Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SVATÁ  LUCIE   * 286  + 304 ; svátek 13. prosince
 
Panna a muednice pochází ze Syrakus. Její jméno pochází od slova lux, co znamená svtlo; její svátek se blíí slunovratu. Lucie je postava historická a jako kesanku ji podle legendy ovlivnilo zázrané uzdravení její matky. Lucie rozdala všechen svj majetek chudým a jako kesanka byla uvznna a krut muena a nakonec sata. Její ostatky jsou uloeny v kostele sv.Jeremiáše a Lucie v Benátkách. Toto se stalo za císae Diokleciána, kdy mnoho  kesan bylo k smrti umueno pro svou víru.
Zejména v severských krajích se Luciin svátek slaví  s planoucími svícemi, je dívky v bílém mají kolem hlavy,
 

Patronka
Svatá Lucie je patronkou slepc a nemocných dtí. Pomáhá pi oních chorobách, pi bolestech v krku, proti infekcím, krvácení a úplavici a proti hemorrhagii.
Lucie je patronkou mnoství rzných povolání jako sklená, sklá, sedlá, krejích, podušká a švadlen, tkalc, koích, sedlák, vrátných a sluek. Lucie je také patronkou notá, advokát, pedel, spisovatel i písa.
 

Pranostiky
Kdy pijde svatá Lucie, najde tu u zimu. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. Svatá Lucie ukazuje nám svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie je královna zimy. Od svaté Lucie zimy dost.
A nejznámjší – svatá Lucie noci upije, ale dne nepidá.
 

* * *
 
SVATÁ  BARBORA    svátek 4. prosince
 
Její data nejsou pesn známa . Patrn ila a byla vlastním otcem umuena ve tetím století po Kristu. Pijala toti tajn kest proti vli otce, pohanského šlechtice. Úcta k Barboe je zachovávána dodnes. Jejím projevem jsou lidové zvyky – ezání vtviek ovocných strom v den jejího svátku, v dolech pak horníci zapalují proti neštstí Barboino svtlo. Je zpodobena mnoha mistry šttce a u nás je jí zasvcen chrám v Kutné Hoe.
Jsou místa, na píklad v Porýní, kde je Barbora drukou sv.Mikuláše a mnohde to byla ona, kdo obdarovával dti.
 

Patronka
Svatá Barbora je patronkou horník, dlostelc, architekt, stavebních dlník, pokrýva, zedník, sléva, zvona, ková, kameník, tesa, zvoník, hrobník, klobouník, kucha, ezník, sedlák, hasi a té dlostelectva, pevností a ví.
K tomu všemu ješt ochrauje dívky a zajatce a pomáhá proti horece a moru. Je ochránkyní proti náhlému úmrtí dlními závaly a zásahy dlových koulí i proti ohni a bouce. Pimlouvá se za dobrou hodinku smrti a v nouzi.
 

Pranostiky
Svatá Barbora nosí bláto do dvora, ale je i pilnou pradlenaou.

Svatá Barbora vtry pivolá a kdy se Kateina kloue,  na Barborku jsou loue. Sedlákm Barbora radí -  piprav mlat a stodolu. Od svaté Barbory se mává cepem, sedlák vyklepává stodolu.
 
Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojn ovoce, Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka a té  o svaté Barboe leívá sníh na dvoe.A jaké je poasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent.Má-li sv.Barborka bílý frtoch, bude hodn trávy.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 14.12.2018  11:37
 Datum
Jmno
Tma
 14.12.  11:37 Marta Pranostiky