Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Magdalna,
ztra Libor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dlají to obrácen
 
Pedpokládám, e tenái této úvahy vidli film Zdeka Trošky Seno jahody a pamatují si i scénku ve které sousedka Škopkové volá na manela: „..táto poj sem, oni to dlají obrácen“. Oni to nedlali obrácen, pouze dlali nco jiného, ne sousedka myslela, ale pesto se m to dlání obrácen vybavilo pi tení lánku o pomrech v eské vd.
 
Psalo se tam, e 80letý pracovník akademie se soudí, protoe mu akademie neprodlouila pracovní pomr a ped tím se soudil o náhradu brýlí, naslouchadel a bundy, které si pi hledání objevu poškodil. Nemíním komentovat uvedené, ale srovnám situaci ve vd a politice u nás a v Japonsku, obojí se dlá obrácen.
 
V Japonsku, zejména u prmyslových spoleností pracuje velké mnoství lidí ve výzkumu, ale všichni koní ve 40, maximáln 45 letech vku. Tedy koní ve výzkumu, jsou poté peazeni do ídících funkcí ve výrobních závodech, i do funkcí ve vedení spolenosti. Je toti dokázáno, e erudice, schopnosti pijít na nco nového, nco objevit, je do uvedeného vku.
 
Potvrzují to i nositelé Nobelovy ceny, by tuto nkdy pebírají ji ve vyšším vku, ale za objevy, které uinili ve vku výše uvedeném. I náš nositel Nobelovy ceny prof. Heyrovský uinil svj objev ve 32 letech svého vku.
 
Z uvedeného vyplývá, e to, co se stalo našemu vdátorovi, by se v Japonsku stát nemohlo,
Prost to dlají opan.
 
Opan to ale dlají i v politice. Tam zase je vzácností, pokud se mezi politiky, poslanci objeví lovk mladší 50let.
 
Vychází z toho, e i ten nejnadanjší, nejschopnjší, s kvalitním vzdláním, tedy vlastnostmi, které má ve 30ti je bude mít i po padesátce a navíc k nim pidá ivotní zkušenost a dkaz, eho tmi schopnosti dosáhnul. Psobí komicky, nebo uboze, kadý a si vybere, kdy o zákonech a podmínkách o rodin rozhoduje svobodná, i svobodný, by výený neználek. Bohuel to není jen u nás. O ivot budoucí generace v Evrop rozhoduje bezdtná trojka 3M (Merkerová, Mayová, Makron).
 
Take i v té politice to dláme opan.
 
Kdo to dlá dobe ponechám opt na úvaze kadého, pouze upozorním, e podle výsledk je to asi jasné. Pro mne pouze zstává otázka, jak je moné, e v tom japonském parlamentu, sloeném ze starších lidí nikdo nespí, zatím co u nás, a sloeném z mladík, nkdo a kadý ví kdo, vše prochrápe. A stejn tak jak je moné, e Japonci, a obklopeni moem nemají piráty a my suchozemci Piráty máme.Všechno je njak obrácen.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.07.2018  11:56
 Datum
Jmno
Tma
 12.07.  11:56 Jaroslav
 12.07.  02:40 Ivan
 11.07.  14:17 miluna
 11.07.  13:05 Von