Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ptimetrová Kniha – zdroj poznání

V íjnu 2018 byl v rekonstruované pjovn Moravskoslezské vdecké knihovny v Ostrav na Prokešov námstí nainstalován ptimetrový devný reliéf výtvarníka Lumíra merdy nazvaný Svt vdy / Kniha – zdroj poznání.

Reliéf byl v roce 1975 vyroben pímo pro editelnu Státní vdecké knihovny (tehdejší název Moravskoslezské vdecké knihovny v Ostrav), kde byl po 42 let také umístn. V loském roce byl sundán a uschován a po rekonstrukci pjovny našel velmi dstojné prostedí práv zde, kde jej denn vidí i 400 návštvník. Reliéf zobrazuje spíše ne knihu jako zdroj poznání rozliné motivy z jednotlivých vdních obor, z nich kadému je v podélné kompozici ureno zvláš jedno pole. Zárove zde najdete zkratky fyzikálních a jiných veliin, chemické vzorce, rostlinné motivy, slova, citace z knih.

 

Reliéf v knihovn
 
Historie vzniku reliéfu je velmi úsmvná. Vznikl toti, aby zamaskoval poízení potebného výtahu na knihy. Podle slov autora „…patilo ke specifickým podivnostem minulého reimu, e autor nkdy dostal honorá v podstat hlavn za nco, co nebylo ve smlouv o dílo vbec uvedeno, protoe se tehdy nedalo regulérn projednat. Mj honorá ve Státní vdecké knihovn byl pedevším za to, e jsem navrhl a se svými pomocníky Rudou Manigattim a Zdekem Kokešem i zrealizoval výtah na knihy ze suterénu do pízemní pjovny knih. Do té doby museli zamstnanci knihovny lítat po toitých schodech nahoru a dol vdy jen s nkolika knihami v jedné ruce! Na továrn vyrobený výtah, podobný nap. tomu na obdy v restauraních zaízeních, toti nemla knihovna dostatek financí.“ (Zdroj: IVÁNEK, Jakub a Svatava URBANOVÁ. Lumír merda – (nejen) reliéfy a ilustrace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7464-935-6.)
 

ást reliéfu

***
 
Výtvarník Lumír merda (*1930), malí, grafik, socha, kreslí, tvrce devných reliéf, pvodn vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu a pipravoval se na povolání faráe Církve eskoslovenské husitské. Tehdejší reim mu však dovolil vykonávat toto poslání pouze krátce. Kreslil a maloval odjakiva, ovšem jako samouk. V 60. letech tvoil a vystavoval grafiky a olejomalby, následn mu uarovalo devo a zaal vytváet pedevším reliéfy. Od devadesátých let se vnuje ilustraci a kresb. 

Budete-li mít chvilku asu zajdte si reliéf se zajímavou historií sami do vdecké knihovny prohlédnout!

 
Marcela Stehlíková, Moravskoslezská vdecká knihovna v Ostrav


Komente
Posledn koment: 21.12.2018  13:55
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  13:55 Mara
 21.12.  10:22 ferbl