Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jolana,
ztra Ludmila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

První dovolená v eskoslovensku
 
V roce 1990 jsem dostala zprávy z domova, e mj tatínek je ván nemocný. Byl nemocný u nkolik let. Prodlal tikrát infarkt. Tentokrát to bylo ješt horší. Srdíko nepracovalo poádn a jako by toho na nho nebylo dost. Postihla ho rakovina slinivky bišní. U ml metastáze a trply všechny jeho orgány. Byla jsem zoufalá – co te?! V businessu plno práce, ale tohle nepoká, co kdy u tatínka nezastihnu? Vladimír mn moc pomohl. Zaídil další paní do kadenictví. On sám pomáhal, jak se dalo. O šikovnosti Vladimíra musím napsat pár ádk. Mimo Katie najal dv dvata, vyuenou kadenici, jak u jsem se zmínila, a unici. On sám byl zauený na umývání vlas. Zjistil, e je to dina, ohýbat se nad kadým zákazníkem nkolikrát za den. Veer ho bolela záda. To vše se odehrálo v dob, kdy prodlával kurz grafického návrháe. Také mu známá Irenka našla ranní práci úklidu na Monash univerzit. Od tvrté do sedmé hodiny ráno uklízel. Od devíti do tí odpoledne byl na kurzu a potom do šesti veer pomáhal v kadenictví. Byl mladý, a tak se to dalo zvládnout. A chlapci mu dost pomáhali. U byli dost velcí – Daniel 16 a David 15 let.
 
Z kadenictví ml dost hluboké záitky. Jednou, kdy bylo dost práce, povila ho Katie, aby jedné zákazníci, která byla u nás na trvalé, naplácal na vlasy ustalova. Zapomnl v tom zmatku udlat opatení a pod natáky kolem oblieje vsunout vatu. Take se vehementn dal do aplikace ustalovae, a protoe nebyla ádná bariéra mezi natákami a obliejem, vše mojí drahé zákazníci teklo pímo do oí. Ustalova je chemická slouenina s kysliníkem, tak to milé paní moc štípalo. Zaala naíkat. Všichni se sebhli a studenou vodou zaaly koupele oí a otírání oblieje. Vladimír byl zoufalý. Paní mu však odpustila, a kdy jsem se vrátila z dovolené, poád se na Vladimíra ptala. Pokadé, kdy vstoupila do krámu, volala: „Kdepak je mj chlapec?“

Vdy nás rozesmála a íkaly jsme jí s Katie, e bude lepší, kdy se její chlapec bude vnovat práci, které rozumí.

Umím si pedstavit, jak se v té dob, kdy ml úkol v kadenictví, Vladimír tšil, a se z vlasti navrátím.
 
Já s naší Diankou jsme cestovaly do ji demokratického eskoslovenska. Nikdo netušil e pijedeme. První cesta vedla za nemocným tatínkem. Ml úasnou radost. Dohánli jsme spolu celých deset let, co jsme se nevidli. Naše rozhovory nemly konc. Chodili jsme spát nad ránem. Tšilo ho, e vidí aspo jedno vnoue.
 
Moje maminka mla také šok, kdy neohlášeny jsme zaklepaly na dvee. Všichni píbuzní a pátelé nás srden vítali. Mám na tuto dovolenou nejlepší vzpomínky, ale i ty smutné. Vdla jsem, e tatínka po svém odjezdu u víckrát neuvidím. Nebyla však ádná nadje.
 
Vladimírova rodina mne pemluvila, abych tam Dianku nechala alespo na as, a je potší. Po šesti týdnech dovolené jsem odletla sama do Austrálie a Dianka zstala na Morav.

Vrátila se nám po šesti msících a to s mojí maminkou, praskou babikou, tak se jí íkalo, aby se babiky rozlišily. ila ji mnoho let v Praze.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.01.2019  09:42
 Datum
Jmno
Tma
 20.01.  09:42 Jana Reichov
 19.01.  08:30 miluna