Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vera mla svátek Drahomíra
 
Je to staré slovanské jméno, které pvodn znlo Dragomira a lze jej peloit jako drahý i slavný svt. Nejznámjší nositelkou tohoto jména je eská knna, manelka kníete Vratislava I. a matka kníat Václava a Boleslava. Narodila se nkdy ke konci 9. století jako píslušnice pohanského kmene Stodoran. Pozdji byla poktna a stala se knnou.
 
Za svého ivota byla knna Drahomíra známá jako prchlivá, prudká a ctiádostivá ena. V roce 921 zemel Vratislav avšak Václav, píliš mlád, nemohl zatím nastoupit na trn. V tomto okamiku byly schopny vládnout dv píslušnice kníecí rodiny, Ludmila, manelka Boivojova a knna vdova - Drahomíra. Jako Václavova porunice byla ustanovena Drahomíra, a tak jako regentka za nj mla spravovat eský stát a do jeho dosplosti.
 
Výchova obou bratr však byla svena Ludmile. Tato situace, kdy Drahomíra vykonává moc a Ludmila se stará o budoucí následovníky trnu vyvolala mezi obma enami spor. Málokteré eny, je dlila pouze jedna generace, si byly cizí tak jako ony - tchyn a snacha. Ludmila, silná kesanka a Drahomíra, energická ena touící po moci a sláv. Ludmila se pozdji vzdala výchovy vnuk ve prospch své snachy a odebrala se do ústraní svého hradu Tetína. Zdálo se tak, e hrd odstoupila z dramatického stetu se svou sokyní, ale nebylo tomu tak docela. 
 
Vévodkyn Drahomíra se bála nejisté budoucnosti, a tak si budoucí události pojistila. Najala si dva své vrné sluebníky Tunnu a Gommona i s jejich druinou na uskutenní svého plánu. Ti se vypravili na Tetín, kde pobývala Ludmila. V noci vylomili bránu, obklíili dm a rozestavli hlídky. Sami pak s nkolika mui vrhli do lonice, kde Ludmila odpoívala. Tam ji strhli z postele na zem, její prosba o poslední modlitbu byla vyslyšena, poté je poprosila, zda - li by nemohla pijít o ivot meem. Její ádost pramenila ze známé kesanské domnnky, e ivot násiln vzatý meem ji dostane do nebe. Oba sluebníci Drahomíry se ale rozhodli pro jiný zpsob smrti. Vzali provaz a zardousili ji.
 
To, e Drahomíra odstranila svou sokyni, jí definitivn uvolnilo cestu k neomezené vlád v echách. Jejím prvním úkolem bylo se vypoádat s moným odporem Ludmiliných pívrenc. Jejich pronásledování jí vyneslo oznaení pohanky. Pesto tato astá obvinní v legendách a jiných pramenech jsou neopodstatnná. To, e pronásledovala kní, ji v mnoha oích svrhla na pohanku, kterou kdysi byla, ale její snaha byla zbavit se spíše Ludmily a jejich stoupenc, ne vzorných kesan. Byl to boj dvou znesváených stran o moc v zemi. Za zmínku stojí pipomenout i fakt, e knna Drahomíra byla ve Staré Boleslavi pítomna zavradní svého syna Václava. Prý nad jeho mrtvým tlem velmi plakala.
 
Jan Kareta
 
Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma