Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ladislav,
ztra Lubomr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoní as
 
Vánoce jsou svátky emotivní a souasn dobou zklidnní, co je dáno závrem roku. Zaínají adventem. Podle mne zaínají, kdy pijídí sv. Martin na bílém koni. Lehké blostné vloky poletují kolem a pozvolna pikrývají kraj bílou peinou. Pijel k nám bílý k, zalehl nám celý dvr, íká lidová pranostika. Jako dít jsem bela k oknu do dvora. Všechno kolem bylo blounké isté. Sníh záil, jako by do nj napadaly hvzdy. Záilo všechno kolem. Stechy, stromy, celá zahrada i dvr, Nikde ádné stopy, dokud nevyjde na dvr tatínek a nevybhneme my dti. Jak napadne dostatek snhu, u máme pipravené sáky. V kadé vesnici je kopec a my jezdíme úvozem a pes silnici.  

K Vánocm patí vánoní stromeek, cukroví, dárky a koledy. To všechno dnešní dti u vnímají v obchodech a supermarketech daleko ped Vánoci a tudí to pro n není ádná vzácnost. Proto jejich tšení se sousteuje nejvíce na dárky. Píší Jeíškovi dopisy, co by jim ml pinést. Stromeek mají schovaný ve sklep od loska.

Za mého mládí se najednou objevil v kln. A jednou, kdy jsem se ho nemohla dokat, vzala jsem malou pilku a došla jsem si tajn pro nj sama. Nebylo to za humny a snhu bylo po kolena. Kdy jsem donesla mrátko, tak babika spráskla ruce a hned došla do sklepa pro epu, aby mi pro nj vydlabala podstavec. Zasadila jsem do skipc ti svíky a mla jsem Vánoce. Ale na ty pravé jsme mli strom a do stropu. Ne ho otec na Štdrý veer pinesl, musely jsme se sestrou rejákem vydrhnut podlahu. as k veeru se vlekl. Ddeek topil v kamnech. Babika vaila jen polévku, drel se pst, ale pekla v pekárn koláe, chodili koledníci. Matka dojila krávy a i otec byl v chlév nekonen dlouho. Konen otec rozevel dvoukídlé dvee a strom postavil k oknu. S ním pišla vn lesa, s ním zaaly Vánoce.


 
 
My dti jsme na nj všely ozdoby a cukrátka, papírové etzy a zapálily jsme svíky. Kdy byl na nm tu a tam okoládový bonbón, tak tam dlouho nevydrel. Veer se celá rodina sešla u stolu. Kadý si nabral z mísy salátu, obalované kue a ped jídlem otec pronesl jakési pání. Po veei babika uvaila okoládu a rozkrajovala se jablka, louskaly vlašské oechy a mlsalo se cukroví.  Dárky bývaly jen skromné, mnohdy se na nkteré dít nedostalo. Mn to píliš nevadilo, ale mladší sestra to cítila jako kivdu a do stáí. Pro mne nejmilejším a nevzácnjším dárkem byla kniha. Na Boí hod jsem kadou u mla petenou.

Po veei pišli strýc s tebou a my dti jsme jim recitovaly básniky, zpívaly koledy a já jsem hrála na housle Narodil se Kristus pán. Naši na plnoní nechodili. Jakmile jsme zalezli do postelí i dm se chystal si zdímnout. Slabá záe msíce se tiše uloila na podlaze a najednou nco zašustilo, jako kdy vylezou myši za svých skrýší. Nebyl nikdo vidt, jen slyšet a ráno, kdy se otec podíval na strom, bylo mu jasné, e myšky byly dvounohé. Detaily neešil a šel si do chléva po své práci. Babika vaila snídani, my dti vylézaly z postelí, dm dýchal spokojeností a svtnice vonla meltou a vánokou. 

Není nad teplo domova.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.12.2018  14:14
 Datum
Jmno
Tma
 16.12.  14:14 Mara
 15.12.  05:22 Jitka