Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jolana,
ztra Ludmila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Kulatá paseka
 
V Kulaté pasece u Bludova jsme obeznali prasata. Ani ta paseka, ani ti divoáci nebyli nijak velicí, a tak – jde se na n!
 
 
 
Dlba práce byla prostá. Pece jen bylo uznáno, e na hozenou ránu u nejsem tak nemoný. Strýc Jirka tedy sledoval ve snhu šlak šttiná a já šel vedle nho s flintou v ponosu, pipraven k okamitému výstelu. U nkolikrát se nám tento zpsob lovu vyplatil.
 
V rozbedlém snhu byly stopy erstvé stopy naprosto jasné. Obešli jsme celou paseku a nic se nedlo. Najednou Jirka hlásí: „Hele, stopa ve stop!“ Byla to pravda. Prasata vyšlápla do našich stop stopy svoje. Tak tahle vy na nás, vy kujóni! „Jirko, jdi klidn dál a nco si broukej!“  Šel a brumlal o neádech prasáckých. Výsledek se ale dostavil
 
Odskoil jsem kousek do vexlu. Ješt bylo slyšet Jirkv monolog a u tu byl erný przkumník. Opatrn se divoák kradl v našich stopách. Tak takhle bychom mohli chodit do rána!
 
Asi jsem se njak neopatrn pohnul. Ozvalo se silné „huf“, a praskot vtví za prchající zví ukonil tu naši „výhru“ nad divoáky.
 
Samozejm to ádná výhra nebyla, Ani jsme si neškrtli! Jen jsme byli zase o nco chytejší.

 
***

 
Namyšlenost
 
Namyšlenost je ošklivá vc. A práv mne to musel chytit za paesy a dret se jako klíšt. U mi nestailo, e jsem na honech moc nerad hodil njakou tu ránu vedle. To mi bylo málo!
 
Vymyslel jsem si náronou zábavu.  Náronou na rychlost, posteh a pohotovost.  Patrony nebyly nijak drahé, nabíjel jsem si je sám doma.
 
Pod políkem, na kterém stály úly pantáty Vránového, se po obou bezích potku, který odvádl vodu z Nového rybníka, tyil vyzrálý mýák. Vysoká, hezky zapojená kmenovina. Jist víc jak sto let stará. Stromy urostlé, na první pohled zdravé.
 
Co se mohlo víc líbit divokým holubm. Stín vysokého porostu nad tekoucí vodou. Šavelová pole byla plná pírek a peíek, které tady pi svých toaletách vytrousily holubí krasavice.
 
Tra to nebyla dlouhá. Moná ti sta metr. V dob, pokud byl odstel hivná, se nikdy nestalo, aby tam ani jeden nebyl. Nejdíve se vdy ozvalo zatleskání kídel, šramot v korun strom a pak teprve holub nabral smr.
 
Tady jsem se tedy tehdy producíroval. Flintiku v ponosu, hlavu nahoru, pipraven okamit reagovat.
 
Výsledky byly zpoátku vrtkavé. A si to zkusí, kdo chce! Vytepává se holoubek z korun stoletých smrk. Rána musí pijít okamit a na pravé místo.
 
Pomr úspch byl zpoátku víc jak alostný. Jeden zásah moná na deset ran! asem se to ale trochu vyspravilo. Tak na tyi rány výsledek pišel.
 
To bylo radosti a pýchy, kdy s padajícími vtvikami se k zemi prodíralo tlo opeence. Pírka poletovala ješt dlouho po tom, kdy úlovek uchl o zem.
 
Škoda, e dnes u není moná repríza tohoto lovu. Není mýák, za Vránovou stodolou, nejsou holoubci, a ze mne ddek, který u nemá na to, takto lovit. Chybí mládí! Zstalo jen vzpomínání a kousek pýchy pro vyprávní pro vnouata. Ta tak ješt ví…    
 
Foto: internet a V. Vondráek
 
Antonín Suk
 * * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.04.2019  14:45
 Datum
Jmno
Tma
 11.04.  14:45 Bobo -:)))
 10.04.  19:49 Marta Vzpomnka
 10.04.  15:54 ferbl