Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Neskutený duch ve skuteném píbhu
 
Sestra manelky je pravidelnou tenákou asopisu Záhady, asopisu jak ji z názvu je patrné o nepirozených jevech, tko vysvtlitelných událostech, vetn popisu záitk s duchy. Toto její piblíení pokládám za uitené s ohledem na následující, skutený píbh.
 
Pi posledním nákupu v supermarketu mimo potravin  ji zaujala  i  ozdobná lampika co se dává do zahrádek, na terasy a balkony na slunení nabíjení. Taková ta malikost, co sama ve tm potom svítí. Po návratu dom vyloila nákup, lampiku však ponechala v kabelce a tu v kout v pedsíni. Po veei, sledování TV tak jako obvykle se odebrala ke spánku,  takový kadodenní rituál a naprosto netušila co ji tuto noc eká.
 
Kdy se v noci vzbudila, rozespalá a tak jako kadý z nás v této situaci se smysly ve stavu mezi bdním a spaním uvidla pes sklennou výpl ve dveích do pedsín záhadné a nevysvtlitelné svtélko navíc tak divn rozptýlené, které tam nikdy nebylo a nemlo tam co dlat ani nyní.
 
Nkteí z vás ji tuší s ohledem na nadpis píbhu. Ano, bylo to tak jak se domníváte, v noci ve tm se rozsvítila lampika, ale to vás napadá v bdlém stavu, ale v rozespání bylo pro sestru manelky jiné vysvtlení, je to duch.
 
Kdy nám popisovala záitek, tak stále byla patrna ta hrza, zdšení a uvili jsme i jejímu tvrzení, e opakování by její srdce ji nevydrelo.
 
Pro úplnost však musím dodat, e jestli oekávala pochopení a soucit s tím co proila, tak toho se nedokala. Smáli jsme se, a jsme se za bicha popadali.
 
No, ale eknte, není smích ten nejlepší konec.
 

* * *
 
Bubáci jsou pro srandu
 
Nikdy jsem nebyl pívrencem strašení bubákem, u jen proto, e se vdy pozdji ukáe, e bubák je pro srandu. I ty dti, kdy vyrostou, uvidí jaká je hloupost-bubák.
 
Pekvapilo m proto strašení bubákem Huyawei dosplých a ješt k tomu pedsedou vlády. Razantn zatratil mobily Huyawei jako nebezpeí, dokonce i pro vládu. Bylo m to pro srandu a pobavilo m to dvakrát.
 
Poprvé jen ta pedstava, e v ín vdí, e si manelka telefonuje se sestrami o tom, kolik napekly cukroví na vánoce a podobná tajemství a pedstavoval jsem si, e teba u vdí o zácp nejen na D1, ale teba i nkterého ministra.
 
Podruhé, kdy se ukázalo, e pedseda vlády nevdl o em mluví, e poteboval pár dní, ne pochopil, e Huyawei nejsou jen mobily.
 
Take, pozor na bubáky, jsou jen pro srandu stejn jako ti, co jimi straší..
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma