Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejvtší strach
 
Moc by mne zajímalo, jestli za to, e jsem takový posera mohou geny nebo Karel Jaromír Erben.
 
Moná, e za mj neustálý strach opravdu me mj zrovna tak bojácný tatínek, po kterém jsem tuto vlastnost zddil. Jeho panický strach se projevil jednou, kdy jsem byl ješt malý kluk a sjídli jsme autobusem kdesi v Krkonoších ze silnice dol. Dodnes si iv pamatuji, jak tatínek siln znervóznl a rudý v tvái jenom mumlal, e nás ten šílenec idi, který bravurn zdolával vlásenky zatáky, všechny zabije. Nae hystericky pikázal idii, aby okamit zastavil a nechal nás vystoupit. Cestující si jist mysleli, e se táta zbláznil, co si zrovna tak myslela i naše maminka, která se za jeho chování hluboce stydla.
        
A jak za moji bojácnou povahu me básník Erben? No pece svojí strašidelnou Svatební košilí!! Od té doby, co jsem si tuto báse peetl, jsem se zaal bát tmy a hbitovm jsem se vyhýbal jako ert kíi. Tmy se bojím dodnes. lovk nikdy neví, e ano?
 
Já se bál ji odmala. Nejdíve, kdy jsem si hrál s holkama na doktory, e nás nkdo uvidí a práskne to rodim. Ti by zejm neuvili mým výmluvám, e takto získávám bohaté zkušenosti pro ivot. Kdy jsem chodil za školu, tak jsem se bál, e se to provalí a já dostanu dvojku z mrav, za co o mne maminka perazí vaeku. Tatínek si šetil pásek na to, a pijde ze školní schzky. Toho maléru jsem se také velice bál. O trochu pozdji jsem se zase bál, kdy jsem náruiv tajn kouil, e to ze mne bude cítit a slíznu to. Zrovna tak jsem se chvl písemek z matiky a zkoušek vbec. Mj strach z maturity byl ale oprávnný, protoe jsem u ní hanebn propadl. Práv z matematiky.
 
Nejhroznjší hrza mne však popadala pi myšlence, e se stane nehoda a já pivedu do jiného stavu nkterou ze svých kamarádek, se kterými jsme se v košíském lesíku oddávali slastem milování. e se tak nestalo, mohu vdit práv jim, protoe kdy mlo dojít k utuení velkého citu, tak rozumn ucukly! Na to konto jsem se zase bál, e z toho budu nemocný a týden se mn bude špatn chodit, protoe to tak prý u muských bývá.
 
Já vlastn všechno vidl ern. Kadý ivotní okamik pro mne mohl skonit katastrofou. A ji jízda autem, vlakem nebo cesta letadlem.

Proto mn uniká, pro jsem se usadil práv v Austrálii, kde na vás íhá nebezpeí na kadém kroku. Tato zem se me pochlubit tmi nejhroznjšími a nejjedovatjšími potvorami na svt. A to i takovými, o kterých byste to vbec neekli. Jo, jdte si pohladit zdánliv krotkého klokánka. Ani se nenadjete a u vám kopnutím rozpáe bicho. Paklie máte štstí, tak vám jenom pední packou uštdí háka na bradu takovou silou, e pijdete s botama od snhu. Zdánliv rozkošné kavky vás budou na jae v dob hnízdní nemilosrdn klovat ho hlavy a s njakou perverzní radostí lovku vyklovnou oi! Proto nosíte na nose brýle, abyste nepišli o zrak. 
 
Pijít toti o zrak je veliká smla, protoe máte velikou šanci šlápnout na hada piem v cuku letu zcepeníte. To samé se vám pihodí pi stetnutím s jedním z dsn jedovatých pavouk, kterých zde máme habadj. Ti na vás íhají na zahrádce, kde vás, ani kdy máte dobrý zrak, nic nezachrání. Ješt, e neiji v Sydney, kterou si tyto bestie oblíbily. Zato však máte velikou šanci, dostaví-li se neoekávan poteba, sednout si na obávaného red back pavouka, který, kdy vás hryzne do zadnice, tak u se v ivote nevykadíte. Jenom otrlí hrdinové se dovedou vypoádat s velikou chlupatou tarantulí, která s oblibou ije u vás v byt a hlavn v aut, kde vám z nieho nic spadne teba do klína. Vbec vás neuspokojí tvrzení odborník, e tento ohyzdný pavouk není jedovatý a e jenom po vydrádní se do vás me zakousnout. Doma také ijí menší pavouci s bílým zadekem. Tak ti, kdy vás kousnou, tak vám zpsobí gangrénu, následkem které vám budou postupn uhnívat a upadávat ásti tla.

Od rána do veera vás polévá pot hrzou a nespíte v pedstav, e vás zrádn napadne a bez cavyk seere krokodýl, práv, kdy to vbec neekáte. Co vás ale nejvíce postraší je, e si vás nejdíve naloí do bahna ne si na vás pochutná.
 
Do moe nevlezete, ani kdyby vám platili, protoe dobe víte, e nemáte šanci z nho vylézt v jednom kuse. Buto vás ahne medúza a vy ve strašných bolestech odejdete do vných loviš, co pro vás bude milosrdným vysvobozením, nebo vás spolkne ptimetrový ralok, kterými se to tady jenom hemí. Šlápnutí na obrovského kraba, který vám uštípne palec u nohy, zrovna tak dovede znepíjemnit ivot a vyvolat báze. A to se nezmiuji o tak zvané stone fish, obludné ryb podobné kameni, která na vás íhá na dn, a kdy na ni šlápnete, tak se u o vašem odchodu na onen svt píše píští den v novinách. Zrovna toto vám udlá krásná malá chobotnika s modrým pruhem, která pímo miluje vyhívat se v tkách na kamenitém pobeí.
 
 
 
No, a já, lovk, který se bojí takka všeho, jsem se bláhov usadil pímo zde! A pece toho vbec nelituji. Bhem 50 let ivota zde mne akorát kousnul mravenec a jednou vosa. Tch se ale zato teka pkn bojím.
 
 
Ptáte se, eho se bojím úpln nejvíce? Odpovím naprosto pravdiv. Chvji se toti pedstavou, e si po 55 letech na mých skrovných úsporách a penzi zgustne jedna z krasavic, se kterými jsem v mládí radostn laškoval s jejich svolením na mejdanech, protoe jsem jim, podle jejich tvrzení, zniil ivot. e budou prohlašovat, e tím, e jsem jim láskypln pohladil zadeek nebo odhalená adra, jsou te psychologicky zdevastované, nemohou spát, sypou do sebe prášky, nemohou se soustedit, vypadávají jim vlasy, rapidn hubnou a nenávidí muské plemeno. A já u se vidím chudý jako kostelní myš v lochu, kde lepím pytlíky a kroutím hlavou nad tím, jak me být na svt taková nespravedlnost. A uvdomuji si, e všechna ta hav, se kterou tady spoluiji, je procházkou po rové zahrad v porovnání s tím, co se nám, vtšin ddk, me v ivot ješt stát. Staí se podívat kolem sebe. Hrzou se vám postaví vlasy na hlav. Pokud ovšem njaké ješt vbec máte.
 
Ivan Kolaík
 
* * *
Koláe Marie Zieglerová
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.10.2018  16:56
 Datum
Jmno
Tma
 19.10.  16:56 Blanka K.
 16.10.  14:58 Von
 15.10.  12:12 Vendula
 15.10.  10:35 Jana Reichova
 15.10.  05:04 Ivan
 14.10.  08:48 ferbl
 12.10.  22:18 Marta
 12.10.  12:32 Bobo -:)))