tm, co chci doclit, kdy jsem zatm s mm vrstevnky neuspla..Bhm po vernisch v Ostrav, nabzm pozvnky, zvu, oslovuji s obavou vystavujc, muzikanty, zajmav lidi a chodm s otevenma oima. Vracm se na i msto inu , kde chyb to nejdleitj, v em vystavovat. A zase npor s malou kasou do Ikei a hledm rmy, kter by se do naich skromnch prostor vely/ pozdji u smvn, naivn zleitost /. A stle nemm ty hlavn aktry - vystavujc a oslovuji, pesvduji a pesvduji. Nakonec v tom plavu sama, hledm ve svm" pomyslnm uplku" a pomalu chystm vlastn svoji prvn vstavu v na konen vznikl galerii z mch fotografi krajiny a oblbench strom v krajin i okol
Ostravy. .A jet sehnat tm lid, kte by pomohli instalovat, pipravit sl k sezen- mme krsn modr a oranov idle , pipravit aparaturu s mikrofonem, fleku s nahrvkou a kvalitnho muzikanta, kter ns vezme " za srdko" a je to. Nastal den D a galerie se otvr.A jeliko jsem ena inu, pozvala jsem si i patrony ze znmch osobnost , kte pro ns nco znamenaj nebo mohou znamenat a uvd m moje bval pan editelka,na jej kole jsem uila, kde ona tak zaloila galerii a kter m nadchla pro tuhle krsnou innost.Samozejm m" pcha " perostla pes hlavu , pln sl zvdavch lidiek , co doku a nepebern ada lid s kytikami s odmnou pro m / co se u nikdy nestalo, pestoe njakm zzranm zpsobem jsem jet mla v Ostrav 11 vstav a dost /.I v noci se mi zdaj oblkov sny.Moje prvn vstava v galerii.! Jsem nesmrn astn lovk! Postupem asu pichzej vystavovat nejen mlad ronky, i kolegov , kte m chtj podpoit, a vstavn " sen " se stv skutenost a konen se nechaj pesvdit i mnoz senioi, kte vhali, ale nali tu odvahu k vstav..Napadaj m dal a dal nmty , co teba pedstavit star dmy , kter stle maj co ukzat , nabdnout- malky, fotografky, cestovatelky, zpvaky, vtvarnice , dtsk pveck soubory, i dosplck, rzn hudebnci a mj scn se napluje a mme u co ukzat nadenmu publiku. Pesvduji i naden profesionln fotografy, aby shli do " umleckho archvu" a pedvedli sv umn. Da se, odvaha je stle vt a vt.A j se dmu pchou, moje splnn pn je naplnno a po okraj.
A j jsem za tuhle prci obdrela titul Seniorka roku 2014.
Dkuji vem za spolen proit zitky v na galerii.Budu rda, pokud i nadle budete mt odvahu se mnou spolupracovat.Vzpomnky jsou nevymazateln na setkvn s Vmi.
Vae jet pod emon naden galeristka Hanka.
Moje webov strnky , kde najdete fotografie ze vech vernis v Galerii G CHSG s posledn vstavou, kter potrv do 11.9.2018 Postehy z galerie i vechny dal uskutenn vstavy v na galerii.
www.babi90.rajce.idnes.cz pod G- G centrum galerie G Postehy z galerie
Zaloeno:
09.12.2018  08:35
Zmnno:
09.12.2018  08:45
Dal galerie tohoto uivatele


Zpov galeristky

Zpov galeristky

Zpov galeristky
 

Zpov galeristky

Zpov galeristky

Zpov galeristky
 

Zpov galeristky

Zpov galeristky

Zpov galeristky
 

Zpov galeristky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma
     

Dal galerie tohoto uivatele
Rok: 2018