Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krátce o houbách
aneb
kdy jsem šel z hub, ztratil jsem zub

 

Vím, e touto svou úvodní fotkou v letošním opravdu velmi suchém roce notn provokuji, ale o prázdninách se o houbách a houbaení nco napsat prost musí! Take se nejprve pokusím o jakýsi rádoby „odborný“ úvod.
 
Houby – latinsky fungi – pedstavují obrovskou skupinu ivých organizm. Bývaly azeny mezi rostliny, ale v souasnosti jsou vylenny do samostatné íše, co si jist zaslouí. Je docela paradoxní, e vda, která se zabývá houbami, není ani houbologie, ani fungiologie, ale mykologie! Ale dosti suchých vdeckých „termit“, které se hodí nejvýše tak do encyklopedií. Nás normály pece zajímají houby ze zcela pízemních dvod - nás zajímá, zda naše houby rostou, i nerostou!
 
Ale ješt ne se dostanu k meritu vci, chtl bych upozornit na pár pozoruhodností širšího houbaského tématu. U z nadpisu je patrné, e houby se staly velkým tématem písní umlých i národních, a lidová tvoivost k nim dokonce pidává nepublikovatelné sloky! Moná u se také pozapomnlo, e kadý z nás byl na houbách ješt díve, ne se narodil, protoe toto hezké rení u zná bohuel málokdo.
 
Naopak je jist dobe známo, e kdy jdete na houby, zcela jist pinesete bu houby (opravdové), anebo „houby“! Moná e i proto chodí do lesa na houby kadý rád. A ješt nco docela dleitého - zuiví houbai by nemli zapomínat, e houby nepatí jen nám, pánm tvorstva. Mli bychom se o n pokorn podlit s dalšími tvory, od tch mikroskopických pes rzné slimáky a po savce. A to, e houby mají rádi i hlodavci, mohu dokumentovat další vlastní fotkou, která je samozejm dosti historická.
 
Letos bohuel jen se slzou v oku vzpomínám na minulá léta, kdy jsme o tyto plody v lese doslova zakopávali, a kdy naše tehdy ješt malá tyi vnouata zcela dobrovoln jich sama nasbírala plný košík. Samozejm pod dohledem nás prarodi, protoe se jim pochopiteln nejvíce líbily ty, které na smaenici ani do bramboraky i kulajdy rozhodn nepatí! Bohuel hned v dalším roce jsme o prázdninách v lese dopadli „jak sedláci u Chlumce“, a tak naše milá vnouata na tuto naši národní lesní zábavu „ponkud“ zanevela…
 
Podívejme se ale konen i na letošní houbaskou sezónu stízlivýma oima prachmizerného houbae, který kvli tmto výsostným plodinám našich les nemíní brzo vstávat a tak vdy vlastn v lese pouze pabrkuje. I letos jsme toti kupodivu „trochu nco“ v lese našli. A protoe jak známo fotím všechno moné i nemoné, mohu opt poskytnout dva malé dkazy.

 
  

Dokonce jsme - u bez dospívajících vnouat - po nkolika letech opt našli i docela pkné „stádeko“ lišek a byla kulajda! Ale - pátelé - nevšme hlavy, i na podzim si teba ty naše lesní potvrky dají íci!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.08.2018  11:31
 Datum
Jmno
Tma
 22.08.  11:31 Von
 20.08.  04:11 olga jankov
 19.08.  22:45 Vesuvjana dky
 19.08.  11:55 ferbl