Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Doteky krásného umní

Dostala jsem od autora pana Bohumila dichynce tuto krásnou knihu, která mla kest v Trick baru Malostranské besedy. Se všemi šesti autory knihy a legendárním Mirkem Kováíkem a hercem Radkem Bláhou byla atmosféra toho veera umocnna na nezapomenutelný záitek. 

Na obálce se zadíváte do samé podstaty krásy, do hloubky ilustrace Zdeka Hajného. Kdy knihu dotete, a u ji tete jakkoliv, a dáte pednost jednotlivým autorm nebo poezii, esejím i píbhm literatury faktu, ne staíte petené vstebat, knihu znovu otevete a vychutnáváte si znovu ty moudré ádky, ty obrazy, krásu a duši v nich obsaenou. Celá kniha je prolnutá poezií. 

Pedstavím jednotlivé autory a budu z nich citovat:

Olga Nytrová – Stela verše zasáhne srdce a s tím pak iješ léta… Autorka klade draz v esejích na poezii, na nitro lovka, na duši a umí k ní nebo s ní promlouvat. Cituji: Nadje vdomá nebo neuvdomlá, básníka podporuje, pomáhá jeho vzhledu, pravdivosti, statenosti. Poezie je hodnotitelka, zachranitelka, ovlivuje nejniternjší smr našeho ivota. V ní jako v zrcadle spatujeme ivotní labyrinty. Její vn nás pozvedá a pitahuje.  

Alois Marhoul – Je to krása, prost nádhera. Do vší t vánosti zaehl jiskiky osvení, radosti a tepla. Pro básníci tolik pijí? Co se povídá o lásce. Teorie relativity. Ohe. Voda. Odkud k nám pichází pravda. Cituji: Hned ze zaátku vás musím zklamat. Pravda k nám ješt nikdy nepišla. Ale toho, e k nám nechodí, vbec nelitujte.    

Dušan Spáil – obraz nádherného neporazitelného Leonarda Cohena. Zaili jsme ho i v Praze – malý starý pán v obleku, básník, jeho verše jsou plné krásných zašifrovaných intelektuálních obraz, skromn svírá klobouek a klaní se bouící vyprodané sportovní hale. Nejvíc lidí ho zná z nesíslných verzí jeho nádherného milostného hitu Hallelujah. V ní a v celém svém díle nám Cohen ukazuje krásu svta. A toto není jediný Spáilv básník v knize.  

Luboš V. Koláek – osud prapodivného „bílého bratra“ Vinnetoua – Karla Maye. A ješt: Je tomu u sedm tisíc let… kdy se v poetickém eském ráji zaíná výraznji projevovat lovk.  Pojme TAM… do krajin sn, lásky a fantazie. Do krajin inspirace…       

Betislav Dytrich – Poutavé tení, které vás vrátí do svta umní, do svta, který u se nevrátí. Dva zlomky z Berlína – Bertold Brecht.  Dále Šumava – Adalbert Stifter, básník, spisovatel, pedstavitel biedermeieru – Steifterova stezka je dlouhá asi tyi kilometry. Následuje zajímavý píbh sochae Josefa Maatky, jak pipravuje sochu slavného vzduchoplavce Albertta Santos-Dumonta – figurku ve vtru. A ješt Pišla jste z mých sn – píbh F.X.Šaldy a Anny Navrátilové. A nezapomenutelný Jan Zrzavý, Boena Heritesová a Vodany. Nesmíme zapomenout na Mrtvou nevstu i Zpátky k Oldichu Wenzlovi.

 
Max Liebermann. A vidím tu znovu rozkvetlou zahradu, zvolna se svaující k vodám jezera Wannsee. Ve skutenosti i na stejn pestrém obraze.
 


Následuje eský Krumlov, Egon Schiele – Marn nabízel pohledy na msto za stokorunu, nikdo neml zájem. 
 

Domy v Auvers, Vincent van Gogh – Poslední bydlišt. Za sedmdesát dní, které mu zbývaly do konce ivota, namaloval pes 70 obraz v pokojíku o osmi metrech tverených. Musel malovat venku a pod postelí a na podlaze usychala plátna. Za soumraku 27. ervence se v obilném poli postelil pistolí do prsou. Ješt doklopýtal do svého pokoje.   

 

Pátrání po Marii, malíce Marii Klusákové, dcera majitele kounické sladovny, která si mohla dovolit cestu do Florencie a do Paíe. Dívá se na vás dvaadvacetiletá dívka. Je zamyšlená, posmutnlá. Kimono je tmav ervené. V jejích oích je nco smutného. Je v nich náznak nejistoty, stín strachu? Zemela v mladém vku. 
 
Bohumil dichynec – editor knihy, léka, básník, spisovatel. Má nesporný podíl na vydání knihy, v ní dominují básn a eseje. Cituji: lovk má krátký vk, jeho ivot vzejde a záhy uvadne jako kvt. Moná, e nic nevnímáme takové, jaké to je práv nyní, ale spíše pouze takové, jaké to bylo. Na druhé stran se jeví absurdním, e bychom pozorovali nco, co u neexistuje. Obrácen, i z pohledu minulosti, kdy by se naše pítomnost mohla za uritých okolností stávat budoucností?
V knize pedstavuje zajímavý pohled – Takový byl socha Betislav Benda.

 
A další Krása krajiny oima malí Stehlík viz obraz Ctirada Stehlíka – Vydal jsem se po stopách jedné malíské rodiny do líbezné jihoeské krajiny.  Do Milevska. Karel Stehlík zail ústrky v mládí i slávu na konci ivota. Karlv starší bratr Jindich Stehlík vytvoil cyklus obraz z Krkonoš a Jiních ech. Karlv syn Ctirad Stehlík je zastoupen svými pracemi ve sbírkách Národní galerie v Praze.   
 
 A zakoníme dichyncovou poezií.
Babí léto na Vart


Barví se listí, dálky jsou blízko,
v zapadajícím slunci šumavské kopce
na obzoru se zdají modejší.
Jako bych se díval na nahndlý topas
a zelený akvamarín, barvy krajiny.
Vzduch je przraný, létající pavuinky
svádí k plachtní.
ivot je most, já host.

 
Ano, ivot je most, já host.

 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.11.2018  10:41
 Datum
Jmno
Tma
 07.11.  10:41 Marta Oprava