Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tíkrálová úvaha
 
No jist, opt byly jedny krásné Vánoce a nyní jsme ji vkroili do roku 2019.
 
Vánoce proívám ji celých 80 let, od které doby si je pamatuji opravdu to nevím, ale za ty vzpomínky, které  v mé pamti narstaly, dkuji Pánu Bohu.
Se vzpomínkami pibývaly také rodinné tradice a posléze ty se staly dleitými i pro naši rodinu v Austrálii.
 
Asi to bude pravda, e s vkem rzné vci zapomínáme, nechci se tím omlouvat, ale opravdu tentokrát jsem zapomnla nco, co jsem celá léta dodrovala. Bohuel lánek paní Holubové „Novoroní zvyky a obyeje“ jsem si peetla se zpodním, nemohla jsem ji nic napravit. Její lánek mám natisknutý, uloený a co jsem zapomnla jsem si ješt rychle zapsala. Paní Ludmilo dkuji Vám za všechny ty dobré rady. Bohuel tento rok bude ale bez penz, protoe jsem zapomnla uvait oku a to si pedstavte, e práv tu má mj manel moc rád, oku nakyselo. Štstí ale pece neuletlo, prasátko a to ne jen jedno máme. Mám také jiný dvod pro prasátka v poslední dob mám víc ráda a vte, za oknem pkn sedí, do otevené pední verandy se pozorn dívají a moc jim to tam sluší. Ti pkná keramická prasátka.
 
Také jste mi pipomnla kominíky. Nevím, zda jsem je nkdy potkala na Nový rok, ale docela jist si oba s manelem pamatujeme, e jsme jich celou partu potkali, kdy jsme 3. ledna 1960 pejídli Staromstské námstí cestou z radnice do kostela sv. Jakuba k dokonení naší svatby. Byli bychom stále ješt šastn spolu bez tch kominík a s tmi pravnouaty? Ano to je toti to štstí.
 
A ješt nco ze SeniorTip. Tentokrát lánek Renaty Šindeláové. Souhlasím s tím dobrým a zajímavým lánkem, ale nevím, bude-li autorka mít radost, a jí povím, co jsem provedla nkdy zaátkem sedmdesátých let, kdy jsme se pesthovali do tvrti Coogee, na východním pobeí Sydney.
 
Všude v obchodech byly ji v prodeji vánoní ozdoby, do poštovní schránky picházely nabídky na ozdoby oken a dom, nabídky na dárky, ale lovk si íkal, to ješt poká, ješt je as.
Jeden den pi rychlém bném nákupu v blízkém delikatesu a zelenin, na víc po práci nebyl ani as, jsem si vzpomnla, e koupím plku melounu. Byl tký, ale koupila jsem ho. Pidali mn ho do tašky, kdy jsem ale vidla, e z nj vytéká šáva, vzala jsem to radji jen tak do rukou. Pes rameno kabelku, v které nosím „moc“ vcí (naprosto zbytených, jak íká manel), pes ruku nákupní tašku a v obou rukou meloun, z kterého stále vytékala pkn lepivá šáva, jsem vyšla z obchodu na chodník. Vidla jsem, e manel v okénku auta na druhé stran ulice pkn zkivil obliej, ale to u se nedalo nic dlat. Míila jsem k pechodu, kdy tu náhle slyším z jednoho obchodu tu kouzelnou melodii „Tichá noc, svatá noc“. Opravdu Vánoce, a hraje se koleda! Vbec jsem nepostehla, e prý manel, jak mi potom íkal, z auta divoce mával paemi, a volal :“ Jdi na pechod pro chodce!“. Nevidla jsem ho, nevidla jsem nic, jenom jsem poslouchala, nevadila mi ani lepkavá šáva, která mi stékala po rukou, prost  jsem jednoduše zaala v tom vánoním okouzlení pomalu pecházet ulici. Prosím vás, copak jsem si v tom  okamiku mohla vzpomenout na znaený pechod. Já jsem poslouchala koledu, tu jednu z nejkrásnjších. A pískání brzd a silné troubení aut mne probudily. Mla jsem štstí, dokonce m ani nikdo, krom mého manela nevynadal. Snad proto, e Vánoce byly ji tak nablízku mn bylo odpuštno.
 
Tak si jenom moc peji, aby kadé Vánoce ty koledy znly ze všech obchod, aby kadý ozdobil dm a všechna okna, ale aby nebylo více tak bláhových lidí, kteí mohou zpsobit teba také neštstí.
 

Jana Reichová, Austrálie
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.01.2019  21:37
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  21:37 Robert Vanoce na Slovensku.
 12.01.  09:59 ferbl
 12.01.  06:53 Karla I.
 12.01.  00:58 Jarmila Moc pkn vzpomnn