Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kam vyrazit?
aneb
Jsou Thajky jen pokorné vaginální akrobatky...?

 
Tak jsme se s mojí paní rozhodli, e se odmníme. Byla zima a my se rozhodovali kam vyrazit? Pece do Thajska, kde prý další smrtelné tsunami hrozí a tak za sto let... Zkrátka za sluncem, moem, slony a transvestity...
 
Sloni i eny (Buddha ml být v pedcházejícím ivot bílým slonem) mají v Siamu velkou popularitu, i kdy se íká, e thajské eny jsou jen zadníma nohama slona. Jejich povinností je svého mue za všech okolností ctít a trpliv snášet všechny jeho neesti. Co se nejlépe v Siamu poznává? Fascinují paláce a nejspíš povahové rysy en, paní a dívek. Zkrátka vše, co mohl mj fotoblog zachytit. Naped jsem z toho ml v hlav pkný zmatek, pozdji se našinec orientuje. Jak tak. Hlavními pikázanými vlastnostmi en byly vdy pokora, mlenlivost, ostýchavost a pasivita vi všem, krom manela, který navíc mohl mít i neoficiální druhou manelku z ad prostitutek, zvanou noi.
 
Jsou však i takové vdané neposlušnice, je troufale tvrdí, e ony "zadní sloní nohy" u dávno ty pední postrkují i dokonce pedhánjí. Zvýšil se proto i poet rozvod, k nim ješt nedávno stailo ze strany mue, aby prokázal jen manelinu jedinou nevru. Kdy však chtla rozvod ena z dvod cizoloství svého mue, musela dokázat nejen jeho opakovanou nevru, ale té e si dlouhodob vydroval a uznával jako svou manelku jinou enu, vesms prostitutku.
 
Polygamie u sice není v Thajsku oficiáln povolena, ale mnoho mu ji podnes s pivenýma oima úad praktikuje, údajn ke spokojenosti všech svých en. Povstným erotomanem je jistý obchodník s hady z Pathomu, který má ve svých šedesáti letech sedm manelek, je mu povily ptadvacet dtí. Nejvtší siamský pašák však byl zejm král Ráma II. Ten ml osmaticet manelek a s nimi tiasedmdesát potomk.
 
Ve vedlejším Vietnamu il v Hue asi bezkonkurenní císa Dao, v jeho harémech prý ekalo na obšastnní na 200 jeho chotí. A mly dost smlu; jejich stopadesáticentimetrový pán a vládce se rozhodoval o sexu s nimi losovací metodou - ml oslíka, jeho vdy nechal procházet harémem; u kterých dveí se zastavil, tam dlela ta šastná ena, kterou tu noc ekala láska nebeská. Údajn si nebohé hurisky zoufale trhaly bhem svých denních procházek zásoby toho nejšavnatjšího lupení, aby ho v noci vystrkovaly ze svých dveí jako vjiku pro mlsného, le notn pecpaného lichokopytníka.
 
Bangkok-Krungthep (Msto andl) - je zejm nejhíšnjším mstem nejen Zadní Indie. Dokonce prý u dávno pedstihl svými nepravostmi nkdejší asijské Chicago jménem Saigon, z nho si vojáci US Army udlali zlatý heroinový dl, a v nm byl také nebývalý petlak prostitutek. 
 
Krungthep Mahanakhon Bovorn Ratanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokpop Noparatratchathani Burirom Udomratchanivetmahasathan Amornpiman Avatarnsathit Sakkathattiyavisnukarmprasit.
Voln peloeno toto jméno zní:Velké msto andl, vné a nádherné místo hinduistického boha Indry, vznešené msto, kde je uloeno devt skvostných drahých kamen - diamant, rubín, smaragd, lutý safír, granát, modrý safír, msíní kámen, zirkon, koií oko - královské msto s mnoha velkolepými paláci a stavbami, vné msto, v nm sídlí bohové a mají svj domov hinduistický bh Krišna, msto stvoené bohem Višnou…
 
Thajsko má asi 65 milion obyvatel, z toho vykazuje na milion knek lásky, zhruba 40% z nich je mladších 15 let. Ješt dsivjší statistika tvrdí, e 60% z tchto prostitutek je nakaeno virem HIV. A to u pestává být legrace. Podíl na tom mají rovn nizozemští a nmetí sexuální turisté, jimi se to v barech Pattaye i Bangkoku jen hemí. Dívek je však i pesto mnohonásobn víc a konkurence je velká. Nabízejí proto z oblasti sexu prakticky i teoreticky cokoli, mum, enám, pedofilním ddkm i perverzním staenkám z vysoce civilizovaných zemí. Uijí si zde i jedinci, je se rádi pevlékají za eny. V hlavním mst je nejvtší travestie show na svt.
 
Sál pro pár stovek zvdavc, jevišt, podobající se velkolepé divadelní scén. Na dv st mladík, pevleených za sliné eny, šokuje ve dvouhodinovém pedstavení nevícné diváky. Mui vzdychají nad andlsky pvabnými tváikami a dlouhými nohama tanenic - taneník, jejich svdná tla zdobí pestrobarevné kostýmy. Vzdechy jsou ješt silnjší, kdy si muské heterosexuální osazenstvo uvdomí, e všecka ta fyzická krása patí thajským jinochm, s genitáliemi pevn pelepenými leukoplastem, jen aby byly jejich klíny co nejvíc ensky pitalivé.
 
Pravda, tch umlých hmot je na zmínných a eny imitujících postavách víc; poínaje silikony, je z mnohých muných hrudí vytvoily enská poprsí, a kone nastelovanými vlasovými koínky nebo umlými asami. Byznys je byznys. Na své si pijdou i plastití chirurgové, zabývající se té odstraováním šikmých oí a baatých nosánk. Zmínné show je však podívaná skuten velkolepá, zvlášt kdy na jevišt vpluje obí pirátský koráb, plný odváných korzárek…
 
V Thajsku se toho dá spatit moc a moc. Sloni jsou symbolem této zem, zvlášt ti bílí, které mohl vlastnit pouze král. ím jich ml víc, tím byl váenjší. Prý si vzali od nás vzor: zatímco se u nás íká úplatkm kapíci, v Thajsku jsou to slonící. Pesto jsou tito tlustokoci, Buddha Nebuddha, stejn zotroováni, jako pebytené paní a dívky. Dkazem toho je pedstavení tzv. vaginálních akrobatek.
 
Tajn jsem se vetel do ilegálního doupte, v nm se za padesát bath pedvádly dívky s neuviteln vytrénovanou poševní muskulaturou. Dosti hrub jsem sice vynadal svému sexismu, nicmén jsem u té podívané z ryze vzdlávacích pohnutek vydrel a do konce. Peil jsem nejednu válku, musel jsem zvládnout i tký údl thajských vaginálních kouzelnic.
 
Bylo to fascinují, feministky mi prominou. Hlavní protagonistky svým vnitním svalstvem vypouštly krouky dýmu, který do svých útrob nasály z cigaret, vystelovaly pomocí stah svého klínu na vzdálenost dvou metr šipky, je se zabodávaly do ter nebo propíchávaly nafouklé balonky. Mráz šel po zádech, kdy si do rozkroku nalily pes trychtý bratru dva litry vody i naskládaly asi dvacet iletek, navázaných na motouzku, který pak ze sebe leérním zpsobem vytahovaly.
 
   


Inu, Thajsko je zajímavý kout zemkoule, co má fotogenické slony, neúnavné milostnice i bájené moe, pokud v nm nezuí tsunami...
 
Text a foto:Betislav Olšer
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma